Kategoriya: Sinf soati

Ertaklar- yaxshilkka- yetaklar. Sinf soati dars ishlanmasi


Sana:                                      12-mavzu: “ Ertaklar- yaxshilkka- yetaklar”

I.Kirish:

Tarbiyaviy mashg`ulotning  maqsadi:

O`quvchilarni ko`proq ertak o`qishga chaqirish, ertaklar orqali axloqiy fazilatlarini tarbiyalash, kitoblarni ko`proq o`qishga undash.

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish,  va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantiradi.

Milliy va umummadaniy kompetensiya — vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e’tiqodli bo‘lish, badiiy va san’at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog‘lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantiradi.

Kun shiori:Biz ertaklar orqali yaxshilikni o’rganamiz

Tarbiyaviy mashg`ulotning  jihozi:DVD,disk,plakatlar

Tarbiyaviy mashg`ulotning borishi:

Tashkiliy qism: O`quvchilarning   darsga  tayyorgarligi, navbatchi  axboroti.

O`quvchilarni guruhlarga ajratish

II.Asosiy qism:

Aziz bolajonlar, « Ertaklar yaxshilikka yetaklar» mavzusidagi tarbiyaviy

mashg`ulotimizni o`tamiz.

Ertakni nafaqat bolalar, balki yoshi katta insonlar ham sevib o`qiydi.

Ertak  xalq og`zaki ijodining eng qadimiy, eng yirik va ommaviy janrlaridan

biridir. Ertak bir-biri bilan  uzviy bog`langan tinglovchilar diqqatini o`ziga mahliyo

qiluvchi qiziqarli sujetga ega bo`ladi. Sujet voqealari esa oxir-oqibatda ezgulikning

yovuzlik ustidan, haqiqatning nohaqlik ustidan muqarrar g`alabasi bilan

yakunlanadi. Ertak orqali bolaning hissiy –ruhiy dunyosiga ta`sir ko`rsatib,

ularning ma`naviy dunyosini tarbiyalab oorish muhim vazifa sanaladi. 

-Sizlar ko`plab ertaklar eshitgansiz, to`g`rimi?

III.Yakuniy qism: 

- Qangay ertaklarni bilasiz?

Qaysi qatordagi o`quvchilar ko`proq ertak nomini aytish o`yinini o`ynash.

O`quvchilarning javoblarini tinglash.Xattaxtaga osilgan ertak namunalari

yuzasidan suhbat uyushtirish uning tarbiyaviy ahamiyatini yoritish.


Dars so’ngida o’quvchilarni rag’batlantirish

To'liq faylni mana bu yerdan Yuklab oling

Rasmdagi kabi holatda yuklab olasiz:

Reklama
Reklama