Kategoriya: Ish rejalar

1 -sinf “ALIFBE” fanidan namunaviy yillik taqvim-mavzuiy rejasi


2020 - 2021 o’quv yili uchun 1 -sinf  “ALIFBE” fanidan namunaviy yillik taqvim-mavzuiy rejasi

 

T/r

Mavzular nomi

Soat 

Rejada

Amalda

Uyga  vazifa

I chorak

I bo‘lim. TAYYORGARLIK DAVRI (4 soat)

1

Darslik bilan tanishtirish. Og‘zaki va yozma nutq. Gap.

15-bet

2

So‘z va bo‘g‘in haqida amaliy tushunchalar

16-bet

3

So‘z va bo‘g‘in. Bo‘g‘in va tovush haqida tushuncha.

17-bet

4

Gap, so‘z, bo‘g‘in va tovush uzviyligi. STO’-20 min

18-bet

II bo‘lim. ALIFBE DAVRI

5

O tovush va Oo harfi

19-bet

6

N tovushi va Nn harfi

110-bet

7

N tovushi va Nn harfini mustahkamlash

111-bet

8

A tovushi va Aa harfi

112-bet

9

A tovushi va Aa harfini mustahkamlash

113-bet

10

I tovushi va Ii harfi. STO’-20 min

114-bet

11

I tovushi va Ii harfini mustahkamlash

115-bet

12

M tovushi va Mm harfi . 

116-bet

13

M tovushi va Mm harfini mustahkamlash

117-bet

14

T tovushi Tt harfi. STO’-20 min

118-bet

15

T tovushi va Tt harfini mustahkamlash

119-bet

16

L tovushi va Ll harfi

120-bet

17

L tovushi va Ll harfini mustahkamlash

121-bet

18

B tovushi va Bb harfi. STO’-20 min

122-bet

19

B tovushi va Bb harfini mustahkamlash

123-bet

20

K tovushi va Kk harfi

124-bet

21

K tovushi va Kk harfini mustahkamlash

125-bet

22

R tovushi va Rr harfi . STO’-20 min

126-bet

23

R tovushi va Rr harfini mustahkamlash

127-bet

24

O‘ tovushi va O‘o‘ harfi

128-bet

25

O‘ tovushi va O‘o‘ harfini mustahkamlash

129-bet

26

D tovushi va Dd harfi. STO’-20 min

130-bet

27

D tovushi va Dd harfini mustahkamlash

131-bet

28

U tovushi va Uu harfi

132-bet

29

U tovushi va Uu harfini mustahkamlash

133-bet

30

Y tovushi va Yy harfi. STO’-20 min

134-bet

31

Y tovushi va Yy harfini mustahkamlash

135-bet

32

E tovushi va Ee harfi

136-bet

33

E tovushi va Ee harfini mustahkamlash

137-bet

34

G tovushi va Gg harfi. STO’-20 min

138-bet

35

Gg tovushi va Gg harfini mustahkamlash

139-bet

36

Ng tovushi va ng harfi

140-bet

37

Ng tovushi va ng harfini mustahkamlash

141-bet

II chorak

38

S tovushi va Ss harfi. STO’-20 min

142-bet

39

S tovushi va Ss harfini mustahkamlash

143-bet

40

H tovushi va Hh harfi

144-bet

41

H tovushi va Hh harfini mustahkamlash

145-bet

42

Sh tovushi va Sh sh harfi. STO’-20 min

146-bet

43

Sh tovushi va Sh sh harfini mustahkamlash

147-bet

44

P tovushi va Pp harfi

148-bet

45

P tovushi va Pp harfini mustahkamlash

149-bet

46

Q tovushi va Qq harfi. STO’-20 min

150-bet

47

Q tovushi va Qq harfini mustahkamlash

151-bet

48

Ch tovushi va Ch ch harfi

152-bet

49

Ch tovushi va Ch ch harfini mustahkamlash

153-bet

50

J tovushi va Jj harfi. STO’-20 min

154-bet

51

J tovushi va Jj harfini mustahkamlash

155-bet

52

G‘ tovushi va G‘g‘ harfi

156-bet

53

G‘ tovushi va G‘g‘ harfini mustahkamlash

157-bet

54

Z tovushi va Zz harfi. STO’-20 min

158-bet

55

Z tovushi va Zz harfini mustahkamlash

159-bet

56

V tovushi va Vv harfi

160-bet

57

V tovushi va Vv harfini mustahkamlash. STO’-20 min

161-bet

58

X tovushi va Xx harfi

162-bet

59

X tovushi va Xx harfini mustahkamlash

163-bet

60

F tovushi va Ff harfi

164-bet

61

F tovushi va Ff harfini mustahkamlash. STO’-20 min

165-bet

62

Tutuq belgisi (’)

166-bet

63

Sinfdoshlar matni

167-bet

64

Alifbo. Archa” she’ri ( Z.Diyor). “Yangi yil” bayramiga tayyorgarlik haqida suhbat

168-69-bet

 

To'liq faylni mana bu yerdan Yuklab oling

Rasmdagi kabi holatda yuklab olasiz:

 

Reklama
Reklama