Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf ChQBT fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik

Sinfi: 11-sinf

“CHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK” O‘QUV FANIDAN TAQVIMIY-MAVZU REJASI
11-sinf jami-34 soat
Dars Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat Uyga vazifa Izoh
SAF TAYYORGARLIGI
1-dars Amaliy Turgan joyda va harakat chog‘ida harbiycha salomlashish. Harakat paytida harbiycha salomga javob berish. 1
O‘tilganlarni takrorlash.

2-dars
Amaliy
Safdan chiqish va safga turish. Boshliq
oldiga kelish.
1
O‘tilganlarni
takrorlash.


3-5-dars Amaliy Seksiyani saf tortishi. Seksiya tarkibida yurishni mashq qilish. 2
O‘tilganlarni takrorlash.

2-BO‘LIM FUQARO MUHOFAZASI. HAYOT XAVFSIZLIGI ASOSLARI. XAVFSIZLIK VA FAVQULODDA VAZIYATLARDA INSON MUHOFAZASI.
1-BOB. AHOLINI FAVQULODDA VAZIYATLARDAN OGOH ETISH.
6-dars Nazariy Favqulodda vaziyatlar tushunchasini ta’rifi.O‘zbekiston Respublikasi hududida sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan tabiiy va
texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlat.
1
CHQBT
11-sinf 4-9 betlar.


7-dars Nazariy Favqulodda vaziyatlarda o‘quvchilarga xabar berish va evakuatsiya tadbirlarini tashkillashtirish 1
CHQBT
11-sinf 56-69 betlar.


8-dars Nazariy Fuqaro muhofazasi va terrorizm. 13-bob. Zamonaviy Jangovor shikastlovchi vositalar
9-dars Nazariy Yadro quroli. Kimyoviy qurollar. 1
CHQBT
11-sinf 18-23 betlar


10-dars Nazariy Biologik (bakteriologik) qurollar va
kasallik tarqatuvchi mikroblar. Zamonaviy oddiy qirg‘in qurollari
1
CHQBT
11-sinf 32-35 betlar


11- 13-
dars Amaliy
Nafas olish a‘zolari va terini himoya qilish vositalari. 3
CHQBT
11-sinf 40-56 betlar


14-dars Nazorat ishi. 13-BO‘LIM HARBIY-TIBBIY TAYYORGARLIK
15-dars nazariy Birinchi tibbiy yordamning maqsad va vazifalari. Jarohat turlari. 1
CHQBT
11-sinf 141-145 betlar


16-17-
dars amaliy
Qon ketganda birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish. Qon ketishini to‘xtatish. Suyak singan va jarohatlanganda birinchi
tibbiy yordam ko‘rsatish.
2
CHQBT
11-sinf 148-163 betlar


18-dars Nazariy Tomoq, ko‘z, quloq, va burun jarohatlanganda birinchi tibbiy yordam ko'rsatish. Kuygan vaqtda, inson tanasi muzlab qolganda, zaharlanganda, sudralib yuruvchi va boshqa zaharli jonzotlar chaqqanda birinchi tibbiy yordam ko‘rsatish. 1
CHQBT
11-sinf 176-190 betlar


19-dars Nazorat ishi. 14-BO‘LIM HARBIY XIZMATNING HUQUQIY ASOSLARI.
20-dars Nazariy Oliy harbiy ta’lim muassasalari Mamlakatimizdagi Oliy harbiy ta’lim muassasalariga qabul qilish tartibi va qoidalari. 1
CHQBT
11-sinf 92 betdagi savollarga javob berish


21-23-
dars Nazariy
O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarning jangovor an’anasi. 3
CHQBT
11-sinf 176-190
betlarni o‘qish.


24-dars Nazorat ishi. 15-BO‘LIM HARBIY ISH ASOSLARI.
25-dars Nazariy Dushman bilan yuzma-yuz kelish holatidan hujumga o‘tish va birdan hujumga o‘tish usullari. Yayov tartibda hujumga o‘tish. 1
CHQBT
11-sinf 107 betdagi savollarga
javob berish


26-27-
dars Amaliy
Joyda turli sharoitlarda oriyentir (mo‘ljal)olishning o‘ziga xos xususiyatlari. Quyoshga nisbatan predmetlarning joylashishiga qarab
gorizont tomonlarini aniqlash.
2
CHQBT
11-sinf 107-110
betlarni o‘qish.


6-BO‘LIM OTISH TAYYORGARLIGI
4-боб Qo‘zg‘almas va paydo bo‘luvchi nishonlarga joydan turib o‘q uzish.
28-30-
dars Amaliy
Қўзмалмас ва пайдо бўлувчи нишонларга жойидан туриб ўқ отиш. Пневматик милтиқдан 1 ва 2 отиш машқи, АК-74 қуролидан дастлабки отиш машқининг бажариш тартибини ўрганиш ва отиш вақтидагии хавфсизлик қоидалари. 2
CHQBT
11-sinf 110-115
betlarni o‘qish


7-BO‘LIM AMALIY HARBIY JISMONIY TAYYORGARLIK
31-33-
dars Amaliy
To‘siqlar yo‘lagi elementlari va yengib o‘tish tartibi bilan tanishish. Alohida to‘siqlardan o‘tish usullari va ularni yengib o‘tishni mashq qilish. To‘siqlar yo‘lagidagi alohida to‘siq va to‘siqlar majmuasidan o‘tishni o‘rganish, egallangan ko‘nikmalarni takomillashtirish. 2
O‘tilgan mavzularni takrorlas.

34-dars Yakuniy nazorat 1Reklama
Reklama