Kategoriya: Adabiyot

Bilim haqida maqollar


Xalqimizdan buyuk allomalar, bilimli insonlar yetishib chiqqan bo'lib, doimo ilmga, bilim olishga, aqlni ishlatish targ'ib etib kelingan. Quyida na shu bilim olishga undalgan maqollarni o'qishingiz mumkinAvval bil, keyin qil.


Avval o'rgan, keyin o'rgat.


Avrasang, oqil bo'lar,

Bovrasang, botir bo'lar.


Aql ko'pga yetkazar,

Hunar — ko'kka.


Baxt belgisi — bilim.


Behunaming hunari — yalqovlik.


Bilagi zo'r birni yiqar,

Bilimi zo'r — mingni.


Bilak bilan bitmagan

Bilim bilan bitar.


Bilgan bilganin ishlar,

Bilmagan barmog'in tishlar.


Bilgan bitirar,

Bilmagan yitirar.


Bilgan o'zar,

Bilmagan to'zar.


Bilgan o'qir,

Bilmagan to'qir.


Bildirish uchun blish kerak.


Bilim — aql chirog'i.


Bilim baxt keltirar.


Bilim — davlatdan qimmat.


Bilim — kuchda,

Kuch — bilimda.


Bilimli — olim.

Bilimsiz — zohm.


Bilimliga dunyo yorug',

Bilimsizga — qorong'u.


Bilimlining bilimi yuqar,

Bilimsizning nimasi yuqar.


Bilishim,

Bilishimga tushar bir ishim.


Bilimsiz kishiga ish yo'q,

Ilmsiz kishiga osh yo'q.


Bilimsiz mulladan ustiga yuk ortilgan eshak yaxshi.


Bilimsiz xalfa — ekinsiz dala.


Bilmagan ayb emas,

Bilishga tirishmagan ayb.


Bilmagan ishga urinma,

Urinib tuzoqqa ilinma.


Bilmagandan bilgan yaxshi,

To'g'ri ishni qilgan yaxshi.


Bilmaganni so'rab o'rgangan olim,

Orlanib so'ramagan o'ziga zolim.


Bilmaganning bilagi tolmas.


Bilmas tabib jon olar.


Bilmasang, bilgandan so'ra.


Go'zallik — ilm-u ma'rifatda.


Davlat tugar, bilim tugamas.


Didli yigit — ilmli yigit.


Dorboz dordan o'lar,

Morboz — mordan.


Zehn qo'ysang bilimga,

Ilm tomar dilingga.


Ilm — aql bulog'i,

Aql — yashash chirog'i.


Ilm baxt keltirar,

Bilim taxt keltirar.


Ilm — yorug'lik,

Jaholat — zuimat.


Ilm izlagan yetar,

Izlamagan — yitar.


Ilm istasang, takror qil.


Ilm ko'p, umr oz,

Keragini o'qi.


Ilm olish — nina bilan quduq qazish.


Ilm olishning erta-kechi yo'q.


Ilm topmay, maqtanma.


Ilm — tubsiz quduq.


Ilm — egarlangan ot,

Bilganga — do'st,

bilmaganga — yov.


Ilm o'lchovi — aql,

Zehn o'lchovi — naql.


Ilm qog'oz qatida emas, miya qatida.


Ilmi borni yosh dema,

Ilmi yo'qni bosh dema.


Ilmi yo'qning ko'zi yumuq.


Ilmli odam — ilikli suyak.


Ilmli olar, Ilmsiz oldirar.


Ilmli uy — charog'on,

Ilmsiz uy — zimiston.


Ilmlining so'zi — o'q.


Ilmni mehnatsiz egallab bo'lmas.


limning avvali achchiq,

So'ngi — totli.


Ilmsiz bir yashar,

Ilmli ming yashar.


Ilmsiz bosh qashir,

Xushomadgo'y gap tashir.


Ilmsiz imomdan tuxum qilmaydigan tovuq yaxshi.


Ilmsiz kishi o'limga yaqin.


Ilmsiz olim — to'qimsiz eshak.


Ilmsizga ishonch yo'q,

Hunarsizga quvonch yo'q.


Ilm-u hikmat suvni yondirar.


Ilm-u hunar yelga emas, elga.


Imoni yo'qning burdi yo'q.


Kitob — aql qayrog'i.


Kitob ko'rmagan kalla —

Giyoh unmagan dala.


Kitobsiz aql — qanotsiz qush.


Ko'rib bilish yaqinni,

O'qib bilish uzoqni.


Meros moli to'zadi,

Merosli hunar o'zadi.


Miltiq ko'targan bilan ovchi bo'lmas,

Dag'dag'a solgan bilan — dovchi.


Mulla bilganin o'qir,

Bo'zchi bilganin to'qir.


Mulla bilganin o'qir,

Tovuq ko'rganin cho'qir.


Mulla bo'lsang, takror qil,

Dehqon bo'lsang, shudgor qil.


Ogohlikni ko'rdan o'rgan,

Donolikni — ilmdan.


Oz-oz o'rganib usta bo'lur.


Ozdan yig'ilib daryo bo'lar,

So'rab-so'rab dono bo'lar.


Oltin olma, bilim ol,

Bilim olsang, bilib ol.


Otolmagan yoy tanlar.


Otolmagan ovchi yoyidan ko'rar.


Piligi yo'q chiroq yonmas,

Biligi yo'q yigit yaramas.


Piling kuchli bo'lguncha,

Biliming kuchli bo'lsin.


Poxoldan somon chiqmas,

Qo'poldan olim chiqmas.


Sa'va ishi — sayramoq,

Ho'kiz ishi — xirmon yanchmoq.


Tasbeh ag'darganning bari mulla emas,

Tayoq tutganning bail cho'pon emas.


Teshik idish suvda bilinar,

Bilimi oz kishi — sinovda.


Til bilgan yo'lda qolmas.


Ustoz ko'rgan xat tank.


Ustozsiz shogird — jonsiz kesak.


Uchishga qanot kerak,

O'qishga — toqat.


Uchqundan qo'rqqan temirchi bo'lmas.


Uquvsiz ishboshi bo'lsa,

Baqir-chaqirdan chiqmas.


Chalasavod — chirik rabot.


Shogirding oqil bo'lsa, boshingda toj,

Shogirding erka bo'lsa, boshga tayoq.


Shogirdning befarosati

Ustozni muttaham qilar.


Er yigit deb kim aytar,

Yovda yalov yiqmasa.


Chechanhgin kim maqtar,

Dovda uni chiqmasa.


Er ko'rki — bilik,

Suyak ko'rki — ilik.


Yuzga kirsang, yuz yil o'qi.


Yuzga kirsang ham, hunar o'rgan.


Yuziga qarama, bilimiga qara.


Yamoqchining ishini suvoqchi bilmas.


Yaxshi bilsang ishingni,

Yaxshilar silar boshingni.


O'lmagan — qo'shiqchi,

Erinmagan — eshikchi.


O'nga olgin, birga sot,

Oting chiqsin savdogar.


O'rdak bo'lmay, g'oz bo'l,

Bilim olib, soz bo'l.


O'qigan — guliston,

O'qimagan — go'riston.


O'qigan — yorug',

O'qimagan — choriq.


O'qigan — olim,

O'qimagan — o'ziga zolim.


O'qigan o'qdan oshar,

Nodon turtkidan shoshar.


O'qigan o'qigan emas,

Uqqan — o'qigan.


O'qigan o'g'il otadan ulug'.


O'qiganing o'zingga.


O'qiganning oshi — pishirig'lik.


O'qiganning oshig'i — olchi.


O'qiganning tili — ikki.


O'qimagan shu damda,

Turtinar har qadamda.


O'qimagan — yalang oyoq,

Baayni bir quruq tayoq.


O'qimay mulla bo'lgan,

Cho'qimay qarg'a bo'lar.


O'qish boshqa, uqish boshqa.


O'qish — jafoli, keti — vafoli.


O'qish yaxshi,

Uqish undan ham yaxshi.


O'quvi bor ulg'ayar,

Uquvi yo'q sarg'ayar.


Qadam qo'y asta-asta,

Qadam yetguncha ilm ista.


Qaig'aning hunari bo'lsa, tezak yemasdi.


Hunar — oqar buloq,

Ilm — yonar chiroq.

Reklama
Reklama