Kategoriya: Ish rejalar

10-sinf Algebra fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Algebra

Sinfi: 10-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN ALGEBRA VA ANALIZ ASOSLAR FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 3 soatdan, jami 102 soat )

X SINF

Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK ( 27 soat)
1 Takrorlash 1
2 Takrorlash 1
3 Takrorlash 1
4 Takrorlash 1
5 Takrorlash 1
6 Takrorlash 1
7 Takrorlash 1
8 Takrorlash 1
9 Takrorlash 1
10 Takrorlash 1
11 Funksiya. Funksiyaning berilish usullari. 1
12 Funksiyaning aniqlanish sohasi va qiymatlar toʻplami. 1
13 Funksiyaning aniqlanish sohasi va qiymatlar toʻplami. 1
14 Funksiyalar ustida arifmetik amallar. 1
15 Murakkab funksiya. Teskari funksiya. Davriy funksiyalar. 1
16 Murakkab funksiya. Teskari funksiya. Davriy funksiyalar. 1
17 Murakkab funksiya. Teskari funksiya. Davriy funksiyalar. 1
18 Funksiya xossalari. 1
19 Funksiya xossalari. 1
20 Funksiya xossalari. 1
21 Funksiya grafiklarini sodda almashtirishlar. 1
22 Funksiya grafiklarini sodda almashtirishlar. 1
23 Chiziqli va kvadratik modellashtirish. 1
24 Chiziqli va kvadratik modellashtirish. 1
25 Loyiha ishi 1
26 1-Nazorati shi 1
27 Xatolar ustida ishlash 1
II CHORAK (21 soat)
1 Ratsional tenglamalar 1
2 Ratsional tenglamalar 1
3 Ratsional tenglamalar sistemasi 1
4 Ratsional tenglamalar sistemasi 1
5 Ratsional tenglamalar sistemasi 1
6 Ratsional tengsizliklar 1
7 Ratsional tengsizliklar 1
8 Ratsional tengsizliklar 1
9 Ratsional tengsizliklar sistemasi 1
10 Ratsional tengsizliklar sistemasi 1
11 Ratsional tengsizliklar sistemasi 1
12 Ratsional tengsizliklar sistemasi 1
13 Irratsional tenglamalar. 1
14 Irratsional tenglamalar. 1
15 Irratsional tenglamalar. 1
16 Irratsional tenglamalar sistemasi. 1
17 Irratsional tenglamalar sistemasi. 1
18 Irratsional tenglamalar sistemasi. 1
19 Irratsional tenglamalar sistemasi. 1
20 2-Nazorati shi 1
21 Xatolar ustida ishlash 1
III CHORAK (30 soat)
1 Koʻrsatkichli funksiya va uning xossalari, grafigi. 1
2 Koʻrsatkichli funksiya va uning xossalari, grafigi. 1
3 Logarifm haqida tushuncha. Logarifmik funksiya va uning xossalari, grafigi. 1
4 Logarifm haqida tushuncha. Logarifmik funksiya va uning xossalari, grafigi. 1
5 Logarifmik ifodalarni ayniy almashtirish. 1
6 Logarifmik ifodalarni ayniy almashtirish. 1
7 Koʻrsatkichli tenglamalar 1
8 Koʻrsatkichli tenglamalar 1
9 Logarifmik tenglamalar 1
10 Logarifmik tenglamalar 1
11 Koʻrsatkichli va logarifmik tenglamalar sistemasi 1
12 Koʻrsatkichli va logarifmik tenglamalar sistemasi 1
13 Koʻrsatkichli tengsizliklar 1
14 Koʻrsatkichli tengsizliklar 1
15 Logarifmik tengsizliklar 1
16 Logarifmik tengsizliklar 1
17 Murakkab foiz formulasi va tatbiqlari. Oʻsish hodisalari. Radioaktiv yemirilish 1
18 Murakkab foiz formulasi va tatbiqlari. Oʻsish hodisalari. Radioaktiv yemirilish 1
19 3-Nazorati shi 1
20 Xatolar ustida ishlash 1
21 Trigonometrik funksiyalar va xossalari, grafigi. Davriy jarayonlar. 1
22 Trigonometrik funksiyalar va xossalari, grafigi. Davriy jarayonlar. 1
23 Trigonometrik funksiyalar va xossalari, grafigi. Davriy jarayonlar. 1
24 arcsina, arccosa, arctga, arcctga ning qiymatlari. 1
25 arcsina, arccosa, arctga, arcctga ning qiymatlari. 1
26 y=arcsinx, y=arccosx, y=arctgx, y= arcctgx funksiyalar va xossalari, grafigi. 1
27 y=arcsinx, y=arccosx, y=arctgx, y= arcctgx funksiyalar va xossalari, grafigi. 1
28 Loyiha ishi 1
29 4-Nazorati shi 1
30 Xatolar ustida ishlash 1
IV CHORAK
1 sinx=a, cosx=a, tgx=a, ctgx=a koʻrinishdagi tenglamalar. 1
2 sinx=a, cosx=a, tgx=a, ctgx=a koʻrinishdagi tenglamalar. 1
3 sinx=a, cosx=a, tgx=a, ctgx=a koʻrinishdagi tenglamalar. 1
4 Ba’zi trigonometrik tenglamalarni yechish usullari. 1
5 Ba’zi trigonometrik tenglamalarni yechish usullari. 1
6 Ba’zi trigonometrik tenglamalarni yechish usullari. 1
7 Ba’zi trigonometrik tenglamalarni yechish usullari. 1
8 Trigonometrik tengsizliklar. 1
9 Trigonometrik tengsizliklar. 1
10 Trigonometrik tengsizliklar. 1
11 5-Nazorati shi 1
12 Xatolar ustida ishlash 1
13 Tasodifiy hodisalar 1
14 Tasodifiy hodisalar 1
15 Tasodifiy hodisalar 1
16 Ehtimollik taʼriflari 1
17 Ehtimollik taʼriflari 1
18 Ehtimollik taʼriflari 1
19 6-Nazorati shi 1
20 Xatolar ustida ishlash 1
21 Takrorlash 1
22 Takrorlash 1
23 Takrorlash 1
24 Takrorlash 1
Reklama
Reklama