Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Biologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi


2023-2024 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Biologiya

Sinfi: 11-sinf

11-SINF BIOLOGIYA

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)


11 SINFDarslar
tartibi

Mavzu nomi

Soat

Taqvimiy

muddat

I CHORAK

I BOB. EKOLOGIYA VA HAYOT

1 Biologik tizimlar. Ekologiya – biologik tizimlar haqidagi fan

1


2

Ekologiyaning rivojlanishi, bo‘limlari va metodlari

1II BOB. HAYOTNING EKOSISTEMA DARAJASIDAGI UMUMBIOLOGIK QONUNIYATLARI3

Hayotning ekosistema darajasi xususiyatlari. Biogeotsenoz – biologik sistema

1


4

Ekosistemalarning tarkibiy qismlari5 Organizmlarning yashash muhiti. Suv muhiti

1


6,7 Quruqlik-havo, tuproq, tirik organizmlar yashash muhitlari sifatida 2
8 Nazorat ishi – 1

1


9

Muhit omillari va ularning tasnifi

1


10 Yorug‘lik – muhitning ekologik omili

1


11 Harorat – muhitning abiotik omili

1


12 Namlik ekologik omil sifatida

13 Tuproq va topografik omillar

1


14 Muhitning biotik omillari. Tirik organizmlar o‘rtasidagi munosabatlar

1


15,16 Antropogen omillar 2
17

1-laboratoriya mashg‘uloti. Abiotik omillarning tirik organizmlarga ta’sirini o‘rganish

1


18 Nazorat ishi – 2

1II CHORAK

1


19 Turning populyatsion strukturasi 1
20 Turning populyatsion strukturasi (davomi)

1


21 Ekotizimlarning trofik strukturasi

1


22 Ekotizimlarning mahsuldorligi

1


23

Ekologik piramida qoidasi. Biomassa va energiya piramidasi24 2-laboratoriya mashg‘uloti. Oziq zanjiri va ekologik piramidalarga oid masalalar

25 Nazorat ishi – 3

1


26

Tabiiy ekosistemalar

1


27 Markaziy Osiyo va O‘zbekistonning tabiiy ekosistemalari

1


28 Sun’iy ekosistemalar

1


29 Biogeotsenozlarning barqarorligi

1


30 Inson ekologiyasi

1


31 3-laboratoriya mashg‘uloti. Tabiiy ekosistema hamda sun’iy ekosistemalar o‘rtasidagi o‘xshashlik va farqlarni aniqlash 1
32 Nazorat ishi – 4

1III CHORAKIII BOB. HAYOTNING BIOSFERA DARAJASINING UMUMBIOLOGIK QONUNIYATLARI


33

Biosfera darajasining xususiyatlari. Biosfera haqida ta’limot

1


34 Biosfera chegaralari

1


35 Biosferaning tarkibi

1


36 Biosferadagi tirik moddaning xususiyatlari va funksiyalari

1


37 Biosfera biomassasi

1


38 Biosferada modda va energiyaning davriy aylanishi

1


39 Biogeokimyoviy sikl

40 Biosfera evolyutsiyasi. Biogenez

1


41 Biosfera evolyutsiyasi. Noogenez

42 Inson biosfera omili sifatida. Inson faoliyatining biosferaga ta’siri

1


43 Nazorat ishi – 5

44

O‘simlik va hayvonot olamini muhofaza qilish

1


45 Evolyutsion g‘oyalarning paydo bo‘lishi

1


46 K. Linney, J. B. Lamarkning ilmiy ishlari, J. Kyuvening evolyutsion g‘oyalari

1


47 Ch. Darvinning evolyutsion g‘oyalari

1


48 Evolyutsiyani isbotlashda molekular biologiya, sitologiya, embriologiya fanlari dalillari

49

Evolyutsiyani isbotlashda solishtirma anatomiya, paleontologiya fanlari dalillari

1


50 Evolyutsiyani isbotlashda biogeografiya fani dalillari

1


51 Evolyutsion o‘zgarishlarning tiplari

1


52 Nazorat ishi – 6

1IV CHORAK


53 Organik olam evolyutsiyasining asosiy yo‘nalishlari 1
54 Yerda hayotning paydo bo‘lishi haqidagi nazariyalar. Biokimyoviy evolyutsiya nazariyasi 1

IV BOB. ORGANIK OLAM FILOGENEZI 55 Organik olam filogenezining umumiy tavsifi

1


56 O‘simliklar filogenezi. O‘simliklarning vegetativ organlari filogenezi

1


57 O‘simliklarning generativ organlari filogenezi

1


58 4-laboratoriya mashg‘uloti. Sporali o‘simliklar, ochiq urug‘li va gulli o‘simliklar misolida aromorfoz, idioadaptatsiyalarni o‘rganish

1


59 Hayvonot dunyosidagi evolyutsion o‘zgarishlar

1


60 Nazorat ishi – 7

1


61 Tirik organizmlarda o‘z-o‘zini idora etish organlari: gumoral va nerv sistemasi evolyutsiyasi

1


62 Hayvonlarning tana qoplami va harakat organlari evolyutsiyasi

1


63 Hayvonlarning nafas olish organlari evolyutsiyasi

64 Hayvonlarning qon aylanish organlari evolyutsiyasi

1


65 Hayvonlarning hazm qilish organlari evolyutsiyasi

1


66 Hayvonlarning ayirish va jinsiy organlari evolyutsiyasi

1


67 5-laboratoriya mashg‘uloti. Umurtqali hayvonlar misolida aromorfoz, idioadaptatsiyalarni o‘rganish

1


68
Nazorat ishi – 8

1JAMI:

68

Reklama
Reklama