Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Jahon tarixi fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jaxon tarixi

Sinfi: 8-sinf


JAHON TARIXI


VIII SINF

Darslar
tartibi
Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-dars Kirish 1
2-dars Buyuk geografik kashfiyotlar va ularning tarixiy
ahamiyati
1
3-dars Buyuk geografik kashfiyotlar va ularning tarixiy
ahamiyati
1
4-dars Yangi davr boshlarida G’arbiy Yevropa
mamlakatlarida industrial jamiyatning shakllanishi
1
5-dars Yangi davr boshlarida G’arbiy Yevropa
mamlakatlarida industrial jamiyatning shakllanishi
1
6-dars Yevropada Reformatsiya 1
7-dars G'arbiy Yevropada yangi davr madaniyatining
shakllanishi
1
8-dars G'arbiy Yevropada yangi davr madaniyatining
shakllanishi
1
9-dars Angliyada qirol hokimiyatining kuchayishi. XVII
asrdagi Angliya burjua inqilobi
1
10-dars Angliyada qirol hokimiyatining kuchayishi. XVII
asrdagi Angliya burjua inqilobi
1
11-dars XVI-XVIII asrlarda xalqaro munosabatlar 1
12-dars Fransiyada mutlaq monarxiya. Buyuk fransuz burjua
inqilobi
1
13-dars Fransiyada mutlaq monarxiya. Buyuk fransuz burjua
inqilobi
1
14-dars Buyuk fransuz burjua inqilobining yakunlanishi va
tarixiy ahamiyati
1
15-dars XVI-XVIII asrlarda Germaniya imperiyasi 1
16-dars XVI-XVIII asrlarda Rossiya imperiyasi 1
17-dars XVIII asrlarda Shimoliy Amerika. Amerika Qo‘shma
Shtatlarining tashkil topishi
1
18-dars Nazorat ishi 1
II CHORAK
19-dars Ma’rifat asri 1
20-dars XVIII asrlarda Osiyo mamlakatlari rivojlanishining
asosiy xususiyatlari
1
21-dars XVI-XVIII asrlarda Xitoy 1
22-dars XVI-XVIII asrlarda Hindiston 1
23-dars XVI-XVIII asrlarda Yaponiya 1
24-dars XVI-XVIII asrlarda Koreya 1
25-dars XVI-XVIII asrlarda Usmoniylar imperiyasi 1
26-dars XVI-XVIII asrlarda Eron 1
27-dars XVI-XVIII asrlarda Afrika mamlakatlari 1
28-dars Takrorlash 1
29-dars 1800-1870-yillarda Buyuk Britaniya 1
30-dars 1800-1870-yillarda Fransiya 1
31-dars 1800-1870-yillarda Fransiya 1
32-dars Nazorat ishi 1
III CHORAK
33-dars 1800-1870-yillarda Germaniya 1
34-dars 1800-1870-yillarda Italiya 1
35-dars 1800-1870-yillarda Rossiya 1
36-dars 1800-1870-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlari 1
37-dars 1800-1870-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlari 1
38-dars Lotin Amerikasi xalqlarining milliy-ozodlik kurashi 1
39-dars Lotin Amerikasi xalqlarining milliy-ozodlik kurashi 1
40-dars 1800-1870-yillarda Hindiston 1
41-dars 1800-1870-yillarda Xitoy 1
42-dars 1800-1870-yillarda Yaponiya 1
43-dars Nazorat ishi 1
IV CHORAK
44-dars 1800-1870-yillarda Koreya 1
45-dars 1800-1870-yillarda Usmoniylar imperiyasi

46-dars 1800-1870-yillarda Eron 1
47-dars 1800-1870-yillarda Afg‘oniston 1
48-dars 1800-1870-yillarda Afrika xalqlari 1
49-dars 1800-1870-yillarda Afrika xalqlari 1
50-dars Nazorat ishi 1
51-dars Takrorlash 1
Reklama
Reklama