Kategoriya: To'garaklar

1-sinf matematika olami to'garak rejasi


2020-2021 o’quv yili uchun “MATEMATIKA” fanidan tuzilgan 

 “MATEMATIKA OLAMI” to’garagining

ISH REJASI

 

T/r

O’tiladigan mavzular 

Soat

Sana

Izoh

1

O‘nliklar bilan sanash

1

 

 

2

Geometrik figuralar. Matnli masalalar

1

 

 

3

Geometrik shakllar

1

 

 

4

Kesmaning uzunligi

1

 

 

5

Berilgan uzunlikda kesma yasash

1

 

 

6

Burchak va ununig turlari

1

 

 

7

Ko‘pburchaklar

1

 

 

8

To‘rburchak va uning turlari

1

 

 

9

Masalalar yechishni o‘rganamiz

1

 

 

10

Sodda va tarkibli masalalar

1

 

 

11

Ikki amalli masalalar

1

 

 

12

Qo‘shish va ayirish amallarining ma’nosiga oid matnli  masalalar

1

 

 

13

“…tagaoshirish”,“…tagakamaytirish”tushunchalariga oid masalalar

1

 

 

14

Massa o‘lchov birligi: kilogramm

1

 

 

15

Sig‘im o‘lchov birligi:litr

1

 

 

16

Geometrik shakllar. Mantiqiy tushunchalar

1

 

 

17

Simmetrik figuralar

1

 

 

18

Bir yoki bir nechta simmetriya o‘qiga ega figuralarga topshiriqlar

1

 

 

19

Narsaning shakli

1

 

 

20

Tushunchalar: bir xil shaklda, turli shaklda

1

 

 

21

Sodda yassi va fazoviy shakllar

1

 

 

22

Uzunlik birliklari: detsimetr, metr

1

 

 

23

Xossalariga asosan narsalar to‘plamini bir nechta to‘plamlarga ajratish

1

 

 

24

Xossalariga asosan narsalar to‘plamini bir nechta to‘plamlarga  ajratish

1

 

 

25

Namuna bo‘yicha ketma-ketlikni davom ettirish

1

 

 

26

Sonli ifodalar

1

 

 

27

Tarkibli masalalar

1

 

 

28

Qismlardan butunni, butundan bo‘laklarni hosil qilish

1

 

 

29

Jadval. Sodda jadvallarni o‘qish

1

 

 

30

Berilgan ma’lumotlar asosida jadval to‘ldirish

1

 

 

31

100 sonidan ikki xonali sonni ayirish

1

 

 

32

Uchinchi qo‘shiluvchini topish

1

 

 

33

«har qanday», «ixtiyoriy», «...lardan biri», «barchasidan biri» va ularning  ma’nolari

1

 

 

34

Berilgan uzunlikdagi kesmani yasash. Uzunlik va masofalarni o‘lchash va chamalash

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklama
Reklama