Kategoriya: Sinf soati

Mening qahramonim. Sinf soati dars ishlanmasi


Sana:                  29-mavzu: Mening qahramonim

I.Kirish:

Tarbiyaviy mashg`ulotning  maqsadi:O`quvchilarda ertaklarni  o`qishga qiziqish tuyg`usini tarbiyalash.Ertak qahramonlari timsolida o`quvchilarni kamtar,insonparvar,yaxshilarni qadrlashga,kattalarni hurmat qilishga o`rgatish.

O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi — doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayoti davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikmalarini egallaydi

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantiradi

Kun shiori:Mardlik-mangulik

Tarbiyaviy mashg`ulotning  jihozi:DVD,disk, tarqatma material,rasmlar,plakat.

Tashkiliy qism:O`quvchilarning mashg`ulotga tayyorgarligi,navbatchi axboroti.

II.Asosiy qism:

O’qituvchi: har bir inson o’zining sevimli qahramoniga ega. U o’z  qahramonga havas qiladi. Uning har bir hatti harakatini taqlid qiladi. Doimo unga o’xshashga intiladi.

      Qahramonlar albatta, ijobiy va salbiy bo’lishi; ijobiy qahramonlar insonlarni yaxshilikka undashi, salbiy qahramonlar esa ko’plab yonliklar qilib insoniyatga kulfat keltirishi haqida aytib o’tiladi.

Haqiyqiy qahramonlar yurt shonu-shavkati yo’lida jon fido aylagan, yurtning tinchligini hamma narsadan ustun qo’yuvchi insonlar ekanligi haqida tushuncha berish.

Shunday insonlar haqida suhbat uyushtiriladi. Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Alpomish, Islom Karimov, Najmiddi Kubro….

III.Yakuniy qism:

1-topshiriq:”Tarmoqlash” metodidan foydalaniladi

O`quvchilarga varoqlar tarqatiladi.Ularga o`zlari yoqtirgan qahramon nomi va uninf fazilatlarini yozish topshiriladi. 

O`quvchilar fikri umumlashtiriladi.

Dars yakunida o`quvchilar fikri umumlashtirilib, rag`batlantiriladi.

Reklama
Reklama