Kategoriya: Dars ishlanmalar

10-11-sinflar uchun huquq fanidan dars ishlanmasi


10-sinf huquq fanidan dars ishlanmasi

Yuklab olish

Ushbu fayl ichidagi mavzular bilan tanishing:

Huquq — shaxs va davlat munosabatlarining mustahkam asosi

Xalqaro huquq 

Birlashgan millatlar tashkilotining maqsad va vazifalari

O‘zbekiston respublikasi fuqaroligi

Inson huquq va erkinliklarini himoyalash mexanizmi

Davlatda qonunning ustuvorligi

O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyaviy tuzumining asoslari

Insonparvarlik prinsipi  O‘zbekiston respublikasi  konstitutsiyaviy  tuzumining asosi

O‘zbekiston respublikasida ma’muriy huquq

Ma’muriy huquqbuzarlik  va ma’muriy javobgarlik

Ma’muriy jazo va uning turlari

O‘zbekiston Respublikasida  fuqarolik huquqi

Bitimlar va vakillik

Mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlar

Fuqarolik-huquqiy shartnomalar shartlari

Iste’molchilar huquqlari va majburiyatlari

Ishlab chiqaruvchi tomonidan  tovar sifatiga beriladigan kafolat

Intellektual mulk huquqi

Fuqarolik ishining sudda ko‘rib chiqilishi bosqichlari

Mehnatga oid munosabatlar

Ishga qabul qilish

Mehnatni muhofaza qilish

Ishga qabul qilinayotganda  hujjatlarni rasmiylashtirish

Mehnatga наq to‘lash va intizom

 Ish vaqti va dam olish vaqti

Mehnat shartnomasini o‘zgartirish va bekor qilish

Mehnat nizolari va ularni hal etish tartibi

Yakuniy takrorlash


11-sinf huquq fanidan dars ishlanmasi

Yuklab olish

9-sinf huquq fanidan dars ishlanmasi

Yuklab olish

Reklama
Reklama