Kategoriya: Dars ishlanmalar

1-sinf dars ishlanmasi. Ayirish amalining hadlari


38  Mavzu :   Ayirish amalining hadlari

Sana:29.10            

Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.  

Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarini boyi-

tish.    Ayirishning hadlari haqida bilim berish.

FK1 10 ichida qo‘sh ish, ayirish amallarini og‘zaki hamda yozma bajara oladi;    qo‘sh ish va ayirish amallarining tarkibiy qismlarini aniqlay oladi va nomlay oladi.

Tarbiyaviy:O’rganilgan matematik tushunchalarni hayotda qo’llay olishga o’rgatish. O’quvchilarda topqirlik va zukkolik fazilatlarini tarbiyalash.

TK1 matematikaga oid atamalarni to‘g‘ri talaffuz etish; o‘z fikrini aniq ifodalay olish; TK3 masala yechish orqali ijtimoiy hayotdagi vaziyatlarga nisbatan o‘zining ijobiy munosabatini bildira olish; TK4 atrofdagilar bilan o‘zaro muloqot chog‘ida odob-axloq qoidalariga rioya qila olish va guruhda ishlay olish; Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni og’zaki va yozma hisoblash malakalarini o’stirish.

FK2 o‘z fikrini ifodalay oladi, boshqalar fikrini tinglab, tushuna oladi.

Dars turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi:  aralash, savol-javob ,  mustaqil ish..

Jihozi: Mavzuga oid ko’rgazma, matematika darsligi.

Darsning borishi.

I Tashkiliy qism.                 a) salomlashish, davomotni aniqlash,  tozalikni tekshirish

b) ma’naviyat daqiqasi  Kun yangiligi

II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.    

III  Yangi mavzu  bayoni      1- misol.  Ayirishning hadlari haqida misollar bilan o’rgatish

       

      6 – kamayuvchi,   2 – ayriluvchi,   4 – ayirma.   Hadlarning o’qilishini o’rgatish. O’quvchilarga individual o’qitish yoki o’rgatish.

2 – misol.    Yozuv taxtasida doira yordamida misolni  bajarish.

                6  -  2 = 4

3 – misol. Rasm asosida masala tuzing.                                     Yechish:

    Bore di – 9 ta barg

      Yeb qo`ydi – 1ta bargni            9 – 1 = 8                    

       Qoldi- ? ta barg                        Javob: 8 ta barg.

(O’quvchilar javoblarini mustahkamlash, ularni fikrlarini to’g’riligini tasdiqlash).

IV  Yangi mavzuni mustahkamlash  Matematika daftari bilan ishlash. 

   4 – misol. Misollarni  yozuv taxtasida bajarish.

                      

O’quvchilar ishini kuzatish qiynalgan o’quvchilarga yordam berish.

 

Sonlarni kataklarda yozishni o’rgatish. Katta kichik belgilarni belgilashni misollar orqali mustahkamlash.Geometrik shakllar orqali o’tilgan mavzuni mustahkamlsh.

 

V. Dars jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

Reklama
Reklama