Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jismoniy tarbiya

Sinfi: 9-sinf

9 - SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat
Dastur bo’limlari Jami Yillik I-chorak II-chorak III- chorak IV-chorak
IX X XI XII I II III IV V
1 Nazariy bilimlar Dars jarayonic a
2 Gimnastika 124 83 Yengil atletika 16 8

8

4 Sport o’yinlari (maktab sharoitdan kelib chiqib ikkita sport turi tanlanadi) 20
4 6 8 2
5 Futbol 12
6
1 5
6 Kurash 6

6


7 Shaxmat 22
8 Nazorat ishi Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo’lib, har bo’lim yakunida dars jarayonida olinadi.
Jami 68 soat 18 soat 14 soat 20 soat 16 soat
I-chorak

Dastur bo’limlari I-chorak (18 soat)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


1, Nazariy bilimlar Dars jarayonida


2, Gimnastika
3, Yengil atletika + + + + + + + +
4, Sport o‘yinlari(maktab sharoitdan kelib chiqib
ikkita sport turi tanlanadi)


+ + + +


5, Futbol+ + + + + +


6, Kurash
7 Shaxmat
Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat
1-dars Nazariy: Yengil atletika Insonning mehnat faoliyatida jismoniy tarbiyaning ahamiyati
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlar texnikasini takomillashtirish; past startdan chiqib 60 metrga yugurish;
1

2-dars Nazariy: Yengil atletika Yengil atletikada texnik xavfsizlik qoidalari. Engil atletikada mashqlarning turlari
Amaliy: mahsus yugurish mashqlar, past stsrtdan 60 m tezlikni oshirib yugurish (o‘quv me’yorni topshirish) 4x60 metrga estafeta yugurish.
1

3-dars Nazariy: Yengil atletika. Yugurish turlari
Amaliy: mahsus sakrash mashqlari, turgan joydan
uzunlikka sakrash (o'quv meyorni topshirish). 5-6 qadam yugurib kelib uzunlikka “oyoq bukish” usulida saklash .
1

4-dars Nazariy: Yengil atletika To’g’ri nafas olish va yurak urishini tekshirish. Sakrash turlari
Amaliy: maxsus sakrash mashqlari, 5-6 qadam yugurib
1


kelib uzunlikka “oyoq bukish” usulida saklash; 4x10 m
mokisimon yugurish (o’quv meyorni topshirish)

5-dars Amaliy: Yengil atletika mahsus sakrash mashqlari; 10-12 qadam yugurib kelib uzunlikka saklash. (o(quv meyorini). Tepaga osilgan buyumga yugurib, bir oyoqdan depsinib,
sakrashda bir qo’lini tekkazish.
16-dars Amaliy: Yengil atletika mahsus sakrash mashqlari; Balandlikka sakrash - 4 qadam bilan yugurib kelib “hatlab o’tish” usulida balandlikka sakrash, 6-8 qadamdan yugurib kelib “hatlab o’tish” usulida balandlikka sakrash. Turgan
joydan tennis ko’ptogini uzoqlikka otish. Toxtamasdan bir me’yorda 6 daqiqa yugurish.
1 .


7-dars Nazariy: Yengil atletikaUloqtirish turlari.
Amaliy: turgan joydan tennis ko'ptogini uzoqlikka otish, yon tomon bilan 3 qadam yugurib kelib tennis koptogini uloqtirish, yugurib kelib tennis koptogini uloqtirish (o‘quv meyorni
topshirish). 800 m masofaga yugurish
18-dars Amaliy: Yengil atletika; 4x60m masofaga estafeta yugurish. 800 - 1000m masofaga yugurish. 19-dars Nazariy: Futbol Futbol o'yini, o'yinchilarning tartib va intizom qoidalari.
Amaliy: Futbol: harakatlanib kelayotgan to‘plarni oyoq panja qismining ichki va tashqi tomonlari bilan to‘xtatish; texnika va taktika usullari;
110-dars Amaliy: Futbol Futbol: raqibdan to‘pni olib qo‘yish texnikasi; ikki tomonlama o‘yin. 111-dars Nazariy: FutbolJarima va erkin to‘p tepish.
Amaliy: 11 metrlik jarima to‘pidan darvozaga aniq tepish; to‘pni harakat yo‘nalishini o‘zgartirib olib yurish, chalg‘itish harakatlarini qo‘llay olish; ikki tomonlama o‘yin.
112-dars Nazariy: Futbol Futbol taktikasi (standart holatda bajariladigan kombinatsiyalar).
Amaliy: uchib kelayotgan to‘pni sakrab bosh bilan urib qaytarishni bajarish; 11 metrlik jarima to‘pidan darvozaga. (texnik bajarishni baholash). ikki tomonlama o‘yin
113-dars Amaliy: Futbol to‘pni raqibdan tortib olish; to‘pni darvozaga bosh bilan aniq yo‘naltirish ko‘nikma va malakalarini hosil qilish; 30m to‘p bilan yurish; ikki
tomonlama o‘yin.
114-dars Amaliy: Futbol o‘ng va chap oyoq bilan uzoqqa tepishni takomillashtirish; 30m to‘p bilan yurish. (o‘quv mezoni). ikki tomonlama o‘yin. 115-dars Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Nazariy: Gigiyena, tibbiy nazorat, jarohatlarning oldini olish Amaliy: Basketbol - Basketbol o‘yini elementlari asosida har xil mashq usullarini bajarish; to‘pni bir qo‘lda olib yurish va uzatish; raqibni chetlab o‘tish
Voleybol - Juftlikda to‘pni, to‘r ustidan yuqoridan va pastdan bir - biriga uzatishlar; to'rdan qaytgan to'pni qabul qilish; to’pni qabul qilish va uzatish;
Gandbol - Gandbolda mahsus texnika mashqlari qo’llash orqali o’quvchilarda tezkorlik, kuch, oriyentatsiya kabi sifatlarni rivojlantirish
116-dars Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab

sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - to’pni bir qo’lda olib yurish va uzatishni takomillashtirish; raqibni chetlab o’tish; to’pni bosh tomondan ikki qo’llab uzatish;
Voleybol - texnik usullari; to’pni o’yinga kiritish usullari; to‘r orqali xujum zarba usullari; to’siq qo’yish (yakka va juftlikda), Gandbol - to‘p bilan ishlash texnikasini mukammallashtirish (tezlikda joq almashish jarayonida xar xil usulda to‘p uzatishlar
1

17-dars Sport o‘vinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - shaxsiy va jamoaviy himoyani maydonda ushlash usullarini o’rgatish; 2x1x2 va 1x2x2 taktikalari Voleybol - himoyalanish usullari; xujumda va ximoyada yakka, guruh va jamoaviy taktik harakatlar; Voleybol o‘quv o‘yini;
Gandbol- vosmyorka, oldinlab ketishda to‘p qabul qilishlar); ximoya usullarini mukammallashtirish, raqiblarni ximoya maydoniga yaqinlashtirmaslik,
1

18-dars Sport o‘vinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - jarima to‘plarini savatga tashlash; basketbol o‘yini qoidasiga asosan ikki tomonlama o‘yin; Voleybol - Voleybol turish holatida harakatlanish; Voleybol o‘yinida turish, xarakatlanish, to‘xtash, tezlashish elementlari texnikasini o‘rganish va mustaxkamlash;
Gandbol - masofada ushlab turishga erishish, lineyniy o‘yinchini nazorat qilish;
1

II-chorak
Dastur bo’limlari II-chorak (14 soat)


19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


1. Nazariy bilimlar Dars jarayonida


2. Gimnastika
3. Yengil atktika
4. Sport o‘yinlari (maktab sharoitdan kelib chiqib ikkita
sport turi tanlanadi)
+ + + + + + + + + + + + + +


5. Futbol
6. Kurash
7. ShaxmatDars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat


19-dars Sport o‘vinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol -To‘p bilan juftlikda ishlash. To‘pni bilan harakatda mashq qilish: juft bo‘lib, qo‘shimcha qadamlar bilan harakatlanganda to‘pni ko‘krakdan uzatish. Juft bo‘lib, qo‘shimcha qadamlar bilan harakatlanganda to‘pni yerga urib ko‘krakdan uzatish 1Voleybol - Voleybol o’yinida turish, xarakatlanish, to'xtash texnikasini mustaxkamlash; Voleybol o’quv o’yini;
Gandbol - masofada ushlab turishga erishish, lineyniy o'yinchini nazorat qilish;
20-dars Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - o‘ng va chap qo‘l bilan “iloni” usulida to’pni olib yurishni takomillashtirish.
Soddalashtirilgan qoidalar asosida ikki tomonlama o’yin.
Voleybol - Voleybol o’yinida turish, xarakatlanish, to'xtash, tezlashish elementlari texnikasini mustaxkamlash; Voleybol o’quv o’yini
Gandbol - 4x1, 3x2, “vosmyorka”, “styajka” ya'ni raqib ximoyasini chalg’itish, to'siq qo’yishni
mukammallashtirish
1


21-dars Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol — Jarima to’pni turli hil nuqtalardan savatga tashlashni takomillashtirish.
Qarama qarshi estafeta: jamoa har biri uch kishidan iborat kolonnada turadi. Signaldan keyin o’yinchi to'pni qarama-qarshi jamoaga uzatadi va yugurib kolonnaning oxiriga turadi (orasida masofa - 3 m) Voleybol - Tayanchda, harakatda, sakrashda to’pni orqaga uzatish texnikasini mustahkamlash; Voleybol o’quv o’yini
Gandbol - darvozabonni texnik xolatini mukammallashtirish;
1


22-dars Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Devolga basketbol to’pni urish va ilib olishni takomillashtirish. Jarima to’pni savatga tashlash. Qoidalar asosida ikki tomonlama o’yin.
Voleybol - to’rga teskari turgan holda, to’pni raqib maydondagi nishonga tushurish; Voleybol o’quv o’yini
Gandbol - Harakatning oddiy texnikasini, hujum va hujumda pozitsiyani egallashi O’rganilgan elementlai asosida musobaqa shaklida o'yin.
1


23-dars Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - To’pni olib yugandan keyin harakatda uzatish. Shaxsiy ximoyadan foydalangan holda 5 x 5 o'quv o'yini. Qoidalar asosida ikki tomonlama o’yin. Voleybol - to’rga teskari turgan holda, to’pni raqib maydondagi nishonga tushurish; Voleybol o’quv o’yini
Gandbol - to’pni yuqoridan va pastdan uzatish tehnikasini mustahkamlash. O’quv o’yini
1


24-dars Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - To’pni tashlash usullarini takomillashtirish - Ikki qo’li bilan pastdan, bir qo’li bilan pastdan ot ikki qo‘l bir joydan, Qoidalar asosida ikki tomonlama o’yin.
Voleybol - Oldinga yiqilib, bir qo’lda qabul qilishni mustahkamlash. Voleybol o’quv o’yini
Gandbol - To’pni yuqori va pastki tayanch uloqtirish texnikasini o’zlashtirish; O’quv o’yini
1


25-dars Sport o’ yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Tpni tashlash usullarini takomillashtirish - turgan joidan bir qo'l bilan, sakrashda, burilishda Qoidalar asosida ikki
tomonlama o’yin.
Voleybol - to’rga teskari turgan holda, to’pni raqib maydondagi nishonga tushurish; Qoidalar asosida
ikki tomonlama o’yin.
1


26-dars Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - To’pni olib yurish usullarini takomillashtirish - Yuqori (yuqori tezlikda) sakratib yurish, past sakratib yurish, tezlikni o'zgartirib, yo'nalishni o'zgartirib
Qoidalar asosida ikki tomonlama o’yin.
Voleybol - Yuqoridan to’p uzatish tehnikasini mustahkamlash; To’g’ridan xujum zarbasi berishni mustahkamlash. Qoidalar asosida ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - To'pni sakrashda uloqtirish texnikasini mustahkamlash. Himoya va hujumning asosiy taktik va texnik usullarini mustahkamlash
1


27-dars Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Shaxsiy ximoyadan foydalangan holda 5 x 5 o'quv o'yini.
Voleybol - to'g'ridan-to'g'ri devorga 7-9 m masofadan to'r balandligi past bo'lmagan chiziqdan pastdan va tepadan o'yinga kiritish Voleybol o’quv o’yini;
Gandbol - Hujum paytida chalg'ituvchi harakatlar (fintlar) qilishni takomillashtirish
O’quv o’yinida himoya va hujumda etakchi (jamoaviy) harakatlar ko'nikmalarini ishlatish
1


28-dars Sport o‘yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Aldamchi harakatlar (fintlar) Shaxsiy ximoyadan foydalangan holda 5 x 5 o'quv o'yini.
Voleybol - - to'rdan 7-9 m masofada to'pni o'yinga kiritish; b) to'pni yuqori to'plarini raqibning
1maydonchasiga 7-9 m masofadan to'r bilan urishю Voleybol o’quv o’yini;
Gandbol - Hujum va himoya taktikasiga, darvozabonning taktik va texnik harakatlariga o’quv
o’yin vaqtida puxta etibor berish
29-dars Sport o’yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Hujum va Shaxsiy ximoyadan foydalangan holda 5 x 5 o'quv o'yini.
Voleybol - o'quv o'yinlari jarayonida texnik usullarni takomillashtirish
Gandbol - to'pni uzatish paytida ushlab olish, - to'pni olib borish paytida ushlab olish. “To'p uchun kurash” o'yini.
1


30-dars Sport o’yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Hujum va Shaxsiy ximoyadan foydalangan holda 5 x 5 o'quv o'yini.
Voleybol - To'pni o'yinga kiritish texnikasini takomillashtirish bo'yicha mashqlar:
a) to'pni uloqtirish va urish vaqtida ushlash;
v) to'g'ridan-to'g'ri devorga 7-9 m masofadan to'r balandligi past bo'lmagan chiziqdan pastdan va tepadan o'yinga kiritish. Voleybol o‘quv o‘yini
Gandbol - o'rganilgan texnik usullarini takomillashtirish. “To'p uchun kurash” o'yinning variantlari
1


31-dars Sport o’yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Qoidalar asosida ikki tomonlama o'yin. O'yin paytida texnik va taktik tayyorgarlikni takomillashtirish.
Voleybol - to'rdan 7-9 m masofada to'pni o'yinga kiritish;
b) to'pni yuqori to'plarini raqibning maydonchasiga 7-9 m masofadan to'r bilan urish O'yin taktikasini takomillashtirish, o‘quv o‘yini;
Gandbol - o'rganilgan texnik usullarini takomillashtirish. Qoidalar asosida ikki tomonlama o'yin.
O'yin paytida taktik tayyorgarlikni takomillashtirish.
1


32-dars Sport o’yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Qoidalar asosida ikki tomonlama o'yin. O'yin paytida texnik va taktik
tayyorgarlikni takomillashtirish. Voleybol o‘quv o‘yini Voleybol - o'quv o'yinlari jarayonida texnik usullarni takomillashtirish
Gandbol - o'rganilgan texnik usullarini takomillashtirish. Qoidalar asosida ikki tomonlama o'yin.
O'yin paytida taktik tayyorgarlikni takomillashtirish.
1


III-chorak

Dastur bo’limlari III-chorak (20 soat)


33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 4 546 47 48 49 50 51 5


1, Nazariy bilimlar Dars arayonid a


2, Gimnastika

+ + + + + + + + + + + +
3, Yengil atletika


4, Sport o’yinlari (maktab sharoitdan kelib chiqib ikkita sport turi tanlanadi) + +
5, Futbol


6, Kurash

+ + + + + +


7, ShaxmatDars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat33-dars Sport o’yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Qoidalar asosida ikki tomonlama o'yin. O'yin paytida texnik va taktik tayyorgarlikni takomillashtirish.
Voleybol - o'quv o'yinlari jarayonida texnik usullarni takomillashtirish
Gandbol - o'rganilgan texnik usullarini takomillashtirish. Qoidalar asosida ikki tomonlama o'yin.
O'yin paytida taktik tayyorgarlikni takomillashtirish.
1
34-dars Sport o’yinlari - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Qoidalar asosida ikki tomonlama o'yin. O'yin paytida texnik va taktik tayyorgarlikni takomillashtirish.
Voleybol - o'quv o'yinlari jarayonida texnik usullarni takomillashtirish
Gandbol - o'rganilgan texnik usullarini takomillashtirish. Qoidalar asosida ikki tomonlama o'yin.
O'yin paytida taktik tayyorgarlikni takomillashtirish.
1
35-dars Nazariy: Gimnastika Ertalabki gimnastika mashqlarining majmuasini mustaqil tuzish tartibi.
Amaliy: Gimnastika: Tayanib sakrash. Gimnastik “kozyol”dan ko’prikchani uzoqlashtirish va yaqinlashtirish bilan depsinib sakrashlar; uzunasiga o’rnatilgan gimnastik “kozyol” ustidan tayanib sakrash (o‘g‘il bolalar 120 sm balandlikdagi gimnastika ko’prigi oralig’i 1 m oraliqda) oyoqlarni kerib sakrash.
Qiz bolalar 110 sm balandlikdagi uzunasiga o‘rnatilgan gimnastik “kozyol” ustidan oyoqlarni kerib, sakrab o‘tish; yonlama qo‘yilgan gimnastik “kozyol” ustidan oyoqlarni
bukib sakrab o‘tishlar.
1
36-dars Amaliy: Gimnastika Tayanib sakrash. gimnastik “kozyol” ustidan oyoqlarni kerib, sakrab o’tish (texnik
bajarishni baholash).
1


37-dars GimnastikaNazariy: Gimnastika musobaqa qoidalari. Amaliy: Gimnastika:5 m li arqonga, qo’llar yordamida (vaqt hisobiga) tirmashib chiqish; to’xtab-to’xtab
tirmashib chiqish (ma’lum balandlikda to'xtash uchun belgilar qo‘yiladi).
1


38-dars Amaliy: Gimnastika Osilishlar va tayanishlar: (Og’il bolalar) past turnikda osilishdan kuch bilan tayanishga ko‘tarilish; baland turnikda osilgan holatda qo‘llarni bukish va yozish;
(qiz bolalar) past turnikda (balandligi 100 sm) oyoqlar yerga tayanib, qo‘llarga osilgan holatda, qollarni bukish va yozish; gimnastik orindiqda qo‘llarga tayanib
qo‘llarni bukish va yozish. (o'quv me’yorlari).
1


39-dars Amaliy: Gimnastika. (O‘g’il bolalar) brussda qo‘llarda tayangan holda tebranib, oldinga siltanish bilan
tayanchga ko‘tarilish; gimnastik brussda tirsakka tayanib turishdan tebranib, orqaga siltanish bilan tayanchga ko‘tarilish; gimnastik brussda tayanib oldindan va orqadan tebranishda, yon tomonlarga 900 burilib sakrab tushishlar.
(qiz bolalar) past turnikda (balandligi 100 sm) oyoqlar yerga tayanib, qo‘llarga osilgan holatda, qollarni bukish va yozish; gimnastik orindiqda qo‘llarga tayanib qo‘llarni bukish va yozish.
1


40-dars Amaliy: Gimnastika. Akrobatika: (O‘g‘il bolalar) har xil dastlabki holatdan oldinga umbaloq oshish; 40-50 sm balandlikdagi buyumlar ustidan umbaloq oshib o‘tish; yugurib kelib uzoqlikka umbaloq oshish; sherigi yordamida qo‘llarda yoki boshda tik turish; (Qizlar bolalar) ikki marta oldinga, orqaga umbaloq oshish; kurakda turish; tik turgan holatdan “ko‘prik” hosil qilish va yon tomonga aylanib turish. Sherigi yordamida qo‘llarda tik turish 1


41-dars Amaliy: Gimnastika. Akrobatika: (O‘g‘il bolalar) har xil dastlabki holatdan oldinga umbaloq oshish; 40-50 sm balandlikdagi buyumlar ustidan umbaloq oshib o‘tish; yugurib kelib uzoqlikka umbaloq oshish; sherigi yordamida qo‘llarda yoki boshda tik turish;(Qizlar bolalar) ikki marta oldinga, orqaga umbaloq oshish; kurakda turish; tik turgan holatdan “ko‘prik” hosil qilish va yon tomonga aylanib turish. Sherigi yordamida
qo‘llarda tik turish.
1


42-dars Amaliy: Gimnastika Akrobatika: (O‘g‘il bolalar) har xil dastlabki holatdan oldinga umbaloq oshish; 40-50 sm balandlikdagi buyumlar ustidan umbaloq oshib o‘tish; yugurib kelib uzoqlikka umbaloq oshish; sherigi yordamida qo‘llarda yoki boshda tik turish; (Qizlar bolalar) ikki marta oldinga, orqaga umbaloq oshish; kurakda turish; tik turgan holatdan “ko‘prik” hosil qilish
va yon tomonga aylanib turish. Sherigi yordamida qo‘llarda tik turish.
1


43-dars Amaliy: Akrobatika; Gimnastika elementlaridan akrobatika majmuasini bajarish.; (texnik bajarishni baholash). 1


44-dars Amaliy: Gimnastika Gimnastika buyumlari bilan umum jismoniy tayorgarlik mashqlari (gardishni aylantirish, arqon bilan sakrash ) 1


45-dars Amaliy: GimnastikaMuvozanatni saqlash mashqlari.
Depsinib yakkacho’pga chiqish; yakkacho’pga
tayanishdan bir oyoqni oshirish bilan 90° burilib minib o’tirish, ikki oyoqda va holatlarini almashlab sakrashlar; yarim cho‘qqaygan holatda oyoqlar bilan siltanib yurish, oyoq uchlariga ko‘tarilib burilishlar, o‘ng (chap) oyoqda “qaldirg‘och” hosil qilish; o‘tirib burchak hosil qilish va qo‘llarga tayanib, oyoqlarni kerib orqaga siltanish bilan kerishib sakrab tushish.
1


46-dars Amaliy: Gimnastika Muvozanatni saqlash mashqlari.
Depsinib yakkacho‘pga chiqish; yakkacho‘pga
tayanishdan bir oyoqni oshirish bilan 90° burilib minib o‘tirish, ikki oyoqda va holatlarini almashlab sakrashlar; yarim cho‘qqaygan holatda oyoqlar bilan siltanib yurish, oyoq uchlariga ko‘tarilib burilishlar, o‘ng (chap) oyoqda “qaldirg‘och” hosil qilish; o‘tirib burchak hosil qilish va
qo‘llarga tayanib, oyoqlarni kerib orqaga siltanish bilan kerishib sakrab tushish.
1


47-dars Amaliy: Kurash maxsus kurash mashqlari; “yenglardan ushlab yelkadan hamda yon tomonalardan tashlash; 1


48-dars Amaliy: Kurash maxsus kurash mashqlari; “yenglardan ushlab yelkadan hamda yon tomonalardan tashlash; 1


49-dars Amaliy: Kurash maxsus kurash mashqlari; “ko‘krakdan tashlash”usuli. 1


50-dars Amaliy: Kurashmaxsus kurash mashqlari; “ko‘krakdan tashlash” usuli. 1


51-dars Amaliy: Kurash maxsus kurash mashqlari; “ikki oyoqning oldidan oyoq bilan ko‘tarib tashlash” usuli. 1


52-dars Amaliy: Kurash maxsus kurash mashqlari; “ikki oyoqning oldidan oyoq bilan ko‘tarib tashlash” usuli. 1


IV-chorak

Dastur bo’limlari IV-chorak (20 soat)5 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 681, Nazariy bilimlar Dars jarayonida2, Gimnastika3, Yengil atktika + + + + + + + +4, Sport o‘yinlari (maktab sharoitdan kelib chiqib ikkita sport turi tanlanadi)5, Futbol+ + + + + +

6, Kurash7, Shaxmat

+ +


Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy
muddat
53-dars Yengil atletika Amaliy: Maxsus yugurish mashqlar texnikasini takomillashtirish; past startdan chiqib 60
metrga yugurish;
1
54-dars Yengil atletika Amaliy: mahsus yugurish mashqlar, past stsrtdan 60 m tezlikni oshirib yugurish (o’quv meyorni topshirish)
4x60 metrga estafeta yugurish.
1
55-dars Amaliy: Yengil atletika mahsus sakrash mashqlari, turgan joydan uzunlikka sakrash (o’quv meyorni topshirish). 5-6 qadam yugurib kelib uzunlikka “oyoq bukish” usulida saklash . 1
56-dars Amaliy: Yengil atletika mahsus sakrash mashqlari, 5-6 qadam yugurib kelib uzunlikka “oyoq bukish” usulida saklash; 4x10 m mokisimon yugurish (o’quv meyorni
topshirish)
1
57-dars Amaliy: Yengil atletika mahsus sakrash mashqlari; 10- 12 qadam yugurib kelib uzunlikka saklash. (o’quv meyorini). Tepaga osilgan buyumga yugurib ,bir oyoqdan depsinib, sakrashda bir qo’lini
tekkazish.
1
58-dars Amaliy: Yengil atletika mahsus sakrash mashqlari; Balandlikka sakrash - 4 qadam bilan yugurib kelib “hatlab o’tish” usulida balandlikka sakrash, 6-8 qadamdan yugurib kelib “hatlab o’tish” usulida balandlikka sakrash. Turgan joydan tennis ko’ptogini uzoqlikka otish. Toxtamasdan bir
me’yorda 6 daqiqa yugurish.
1
59-dars Yengil atletika Amaliy: turgan joydan tennis ko'ptogini uzoqlikka otish, yon tomon bilan 3 qadam yugurib kelib tennis koptogini uloqtirish, yugurib kelib tennis koptogini uloqtirish (o'quv meyorni topshirish).
800 m masofaga yugurish
1
60-dars Yengil atletika Amaliy: 4 x 60m masofaga estafeta
yugurish 800 - 1000m masofaga yugurish (o'quv meyorni topshirish)
1
61-dars Futbol Amaliy: texnika va taktika usullari; to'pni
harakat yo‘nalishini o‘zgartirib olib yurish, chalg‘itish harakatlarini qo‘llay olish; ikki tomonlama o‘yin.
1
62-dars Futbol Amaliy: to‘pni raqibdan tortib olish; uchib kelayotgan to‘pni sakrab bosh bilan urib qaytarishni bajarish; 30 metrga to‘pni olib yurish. ikki
tomonlama o‘yin.
1
63-dars Futbol Amaliy: to‘pni darvozaga bosh bilan aniq yo‘naltirish ko‘nikma va malakalarini hosil qilish; texnika va taktika usullari; texnika va taktika usullari; ikki tomonlama o‘yin. 1
64-dars Futbol Amaliy: o‘ng va chap oyoq bilan uzoqqa tepishni takomillashtirish; to‘p bilan janglyor; ikki tomonlama o‘yin. 1
65-dars Futbol Amaliy: raqibdan to‘pni olib qo‘yish
texnikasi; musobaqalarda hakamlik qilish; to‘p bilan janglyor; (o'quv mezoni); ikki tomonlama
1

o’yin.

66-dars Futbol Amaliy: tik turgan holatda to’pni tovon bilan
to’xtatish; ikki tomonlama o’yin.
1
67-dars ShaxmatAmaliy: Endshpil; endshpilda o’ynash tartibi. Shaxmat o’yini. 1
68-dars Shaxmat Amaliy: Endshpil; endshpilda o‘ynash tartibi. Shaxmat o‘yini. 1
Reklama
Reklama