Kategoriya: Hikoyalar

Hozirgi davrda nimalar bo‘lyapti?


Hozirgi davrda nimalar bo‘lyapti?


• Uylar kattalashdi, ammo oilalar kichraydi.
• Tibbiyot rivojlandi, biroq kasalliklarning turi ko‘paydi.
• c
• Donolik yuksalib boryapti, lekin his-tuyg‘ular kamayib ketyapti.
• Bilim-ma'rifat oshdi, ammo hikmat ozaydi.
• Yo‘l-yo‘lakay qo‘shilib oladigan do‘stlar ko‘p, biroq haqiqiylari juda kam.
• Soatlar turli dizaynda ishlab chiqarilmoqda, ammo ko‘p narsaga vaqt topa olmaymiz.
• Odamlar yildan-yilga ko‘payib bormoqda, biroq odamiylik yo‘qolib bormoqda.


Yaratgan egam! Ahvolimizni isloh qilgin va bizga go‘zal xotima bergin!

Reklama
Reklama