05 sen, 2023 | 172

Biologiya nima, qanday fan?

Biologiya nima? Biologiya yunoncha atama bo’lib bios-xayot, logos-fan dеmakdir, yaoni u xayot va uning shakillari, tuzilishi, rivojlanish o`onuniyatlari thrisidagi fandir. Biologiya qanday fan? Biologiya - bu tiriklik xaqidagi fan bo`lib matеriyaning...

Batafsil