31 avg, 2023 | 244

Mustaqillik darsi o‘qitishda tavsiya etilayotgan tezislar

KIRISH   Mamlakatimizda olib borilayotgan demokratik yangilanishning bugungi bosqichidagi eng muhim yoʻnalishlardan biri, bu – qonun ustuvorligi va qonuniylikni mustahkamlash, shaxs huquqi va manfaatlarini ishonchli himoya qilishga qaratilgan sud-huq...

Batafsil

24 yan, 2021 | 436

1-sinf dars ishlanmasi. Qo’shiluvchilarning o’rnini almashtirish

45  Mavzu :    Qo’shiluvchilarning o’rnini almashtirish. Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni ...

Batafsil

24 yan, 2021 | 453

1-sinf dars ishlanmasi. Qo‘shish va ayirish amallari orasidagi munosabat

44   Mavzu :  Qo‘shish va ayirish amallari orasidagi munosabat Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarga noma’lum qo’shiluvchini topishni...

Batafsil

24 yan, 2021 | 447

1-sinf dars ishlanmasi. Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi (2)

40   Mavzu :  Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi Sana:31.10             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarga noma’lum qo’shiluvchini topishni o’rgatish. Sonlarni  o’qish...

Batafsil

24 yan, 2021 | 546

1-sinf dars ishlanmasi. Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi

39  Mavzu :   Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosi Sana:30.10             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarin...

Batafsil

24 yan, 2021 | 449

1-sinf dars ishlanmasi. Ayirish amalining hadlari

38  Mavzu :   Ayirish amalining hadlari Sana:29.10             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.   Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvurlarini boyi- tish.  

Batafsil

24 yan, 2021 | 536

1-sinf dars ishlanmasi. Qo’shish amalining hadlari

37  Mavzu :    Qo’shish amalining hadlari Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish.  Ta’limiy: O’quvchilarda narsalarning xossalari, nomlari, soni haqidagi tasavvu...

Batafsil

24 yan, 2021 | 396

1-sinf dars ishlanmasi. Nol ishtirokida qo‘shish va ayirish

35   Mavzu : Nol ishtirokida qo‘shish va ayirish Sana_____________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarni Nol ishtirokida qo‘shish ...

Batafsil

24 yan, 2021 | 539

1-sinf dars ishlanmasi. Nuqta, to'g'ri chiziq kesmasi, siniq chiziq va egri chiziq

34   Mavzu :  Nuqta, to'g'ri chiziq kesmasi, siniq chiziq va egri chiziq Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’

Batafsil

24 yan, 2021 | 402

1-sinf dars ishlanmasi. To’g’ri chiziq kesmasi. Kesma uzunligi.

33   Mavzu :      To’g’ri chiziq kesmasi. Kesma uzunligi. Sana__________________________             Maqsad: O’quvchilarga  DTS talablari  asosida matematika fani bo’yicha ta’lim berish. Matematik tayyorgarlikni belgilash. Ta’limiy: O’quvchilarga kes...

Batafsil