Kategoriya: Ish rejalar

1-sinf “Yozuv daftari” fanidan namunaviy yillik taqvim-mavzuiy rejasi


2020-2021- o’quv yili uchun 1-sinf “Yozuv daftari” fanidan namunaviy yillik taqvim-mavzuiy rejasi

   

T/r

Mavzular nomi

Soat 

Rejada

Amalda

Uyga  vazifa


I chorak


1. TAYYORGARLIK DAVRI YOZUV DARSLARI (4 soat)


1

“Yozuv daftari” bilan tanishtirish. Bir xil masofada nuqtalar qo‘yish

1 3-bet


2

Сhamalash qobiliyatini oshirish mashqlari

14-bet


3

Usti ilmoqli kichik va uzun tayoqchalar chizish

15-bet


4

Bayroqchalar chizish

15-bet


2. YOZUVGA O‘RGATISH (60 soat)

 

 

5

Kichik “o”, bosh “O” harfi

16-bet


6

Kichik “n” harfi , bosh “N” harfi

17-bet


7

Bosh “N” harfi

18-bet


8

Kichik “a”harfi  ,

19-bet


9

Bosh “A” harfi

110-bet


10

Kichik “i” harfi

111-bet


11

Bosh “I” harfi

112-bet


12

Kichik “m” harfi

113-bet


13

Bosh “M” harfi

114-bet


14

Kichik “t” harfi

115-bet


15

Bosh “T” harfi

116-bet


16

Kichik “l” harfi

117-bet


17

Bosh “L” harfi

118-bet


18

Kichik “b” harfi

119-bet


19

Bosh “B” harfi

120-bet


20

Kichik “k” harfi

121-bet


21

Bosh “K” harfi

122-bet


22

Kichik “r ” harfi

123-bet


23

Bosh “R” harfi

124-bet


24

Kichik “o‘ ” harfi

125-bet


25

Bosh “O‘” harfi

126-bet


26

Kichik “d” harfi

127-bet


27

Bosh “D” harfi

128-bet


28

Kichik “u” harfi

129-bet


29

Bosh “U” harfi

130-bet


30

Kichik “y” harfi

131-bet


31

Bosh “Y” harfi

132-bet


32

Kichik “e” harfi

133-bet


33

Bosh “E” harfi

134-bet


34

Kichik “g” harfi

135-bet


35

Bosh “G” harfi

136-bet


36

Kichik “ng” harfi

137-bet


37

“ng” harfini mustahkamlash

138-bet


II chorak38

Kichik “s” harfi

139-bet


39

Bosh “S” harfi

140-bet


40

Kichik “h” harfi

141-bet


41

Bosh “H” harfi

142-bet


42

Kichik “sh” harfi

143-bet


43

Bosh “Sh” harfi

144-bet


44

Kichik p harfi

145-bet


45

Bosh P harfi

146-bet


46

Kichik “q” harfi

147-bet


47

Bosh “Q” harfi

148-bet


48

Kichik “ch” harfi

149-bet


49

Bosh “Ch” harfi

150-bet


50

Kichik “j” harfi

151-bet


51

Bosh “J” harfi

152-bet


52

Kichik “g‘” harfi

153-bet


53

Bosh “G‘ ” harfi

154-bet


54

Kichik “z” harfi

155-bet


55

Bosh “Z” harfi

156-bet


56

Kichik “v” harfi

1

 

 

57-bet


57

Bosh “V”   harfi

158-bet


58

Kichik “x” harfi

159-bet


59

Bosh “X” harfi

160-bet


60

Kichik “f” harfi

161-bet


61

Bosh “F” harfi

162-bet


62

Mustahkamlash

163-bet


63

Tutuq belgisi

164-bet


64

Alifbo .Mustahkamlash

1


To'liq faylni mana bu yerdan Yuklab oling

Rasmdagi kabi holatda yuklab olasiz:

Reklama
Reklama