Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Davlat va huquq asoslari fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Davlat va huquq asoslari

Sinfi: 11-sinf

DAVLAT VA HUQUQ ASOSLARI
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat)
11-SINF
Darslar tartibi Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatning huquqiy asosi 1
2-dars Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini 1
3-dars Nikoh tuzish tartibi va shartlari 1
4-dars Er-xotinning shaxsiy huquq va majburiyatlari 1
5-dars Er va xotinning mulkiy huquq va majburiyatlari 1
6-dars Er va xotin mol-mulkining shartnomaviy tartibi 1
7-dars Amaliy mashg‘ulot

8-dars Jinoyat huquqining maqsadi, vazifasi va tamoyilari 1
II CHORAK
9-dars Jinoyat belgilari 1
10-dars Jinoiy javobgarlik va jazo tizimi 1
11-dars Fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan huquq va
erkinliklariga qarshi jinoyatlar
1
12-dars Fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlab qo‘yilgan huquq va
erkinliklariga qarshi jinoyatlar
1
13-dars Oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar 1
14-dars Tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar 1
15-dars Nazorat ishi-1 1
III CHORAK
16-dars Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar 1
17-dars Boshqaruv tartibiga qarshi jinoyatlar 1
18-dars Jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyatlar 1
19-dars Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar 1
20-dars Amaliy mashg‘ulot 1
21-dars O‘zbekistonda moliya-kredit tizimi 1
22-dars Moliyaviy-huquqiy munosabatlar 1
23-dars O‘zbekiston Respublikasi davlat byudjeti va byudjet huquqi 1
24-dars Davlat daromadlarini huquqiy tartibga solish 1
25-dars Davlat kreditining huquqiy asoslari 1
26-dars Tabiatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari 1
27-dars Ekologik tartibbuzarlik uchun javobgarlik 1
IV CHORAK
28-dars Amaliy mashg‘ulot 1
29-dars Jinoyat-protsessual qonun hujjatlari 1
30-dars Jinoyat-protsessual qonun hujjatlari 1
31-dars Jinoyat protsessi ishtirokchilari 1
32-dars Jinoyat protsessual qonunchilikda aniqlanishi lozim bo‘lgan holatlar 1
33-dars Nazorat ishi-2 1
34-dars Yakuniy takrorlash 1
Reklama
Reklama