Kategoriya: To'garaklar

1-sinf chiroyli yozuv to'garagi ish rejasi


_____________ tuman  Xalq ta`limi  bo`limiga qarashli    __-umumiy  o`rta ta`lim maktabi

“_____” _________2020 yil 

Ona tili  fani to`garak  mashg`ulotiga  qatnashuvchi  o`quvchilari  o`rtasida                                2020-2021 yangi  o`quv  yilining  to`garak  mashg`uloti  davrida  texnika  xavfsizlik  qoidalari, yo`l  harakati  qoidalari,  yong`inga  qarshi  kurash chora  tadbirlariga  hamda  ___-umumiy  o`rta ta`lim  maktabining  barcha ichki tartib  qoidalariga  rioya  qilish  to`g`risida

Maxsus   yo`riqnoma

O`quvchilarning  F.I.SH

Tanishdim

Sana

O`quvchilarning imzosi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

Yo`riqnoma bilan tanishtiruvchi

va to`garak mashg`uloti  rahbari:                                 _________  _____________                     “______________________________________” to`garagi a`zolarining ro`yxati

 

O`quvchilarning familiyasi, ismi

Tug`ilgan yili

Sinfi

Yashah manzili

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

To`garak rahbari ______ _______________________________


_________________ viloyati  ________________tumani

_____-umumiy o`rta ta`lim maktabining                             1 “__” sinf  rahbari  

_______________________________________ning

Ona tili  fanidan

CHIROYLI YOZUV

To`garagining yillik ish reja va ishlanmalari 


“Kelishildi”

_______________ viloyati __________ tumani                                               _____-umumiy o`rta ta`lim maktabi

MMIBDO`_________________________

____________  20__ yil

“Tasdiqlayman”

_______________ viloyati __________ tumani                                               ____-umumiy o`rta ta`lim maktabi

Maktab direktori:____________________________

_________________  20__ yil

 

 

______________ VILOYATI ___________  TUMANI             ____-UMUMIY O`RTA  TA`LIM MAKTABI BOSHLANGICH SINF O`QITUVCHISI 

______________________________NING

CHIROYLI YOZUV

TO`GARAK REJA VA ISHLANMALARI

1 sinf o`quvchilari uchun  “chiroyli yozuv ” to`garagining yillik ish rejasi

T/r

Mavzu nomi

Soati

1

Qiya  to`gri  chiziq

1

2

Kichik va uzun  ilmoqlar  chizish

1

3

Osti va usti  ilmoqli katta  va  kichik  tayoqchalar chzish

1

4

Katta  va  kichik  yarim  doiralar  chizish

1

5

Katta  va  kichik  Oo  harfi

1

6

Katta  va  kichik  Nn  harfi

1

7

Katta  va  kichik  Aa   harfi

1

8

Kichik  i  harfi  yozish

1

9

Kichik “m” harfi

1

10

Kichik “t” harfi

1

11

Kichik “l” harfi

1

12

Kichik “b” harfi

1

13

Kichik “k” harfi

1

14

Kichik “r ” harfi

1

15

Kichik “o‘ ” harfi

1

16

Kichik “d” harfi

1

17

Kichik “u” harfi

1

18

Kichik “y” harfi

1

19

Kichik “e” harfi 

1

20

Kichik “g” harfi

1

21

Kichik “ng” harfi

1

22

Kichik “s” harfi

1

23

Kichik “h” harfi 

1

24

Kichik “sh” harfi

1

25

Kichik “p” harfi

1

26

Kichik “q” harfi 

1

27

Kichik “ch” harfi 

1

28

Kichik “j” harfi

1

29

Kichik “g‘” harfi

1

30

Kichik “z” harfi

1

31

Kichik “v” harfi

1

32

Kichik “x” harfi

1

33

Kichik “f” harfi

1

34

Tutuq belgisi 

1

Jami 34 soat

 

 

  
 

 

Mavzu:  Qiya to’g’ri chiziq chizish.

Sana ___________________

Maqsad: O’quvchilarga O’zbekiston Respublikasining 23-yiligi haqida

             tushuncha berish. DTS talablari asosida Mashg`ulot o’tish.

Ta’limiy: O’quvchilarni yozuv daftari bilan tanishtirish. Yozuv ko’nikmalarini shakllantirish, Yozuv Mashg`uloti uchun kerakli o’quv qurollari bilan tanishtirish. Qiya va to’g’ri chiziq chizish ko’nikmalarini shakllantirish. To’g’ri o’tirish, tog’ri yozish ko’nikmalarini o’rgatish.

Tarbiyaviy: O’quvchilarni Vatanimizni sevishga uni asrab avaylashga o’rgatish. .

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni yozma nutqini, qo’l harakatlarini rivojlantirish..

Mashg`ulot turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi: Savoljavob, jamoa bilan ishlash,tushuntirish.

Jihozi:  mavzuga oid rasmlar.

Mashg`ulotning borishi:

1

Tashkiliy qism

5 daqiqa

2

O’tgan Mashg`ulotni so’rash

8 daqiqa         

3

Yangi mavzuni yoritish

17

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

8 daqiqa

5

Baholash

5 daqiqa

6

Uyga  vazifa  berish

2 daqiqa

 

I. Tashkiliy qism: a) salomlashish

                              b) davomotni aniqlash

                              c) ma’naviyat daqiqasi

Mening Vatanim” mavzusida suhbat o’tkazish.

   II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash.

Mustaqillik va tinchlik haqidagi o’quvchilar bilimlarini takrorlash. Vatan haqidagi she’rlar o’qish.O’quvchilar bilimlarini mustahkamlash.

III. Yangi mavzu bayoni  Yozuv daftaridan foydalanish uchun metodik tavsiyalar. 

Kichik yoshdagi o’quvchilarni chiroyli yozuvga o’rgatish uchun  ularni maktabga kelgan kunlaridan boshlab, quyidagi vazifalarga o’rgatish lozim;

-Yozuv vaqtida partada to’g’ri o’tirish.

- Yozuv qurollaridan to’g’ri foydalanish.

-  Daftardan to’g’ri foydalanish.

- Harflarning unsurlari bilan tanishtirish.

 Husnixat malakalarini shakllantirish

 uchun  birinchi navbatda harflarning

shaklini to’g’ri tasavvur qilishga,

bir xil qiyalik (75) da yozishga o’rgatish.

Partada qanday o’tirish va qanday

 Yozish, ruchkani to’g’ri ushlash

 kerakligini ko’rgazmalar  yordamida o’rgatish.

O’quvchilarning ish joylarini belgilash.

Yozuv quroli daftar, ruchka bilan tanishtirish.     

Yozuv daftaridan foydalanishning gigenik talablari o’rgatilib dastlabki shakllarni yozishni o’tgatish.

 IV. Mustahkamlash  Dastlab o’rganilgan shakllarni o’quvchilar o’qituvchi bilan birgalikda yozib boradilar O’quvchilar ishlarini kuzatish.

nuqtalarni daftarga to’g’ri joylashtirish yozuv taxtasida ko’rsatib beriladi.

to’g’ri chiziqlar chizish.

kichik va katta chiziq haqida ko’nikma hosil qilish.

Chiziqlarni sanash orqali farqini belgilash.

to’g’ri chiziqdan ilmoq hosil qilish

  O’quvchilar ishini nazorat qilish, qiynalgan o’quvchilarga yordam berish. To’g’ri o’tirishlarini, ruchkani to’g’ri ushlashlarini nazorat qilish.

Berilgan shakldan nur sochayotgan quyosh tasvirini hosil qilish orqali o’quvchilarga ranglar haqida bilim berish.

V. Mashg`ulot jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning Mashg`ulotdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi.

VI. Uyga vazifa:  Mustaqil ish.

 

 

MMIBDO`:______________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mavzu:   Kichik va uzun ilmoqlarni chizish.

Sana ___________________

Maqsad:  DTS talablari asosida Mashg`ulot o’tish.Yozuv ko’nikmalarini shakllantirish.

Ta’limiy: O’quvchilarga  kichik va uzun ilmoqlarni yozish ko’nikmasini o’rgatish.

Tarbiyaviy: O’quvchilarni Vatanimizni sevishga uni asrab avaylashga o’rgatish.Atrof muhitni kuzatishga va asrab avaylashga o’rgatish. Gigenik jihatdan tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni   qo’l harakatlarini rivojlantirish.

Mashg`ulot turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi: Savoljavob, jamoa bilan ishlash,tushuntirish.

Jihozi:  mavzuga oid rasmlar.

Mashg`ulotning borishi:

1

Tashkiliy qism

5 daqiqa

2

O’tgan Mashg`ulotni so’rash

8 daqiqa         

3

Yangi mavzuni yoritish

17

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

8 daqiqa

5

Baholash

5 daqiqa

6

Uyga  vazifa  berish

2 daqiqa

 

I. Tashkiliy qism: a) salomlashish

                              b) davomotni aniqlash

                              c) ma’naviyat daqiqasi

 Kuz  ne’matlari” mavzusida suhbat o’tkazish.

   II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash. O’quvchilar bilimlarini mustahkamlash maqsadida savol-javob o’tkazish.

III. Yangi mavzu bayoni 

O’qituvchi;  Yozuv yozayotganda to’g’ri o’tirish qoidasi yozuv daftaridagi rasmlar asosida tushuntiriladi. Oyoq parta ostidagi oyoq qo’ygichga qo’yiladi. Gavda tik tutiladi, qo’l parta ustiga qo’yiladi. Yozayotganda gavda bir oz egiladi. Ko’krak qafasi bilan parta orasida besh barmoqcha oraliq qoladi. Chap qo’l daftarni tutib turadi, o’ng qo’l tirsagi parta ustida turadi.

O’quvchilarga keng va tor tushunchalarini anglatish.

tagi ilmoqli kichik tayoqcha unsurini yozish dastlab yozuv taxtasida yozib o’rgatiladi. O’quvchilar havoda o’rganadilar, daftarga yozadilar.

usti ilmoqli kichik tayoqcha unsurini yozish mashq qilinadi.

  O’tkir burchak hosil qilib yozilgan unsure bilan tagi ilmoqli kichik tayoqcha unsurlarini qiyos qilib, farqini aniqlab so’ngra yozish.

 IV. Mustahkamlash     Dam olish daqiqasi:

        Men ertalab turaman,              Toza havo kirsin deb.

        Quyosh ko’kka yetmasdan.      Jismoniy mashq qilaman,

         Derazani ochaman                 Tanam kuchga to’lsin deb. 

Mashg`ulot davomida o’rgatilganlar asosida savol javob o’tkazish o’quvchilar fikr mulohazalarini mustahkamlash.  O’quvchilar yozuvlarini nazorat qilish. Qiynalgan o’quvchilarga yordam berish.

          ovalsimon shaklni chizish.

V. Mashg`ulot jarayonida faol qatnashgan o’quvchilarni rajbatlantirish.

O’quvchilarning Mashg`ulotdagi ishtiroki va ijodkorligi, faolligi, topshiriqlarni bajarish darajasiga ko’ra o’qituvchi tomonidan rajbatlantirilib boriladi

VI. Uyga vazifa:   Doiralarni turli xil rangda bo’yash.


 

MMIBDO`:______________________________

 

 

 Mavzu:   Usti va osti ilmoqli katta va kichik tayoqchalar  chizish.

Sana ___________________

Maqsad:  DTS talablari asosida Mashg`ulot o’tish.Yozuv ko’nikmalarini shakllantirish.

Ta’limiy: O’quvchilarga  kichik va uzun ilmoqlarni yozish ko’nikmasini o’rgatish.

Tarbiyaviy: O’quvchilarni Vatanimizni sevishga uni asrab avaylashga o’rgatish.Atrof muhitni kuzatishga va asrab avaylashga o’rgatish. Gigenik jihatdan tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi: O’quvchilarni   qo’l harakatlarini rivojlantirish.

Mashg`ulot turi: Yangi tushuncha berish.

Metodi: Savoljavob, jamoa bilan ishlash,tushuntirish.

Jihozi:  mavzuga oid rasmlar.

Mashg`ulotning borishi:

1

Tashkiliy qism

5 daqiqa

2

O’tgan Mashg`ulotni so’rash

8 daqiqa         

3

Yangi mavzuni yoritish

17

4

Yangi mavzuni mustahkamlash

8 daqiqa

5

Baholash

5 daqiqa

6

Uyga  vazifa  berish

2 daqiqa

 

I. Tashkiliy qism: a) salomlashish

                              b) davomotni aniqlash

                              c) ma’naviyat daqiqasi

 Kuz  ne’matlari” mavzusida suhbat o’tkazish.

   II. O’tgan mavzuni so’rash va mustahkamlash. O’quvchilar bilimlarini mustahkamlash maqsadida savol-javob o’tkazish.

III. Yangi mavzu bayoni 

O’qituvchi;  Yozuv yozayotganda to’g’ri o’tirish qoidasi yozuv daftaridagi rasmlar asosida tushuntiriladi. Oyoq parta ostidagi oyoq qo’ygichga qo’yiladi. Gavda tik tutiladi, qo’l parta ustiga qo’yiladi. Yozayotganda gavda bir oz egiladi. Ko’krak qafasi bilan parta orasida besh barmoqcha oraliq qoladi. Chap qo’l daftarni tutib turadi, o’ng qo’l tirsagi parta ustida turadi.

O’quvchilarga keng va tor tushunchalarini anglatish.

usti  ilmoqli kichik tayoqcha unsurini yozish dastlab yozuv taxtasida yozib o’rgatiladi. O’quvchilar havoda o’rganadilar, daftarga yozadilar.

katta usti ilmoqli kichik tayoqcha unsurini yozish mashq qilinadi. Daftarda berilgan qatorlarga o’rganilgan shakllarni yozish.

   usti va osti ilmoqli kichik tayoqchalar chizish. O’quvchilar topshiriqni yozuv daftarlariga mustaqil yozadilar. Ular ishlarini kuzatish.

 IV. Mustahkamlash     Dam olish daqiqasi:

        Men ertalab turaman,              Toza havo kirsin deb.

        Quyosh ko’kka yetmasdan.      Jismoniy mashq qilaman,

         Derazani ochaman                 Tanam kuchga to’lsin deb. 

usti va osti ilmoqli katta  tayoqchalar chizish.

 

usti va osti ilmoqli katta va kichik tayoqchalar chizish.

 

So’zlarni bir-biriga ulab yozish ko’nikmasini o’rganish maqsadida ushbu shakllarni yozishni mashq qilish. 

Reklama
Reklama