Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Davlat va huquq asoslari

Sinfi: 8-sinf


O'ZBEKISTON DAVLATI VA HUQUQI ASOSLARI
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat)8-SINF

Darslar tartibi Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars O‘zbekiston Respublikasi-mustaqil davlat 1
2-dars Shaxs 1
3-dars Jamiyat 1
4-dars Davlat 1
5-dars Davlat funksiyalari 1
6-dars Davlatning boshqaruv shakli 1
7-dars Davlatning tuzilish shakli 1
8-dars Siyosiy tartiboti (rejim). Davlat organlari. Davlat mexanizmi 1
9-dars Takrorlash 1
II CHORAK
10-dars Fuqarolik jamiyati 1
11-dars Huquqiy davlat 1
12-dars O‘zbekiston Respublikasida davlat boshqaruvi 1
13-dars O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti 1
14-dars O‘zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi organ 1
15-dars O‘zbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyat organlari. 1
16-dars O‘zbekiston Respublikasi sud tizimi

17-dars Nazorat ishi-1 1
III CHORAK
18-dars Axloq va huquq 1
19-dars Huquq normalar 1
20-dars Huquq sohalari 1
21-dars Huquqiy munosabatlar 1
22-dars O‘zbekistonRespublikasining qonun manbalari 1
23-dars Huquqiy ong va huquqiy madaniyat 1
24-dars Huquqbuzarlik 1
25-dars Yuridik javobgarlik 1
26-dars Huquqni muhofaza qiluvchi davlat organlari 1
27-dars Adliya vazirligi. Advokatura va notarial idoralar 1
IV CHORAK
28-dars Qurolli kuchlar va yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash 1
29-dars Takrorlash 1
30-dars Fuqarolik qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huqulari 1
31-dars Jinoyat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari 1
32-dars Oila qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari 1
33-dars Mehnat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquqlari 1
34-dars Nazorat ishi-2 1
Reklama
Reklama