Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Geografiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Geografiya

Sinfi: 9-sinf

9-SINF
Geografiya (haftasiga 1,5 soatdan, jami 51 soat)
Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Jahonning siyosiy xaritasi 1

2-dars Jahon mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanganligi bo‘yicha tasnifi 1

3-dars Mamlakatlarning boshqaruv shakli va davlat tuzilishi 1

4-dars Dunyo tabiiy resurslari. Mineral resurslar geografiyasi 1

5-dars Tugamaydigan va tiklanadigan tabiiy resurslar geografiyasi 1

6-dars Zamonaviy ekologik muammolar. Nazorat ishi - 1 1

7-dars Jahon aholisining soni, o‘sishi va joylashuvi 1

8-dars Jahon aholisining jinsiy, yosh, irqiy tarkibi 1

9-dars Dunyo aholisining etnik va diniy tarkibi 1

10-dars Jahon mamlakatlarining urbanizatsiyasi 1

11-dars Amaliy mashg‘ulot. Jahon xo‘jaligi va xalqaro mehnat taqsimoti 1

12-dars Jahon iqtisodiyoti markazlari va xalqaro integratsiya jarayonlari 1

13-dars Fan-texnika inqilobi va ishlab chiqarishning rivojlanishiga innovatsion texnologiyalarning ta’siri 1

14-dars Jahon energetikasi geografiyasi. Nazorat ishi - 2 1

II CHORAK
1-dars Jahon metallurgiya va kimyo sanoati geografiyasi 1

2-dars Jahon mashinasozlik va yengil sanoati geografiyasi 1

3-dars Jahon dehqonchiligi geografiya. Jahon chorvachiligi va baliqchiligi geografiyasi 1

4-dars Jahon transporti geografiyasi. Xalqaro iqtisodiy aloqalar 1

5-dars Yevropaning geografik o‘rni, chegaralari va siyosiy xaritasi 1

6-dars Yevropaning tabiiy sharoiti va resurslari, aholisi .Nazorat ishi - 3 1

7-dars Yevropa mamlakatlarining iqtisodiyoti. 1

8-dars Germaniya Federativ Respublikasi 1

9-dars Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya Birlashgan Qirolligi. 1

10-dars Fransiya Respublikasi Nazorat ishi - 4 1

III CHORAK
1-dars Italiya Respublikasi 1

2-dars Rossiya Federatsiyasi. Rossiya Federatsiyasi xo‘jaligi 1

3-dars Osiyo qit’asining geografik o‘rni, chegaralari va siyosiy xaritasi 1

4-dars Osiyo mamlakatlari tabiiy resurslari va aholisi 1

5-dars Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanganligi Nazorat ishi - 5 1

6-dars Qozog‘iston Respublikasi 1

7-dars Qirg‘iziston Respublikasi 1

8-dars Tukmaniston Respublikasi 1

9-dars Tojikiston Respublikasi 1

10-dars Amaliy mashg‘ulot. Nazorat ishi-6 1

11-dars Turkiya Respublikasi 1


12-dars Eron, Afg‘oniston, Pokiston Islom Respublikasi 1


13-dars Xitoy Xalq Respublikasi. Xitoy iqtisodiyoti va iqtisodiy rayonlari 1


14-dars Koreya Respublikasi 1


15-dars Yaponiya. Hindiston Respublikasi 1


IV CHORAK

1-dars Fors qo‘ltig‘i Arab davlatlari 1


2-dars Indoneziya, Malayziya, Singapur davlatlari 1


3-dars Afrika qit’asining geografik o‘rni, siyosiy xaritasi, tabiiy resurslar 1


4-dars Afrika mamlakatlari aholisi va iqtisodiyot. Janubiy Afrika Respublikasi 1


5-dars Nigeriya Federativ Respublikasi Nazorat ishi-7 1


6-dars Misr Arab Respublikasi 1


7-dars Avstraliya Ittifoqi 1


8-dars Amerikaning siyosiy xaritasi . Amerika Qo‘shma Shtatlari 1


9-dars Amerika Qo‘shma Shtatlari xo‘jaligi va iqtisodiy rayonlari 1


10-dars Kanada 1


11-dars Braziliya Nazorat ishi - 8 1


12-dars Umumlashtiruvchi takrorlash 1


9-SINF
Geografiya
(haftasiga 1,5 soatdan, jami 51 soat)
Chorak Haftalar soni Soat Nazariy mashg‘ulot Amaliy mashg‘ulot Umumlashtiruv chi dars Nazorat ishi
1-chorak 9 14 16 1 - 2
2-chorak 7 10 12 - - 2
3-chorak 10 15 17 1 - 2
4-chorak 8 12 14 - 1 2
O‘quv yili 34 51 57 2 1 8
Reklama
Reklama