11 sen, 2023 | 362

Hunar haqida maqollar

Xalqimiz hunarmandchilikka uzoq asrlardan buyon katta e'tibor qaratib kelgan. Hunarni ulug'lagan, hunarli kishiga chuqur hurmatda bo'lingan. Milliy hunarmandchiligimizga butun dunyo hayratda qolgan. Aqlli, fasohatli xalqimiz hunar borasida bir qancha...

Batafsil

11 sen, 2023 | 795

Bilim haqida maqollar

Xalqimizdan buyuk allomalar, bilimli insonlar yetishib chiqqan bo'lib, doimo ilmga, bilim olishga, aqlni ishlatish targ'ib etib kelingan. Quyida na shu bilim olishga undalgan maqollarni o'qishingiz mumkin Avval bil, keyin qil. Av...

Batafsil

11 sen, 2023 | 33

Abjirlik va chaqqonlik haqida o'zbek xalq maqollari

Xalqimiz azal azaldan epchillik va chaqqonlikni farzandlariga tarbiya berib kelgan. Bu xislatlar nafaqat biror ishni tez bajarish balki muammoni oson hal qilish yo'lini farosat va fasohat bilan o'ylab topish tez va oson bajarish, bajarganda ham yaxsh...

Batafsil

11 sen, 2023 | 106

Mehmondo'stlik haqida o'zbek xalq maqollari

Kelish mehmondan, ketish mezbondan. Kelmoq ixtiyor bilan, Ketmoq ijozat bilan. Mezbon borini qo'ysa, Mehmon ozga sanamas. Mehmon — aziz, mezbon — laziz. Mehmon — atoyi xudo. Mehmon izzatda, Mezbon xizmatda. M...

Batafsil

11 sen, 2023 | 47

Tenglik haqida o'zbek xalq maqollari

Teng tengi bilan, Keli sopi bilan. Teng tengi bilan, Tezak qopi bilan. Teng tengi bilan, To'n yengi bilan. Tengini topsang, tekin ber. O'xshatmaguncha uchratmas. Atlas yamog'i — atlasga, Shol yamog'i — sholga. Besh ...

Batafsil

08 sen, 2023 | 178

Odamgarchilik, mehr-oqibat haqida maqollar

Odamgarchilik hech bir tarozi bilan o'lchanmaydigan, kitobda yozilmaydigan, majburlab singdirilmaydigan hislatdir. Bu hislat har bir insonning o'zidan, yuragidan chiqishi kerak. Majburlab singdirib bo'lmaydi. U shakllanmaydi. Inson o'zi anglab yetish...

Batafsil

08 sen, 2023 | 2619

Kamtarlik haqida maqollar

Kamtarlik eng oliy odamiylik hislatlardan biridir. U insonni go'zal hulqini ifodalab beradi. Afsuski borgan sari odamlar orasida manmanlik hislatlari ko'payib bormoqda. Ammo aql yurituvchi insonlar buni qanday zararli odat ekanligini biladilar. Bilib...

Batafsil

04 sen, 2023 | 256

Topishmoqlar

1.Biznikida bir kishi, Og`zida qirqta tishi. 2.Bir barmoqcha bo`yi bor, Qizil baxmal to`ni bor. 3.Bir bo`yning o`n qo`yi bor, Biri bog`liq, to`qqizi yechiq. 4.Bir kosa anor, Hadding bo`lsa barin ol.  5.Bir kosada ikki ovqat.  6.Katta kichik b...

Batafsil

03 sen, 2023 | 191

Maqollar

        1.Daraxt ildizi bilan kuchli,..... (Odam- do`stlari bilan 2.Daraxt yaprog`i bilan ko`rkam,.....(Odam- mehnati bilan). 3.Olim bo`lsang........(olam seniki). 4.Vatani borning baxti bor.......(Mehnati borning-taxti). 5.Otangni quyosh bilsang...

Batafsil