Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Jahon tarixi fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jaxon tarixi

Sinfi: 11-sinf

JAHON TARIXI XI SINF
Darslar tartibi Bo‘lim va mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I YARIM YILLIK
1-dars XX asr oxiri - XX asr boshlarida xalqaro munosabatlar 1
2-dars Sharqiy Yevropa mamlakatlarida demokratik inqiloblar va sotsialistik lagerning parchalanishi 1
3-dars Sovet davlatining parchalanishi va sobiq sovet respublikalarida mustaqillikning e’lon qilinishi 1
4-dars 1991-2017-yillarda Rossiya Federatsiyasi 1
5-dars 1991-2017-yillarda Ukraina, Belarus va Moldava respublikalari 1
6-dars 1991-2017-yillarda Boltiqbo‘yi davlatlari 1
7-dars 1991-2017-yillarda Kavkazorti davlatlari 1
8-dars 1991-2017-yillarda Markaziy Osiyo davlatlari 1
9-dars Takrorlash 1
10-dars G‘arb mamlakatlarida integratsiyalashuv jarayonlarining jadallashuvi. Yevropa Ittifoqi va AQSH munosabatlari 1
11-dars 1991-2017-yillarda Amerika Qo‘shma Shtatlari 1
12-dars 1991-2017-yillarda Germaniya Federativ Respublikasi 1
13-dars 1991-2017-yillarda Buyuk Britaniya 1
14-dars 1991-2017-yillarda Fransiya 1
15-dars Nazorat ishi 1
16-dars 1991-2017-yillarda Italiya 1
II YARIM YILLIK
17-dars Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi mamlakatlari siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo‘nalishlari 1
18-dars 1991-2017-yillarda Xitoy Xalq Respublikasi 1
19-dars 1991-2017-yillarda Yaponiya 1
20-dars 1991 – 2017-yillarda Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari 1
21-dars 1991-2017-yillarda Hindiston Respublikasi 1
22-dars Takrorlash 1
23-dars 1991-2017-yillarda Turkiya Respublikasi 1
24-dars 1991-2017-yillarda Eron Islom Respublikasi 1
25-dars 1991-2017-yillarda Pokiston va Afg‘oniston 1
26-dars 1991-2017-yillarda Suriya va Iroq 1
27-dars 1991-2017-yillarda Isroil davlati va Falastin muammosi 1
28-dars 1991-2017-yillarda Lotin Amerikasi mamlakatlari 1
29-dars 1991-2017-yillarda Afrika mamlakatlari. 1
30-dars XX asr oxiri – XXI asr boshlarida globallashuv muammolari, harbiy, ekstremistik va ekologik xavf-xatarlar 1
31-dars XX asr oxiri - XXI asr boshlarida barqaror rivojlanish va etno- ijtimoiy muammolar 1
32-dars XX asr oxiri - XXI asr boshlarida ilmiy-texnik taraqqiyot. Ilm- fan, adabiyot, san’at 1
33-dars Nazorat ishi 1
34-dars Takrorlash 1
Reklama
Reklama