Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Tarbiya

Sinfi: 8-sinf

VIII SINF TARBIYA
(haftasiga1 soatdan, jami 34 soat)
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Iftixorimsan – jannatmakon O‘zbekiston! 1

2-dars Iftixorimsan – jannatmakon O‘zbekiston! 1

3-dars Millatlararo hamjihatlik. 1

4-dars Har bir farzand vatan himoyachisi. 1

5-dars Hayotda o‘z istaklarimizni anglash. 1

6-dars Hayotda o‘z istaklarimizni anglash. 1

7-dars Qat’iy fe’l-atvorning muhimligi. 1

8-dars Qat’iy fe’l-atvorning muhimligi. 1

9-dars Qiyin vaziyatda hissiyotlarni boshqarish. 1

II CHORAK
10-dars Qiyin vaziyatda hissiyotlarni boshqarish. 1

11-dars Hayot betakror ne’mat. 1

12-dars Tushkunlik va bezovtalikni boshqarish. 1

13-dars Tushkunlik va bezovtalikni boshqarish.


14-dars Mashaqqatlarni yengib o‘tish. 1

15-dars Tanqid va tanqidiy fikrlashning muhimligi. 1

16-dars Umumlashtiruvchi dars 1

III CHORAK
17-dars Tanqid va tanqidiy fikrlashning muhimligi. 1

18-dars Fan–texnika taraqqiyoti va inson ma’naviyati. 1

19-dars Fan–texnika taraqqiyoti va inson ma’naviyati. 1

20-dars Ilm va zakovat. 1

21-dars Til bilgan – dunyo ko‘radi. 1

22-dars Til bilgan – dunyo ko‘radi. 1

23-dars Vaqtni – bebaho ne’mat. 1

24-dars Vaqtni – bebaho ne’mat. 1

25-dars Amaliy mashg‘ulot. Imkonsizlikni yengish va uning
zamonaviy yechimlari.
1

26-dars Go‘zal tarbiya tamoyillari. 1

IV CHORAK
27-dars Go‘zal tarbiya tamoyillari.


28-dars Tabiat va inson. 1

29-dars Tejamkorlik yaxshi fazilat. 1

30-dars Tejamkorlik yaxshi fazilat. 1

31-dars Xotira –buyuk qadriyat. 1

32-dars Xotira –buyuk qadriyat. 1

33-dars Umumlashtiruvchi dars/ Nazorat ishi 1

34-dars Yakunlovchi dars. 1

Reklama
Reklama