Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jismoniy tarbiya

Sinfi: 11-sinf

11 - sinf Jismoniy tarbiya - 68 soat


Dastur bo’limlari Yillik soat 1 chorak
(18 soat)
2 chorak
(14 soat)
3 chorak
(20 soat)
4 corak
(16 soat)IX X XI XII I II III IV V


1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida


2 Gimnastika 122 8 2
3 Yengil atletika 16 8

84 Sport o’yinlari (maktab sharoitidan kelib chiqib 2 ta sport turi tanlanadi. 22
4 6 8 4


5 Futbol 12
6
1 5


6 Kurash 4

4
7 Shaxmat 22


8 Nazorat ishi Nazorat ishi dars jarayonida o’rganilgan mashqlar asosida, har chorakda ikki marta qabul qilinadi.Jami 68 8 10 6 8 6 8 6 9 7

1-chorak


Dastur bo’limlari Darslar (18 часов)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181, Nazariy bilimlar Dars jarayonida2, Gimnastika

3, Yengil atletika + + + + + + + +

4, Sport o’yinlari (maktab sharoitidan kelib chiqib 2
ta sport turi tanlanadi.


+ + + +5, Futbol+ + + + + +6, Nazorat ishi

7,


Dars
Mavzular Berilgan
soat
O’tkazish
sanasi
Uyga vazifa izox

1 Yengil atletika
Nazariy: O’zbek sportchilarining Yengil atletika sporti, turlaridagi yutuqlari.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: Past startdan chiqisni mustaxkamlash,
Past startdan Qisqa masofaga yugurishda marraga kirish. 60, 100 м.
1
2 Yengil atletika
Nazariy: Milliy va Xalqaro Olimpiya Qo’mitalarini tuzilishi, Sportchilarimizning musobaqalardagi istiroklari.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: 100 m.ga past startdan yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Arg’amchida 1 daqiqa davomida sakrash
1
3 Yengil atletika
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: Joydan va yugurib kelib “oyoq bukish usulida” uzunlikka sakrash.
1
4 Yengil atletika
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari Joydan va yugurib kelib “oyoq bukish usulida” uzunlikka sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) 6 daqiqa davomida yurish bilan almashlab yugurish.
1


5 Yengil atletika
Nazariy: Granata uloqtirishda texnika xavfsizligiga rioya qilish.
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka sakrash.
Granata ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatish va mustaxkamlash.
1


6 Yengil atletika
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Granata ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatishni takomillashtirish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
1


7 Yengil atletika
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:. 4х10м.ga Mokisimon yugurish 4 х 100м aylana bo’ylab Estafetali yugurish
1


8 Yengil atletika
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:.. O’g’il bolalar 3000 m, Qizlar 1000 м.ga yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Qorin va bel muskullarini, Chalqancha yotgan xolatda bukilb, yozilish orqali (press) rivojlantirish.
1


9 Futbol
Nazariy: To’pni autdan va burchakdan o’yinga kiritish.
Amaliy: Uchib kelayotgan to'pni bosh bilan qaytarish, Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish. Chap va o'ng oyoqda to'pga tezkor zarbalar bepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1


10 Futbol
Amaliy: Chap va o'ng oyoqda to'pga tezkor zarbalar bepish. To’pni nishonga aniq tepish.
(texnik usullarni bajarishni baxolash
1


11 Futbol
Amaliy: To'pni tik turgan xolatda tovon yordamida, bosh bilan, gavda bilan, tizzada to’xtatish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1


12 Futbol
Amaliy: To'pni tik turgan xolatda gavda bilan, to’xtatish. To’pni burchakdan
o’yinga kirinish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
13 Futbol
Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish texnikasini mustaxkamlash. To’pni uzoq masofaga aniq yetkazib berish. Boshda jonglyor qilish.
(texnik usullarni bajarishni baxolash) Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1


14 Futbol
Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish texnikasini mustaxkamlash
(texnik usullarni bajarishni baxolash) Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
15 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - To'pni sherigiga uzatish va qabul qilish, oyoqlar orasida «8» usulida to'pni boshqarish, to'pni ta'na atrofida, bosh atrofida aylantirish, to'pni yuqoriga 180o va 360o, ga aylantirib otish mashqlarini takomillashtirish.
Voleybol - To'pni sherigiga yuqoridan va
pastdan, to’r ustidan uzatish va qabul qilish. To’rdan qaytgan to’pni qabul qilish. To’pni yuqoridan oyinga kiritish orqali, raqib maydoni zonalariga tushirish.
O’yinga tayyorgarlik ko’rish.
To’pni ikki qo’lda to’r ustidan raqib jamoasiga yo’llash;
Gandbol - Maydon bo’ylab ximoya, yakka va aralash ximoya usullari.
Xujumga o’tish taktikalari.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1


16 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. Amaliy:
Basketbol - To’pni old tomondan yuqoriga irg’itib-orqa tomonda ilish,
to’pni o’ng va chap yelka orqali orqadan uzatish, pastdan kelayotgan va yerda yotgan to’pni ilib olish, to’pni oyoqlar orasidan chapga va o’ngga o’tkazish usullarini takomillashtirish. Zonal va personal ximoyani takomillashtirish.
1Voleybol - Xujum zarbalariga to’siq qo’yish (blok) To'pni sherigiga yuqoridan va pastdan, to’r ustidan uzatish va qabul qilish. To’rdan qaytgan to’pni qabul
qilish. To’pni pastdan qabul qilish. Ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - To’pni boshqarish texnikasini takomillashtirish. Maydon bo’ylab ximoya va 5x1 ximoya usuli.Ximoya va qarshi xujum taktikasini mustaxkamlash. Ikki tomonlama o’yin.
17 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - To’pni olib yurishdan Ikki qadamdan so’ng sherigiga to’p uzatish va ikki qadamdan so’ng, 45о burchak ostida xalqaga tashlashni takomillashtirish. (texnik usullarni bajarishni baxolash) Ikki tomonlama o’yin.
Voleybol - Oyin jarayonida taktik usullarni mukammallashtirish.
To’pni o’yinga kiritish usullari
(texnik usullarni bajarishni baxolash)
Ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - Jamoaviy xujum taktikasini mustaxkamlash.(styajka, chiziqdagi o’yinchi (lineyniy), to’siq qo’yish (zaslon), ximoyani yorib o’tish, ximoya oldidan darvozaga zarba berish. 6x0 ximoya usuli. Darvozaga zarba berish. (texnik usullarni bajarishni baxolash)
Ikki tomonlama o’yin.
1


18 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
Voleybol - Xujum zarbasini bajarish, zarbalarga yakkalikda va juft bo’lib to’siq (blok) qo’yish, xujumda va ximoyada yakka va jamoaviy taktik xarakat qilish. Ikki tomonlama o’yin. Xakamlik qilish. Gandbol - 7 va 9 m.li jarima to’plaridan unumli foydalanish usullari.
Xakamlik ko’nikmalari Ikki tomonlama o’yin.
1


II – chorak


Dastur bo’limlari Darslar (14 soat)19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 321, Nazariy bilimlar Dars jarayonida2, Gimnastika

3, Yengil atletika

4, Sport o’yinlari (maktab sharoitidan kelib
chiqib 2 ta sport turi tanlanadi.
+ + + + + + + + + + + + + +5, Futbol

6, Kurash

7 Shaxmat

darslar
Mavzular Beri
soat
O’tkazilish
sanasi
Uyga vazifa Izox19 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: Sport o’yinlarida qoida buzilganda jarimalar tayinlash.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama o’yinda Basketbolning turli texnik elementlarini bajarish va mustaxkamlash,
Xakamlik qilishni bilish.
Voleybol– Ikki tomonlama o’yinda Voleybolning turli texnik elementlarini bajarish va mustaxkamlash, to’pni to’g’ri yuqoridan o’yinga kiritish, to’rdan qaytgan to’pni qabul qilish
Xakamlik qilishni bilish.
Gandbol - To’p bilan va to’psiz chalg’ituvchi xarakatlarni bajarish. Ikki tomonlama o’yinda turli texnik va taktik
elementlarini bajarish va mustaxkamlash, Xakamlik qilishni bilish.
1


20 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: Texnika xavfsizligi qoidalari. Amaliy: Basketbol - 4x10 m.ga mokisimon yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) To’p bilan raqibni aylanib o’tish (оbvodka), to’pni bosh orqasidan ikki qo’llab uzatish. Ikki tomonlama o’yinda turli texnik va taktik elementlarini bajarish va mustaxkamlash.
Voleybol– 4x10 m.ga mokisimon yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Ikki tomonlama o’yinda Voleybolning turli texnik elementlarini bajarish va
mukammallashtirish, to’pni to’g’ri yuqoridan o’yinga kiritish, to’siq qo’yish,
1to’rdan qaytgan to’pni qabul qilish texnikasinini mustaxkamlash.
Gandbol - 4x10 m.ga mokisimon yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) To’pni qaytarish, to’siqni (zaslonni) yorib chiqish, darvozabondan qaytgan to’pni ushlab olish. Ikki tomonlama o’yinda
turli texnik elementlar ko’nikmalarini bajarish va mukammallashtirish,21 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy: Basketbol – To’pni ilib olish, erga urgach xalqaga tashlash. Ikki
tomonlama o’yinda turli texnik
elementlar ko’nikmalarini bajarish va mukammallashtirish,
Voleybol – Oldingi darsda o’tilgan
masg’ulotlarni takrorlash. To’rga teskari turgan xolda, sakrab to’pni raqibning
ma’lum zonasiga uzatish. O’quv mashq o’yini.
Gandbol – Xujumchi va ximoyachining Maydonda xarakatlanish qoidalari, Yakka va jamoaviy xarakatlanish taktikalari.
O’quv mashq o’yini.
1

22 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol – Oldinga otilib chiqib ketish (otriv) To’pni ilib olish, erga urgach xalqaga tashlash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Qoida asosida Ikki tomonlama oyin. Voleybol – To’pga To’siq qoyish, to’pni 2,3,4-zonalarga uzatish, Xujum zarbazini mustaxkamlash
(texnik usullarni bajarishni baxolash)
Ikki tomonlama o’yinda o’rganilgan texnik elementlar ko’nikmalarini qo’llash.
Gandbol - To’pni 30 m.ga katta tezlikda olib yurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) O’quv mashq o’yini jarayonda to’pni egallab olish, aldamchi xarakatlar.
1

23 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol – Musobaqada xakamlik qilish Qoida asosida Ikki tomonlama oyin.
Voleybol – To’pni yiqilishda pastdan bir
1


qo’lda qabul qilisn,
Ikki tomonlama o’yin jarayonida texnik elementlar ko’nikmalarini bajarish va mukammallashtirish,
Gandbol - Darvozabon o’yini texnikasi24 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: Jaroxatlanganda birinchi tibbiy yordam berish qoidalari.
Amaliy: Basketbol - Jarima to’plarini xalqaga tashlash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni qo’llash.
Voleybol – Ikki qo’llab to’pni boshi uzra urib, qabul qilish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Gandbol – Xakamlik qilish; O’yin jarayonida qoidabuzarlik va jazolash. Jarima to’plarini bajarish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
. O’quv mashq o’yini.
1

25 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni qo’llash va takomillashtirish.
Voleybol - Ikki tomonlama o’quv mashq oyini jarayonida o’rganilgan texnik
usullarni qo’llash va takomillashtirish. Gandbol – Ikki tomonlama o’quv mashq oyini jarayonida o’rganilgan texnik
usullarni qo’llash va takomillashtirish.
1

26 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Voleybol – Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
1

27 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Voleybol – Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - Soddalashtirilgan qoida asosida ikki tomonlama o’yin.
1

28 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - O’yin qoidalari asosida ikki tomonlama o’yin.
Voleybol – O’yin qoidalari asosida ikki tomonlama o’yin.
Gandbol - O’yin qoidalari asosida ikki tomonlama o’yin.
1

29 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol – Devorga 45o burchak ostida tayanib Qo'llarni bukib yozish.
(sinov meyorlarini bajarish) Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Voleybol – Devorga 45o burchak ostida tayanib Qo'llarni bukib yozish.
(sinov meyorlarini bajarish) Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish. Joyda turib yuqoriga sakrash (sinov meyorlarini bajarish)
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini. Gandbol –. Devorga 45o burchak ostida tayanib Qo'llarni bukib yozish.
(sinov meyorlarini bajarish) Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish. Joyda turib yuqoriga sakrash (sinov meyorlarini bajarish)
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini.
1

30 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni qo’llash va takomillashtirish.
1


Voleybol - Ikki tomonlama o’quv mashq oyini jarayonida o’rganilgan texnik
usullarni qo’llash va takomillashtirish. Gandbol – Ikki tomonlama o’quv mashq oyini jarayonida o’rganilgan texnik
usullarni qo’llash va takomillashtirish.31 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullar ko’nikmalarini qo’llash va takomillashtirish.
Voleybol - Ikki tomonlama o’quv mashq oyini jarayonida o’rganilgan texnik usullar ko’nikmalarini qo’llash va takomillashtirish.
Gandbol – Ikki tomonlama o’quv mashq oyini jarayonida o’rganilgan texnik
usullar ko’nikmalarini qo’llash va takomillashtirish.
1

32 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: O’zbek sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Basketbolda Xakamlik qoidalarini o’rganishni mustaxkamlash,
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini. Voleybol – Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Voleybolda Xakamlik qoidalarini o’rganishni mustaxkamlash,
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini. Gandbol- Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Gandbolda Xakamlik qoidalarini o’rganishni mustaxkamlash,
musobaqa shaklida o’yin.
1

III chorak
Dastur bo’limlari Darslar ( 20 часов)
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1
.
Nazariy bilimlar Dars jarayonida
2
.
Gimnastika+ + + + + + + + + + + +
3
.
Yengil atletika
4
.
Sport o’yinlari (maktab sharoitidan kelib chiqib 2
ta sport turi tanlanadi.
+ + + +
5
.
Futbol
6
.
Kurash+ + + +
7


Dars
Mavzular Beri
soat
O’tkazish
sanasi
Uyga vazifa izox


33 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: O’zbek sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Maxsus mashqlarni bajarish. Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Voleybol – Maxsus mashqlarni bajarish. Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Gandbol- Maxsus mashqlarni bajarish. Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik ko’nikmalarini mustaxkamlash.
1

34 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: O’zbek sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Баскетбол – To’pni olib yurish va uzatish Texnikasini takomillashtirish. Maxsus mashqlar, Maydonning turli joylarida
jarima to’plarini bajarish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Voleybol – To’pni uzatish va qabul qilish texnikasini takomillashtirish. Maxsus
mashqlar, To’pni o’yinga kiritishda raqib maydonning turli zonalariga uzatish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik ko’nikmalarini mustaxkamlash.
1

Gandbol – To’pni olib yurish va uzatish Texnikasini takomillashtirish. Maxsus mashqlar, Maydonning turli joylarida
jarima to’plarini bajarish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik ko’nikmalarini mustaxkamlash.


35 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: O’zbek sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Баскетбол – To’pni olib yurish va uzatish Texnikasini takomillashtirish. Maxsus mashqlar, Maydonning turli joylarida
jarima to’plarini bajarish.
(bajarish texnikasini baxolash)
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Voleybol – To’pni uzatish va qabul qilish texnikasini takomillashtirish. Maxsus
mashqlar, To’pni o’yinga kiritishda raqib maydonning turli zonalariga uzatish. (bajarish texnikasini baxolash)
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik ko’nikmalarini mustaxkamlash.
Gandbol – To’pni olib yurish va uzatish Texnikasini takomillashtirish. Maxsus mashqlar, Jarima to’plarini bajarish. (bajarish texnikasini baxolash)
Ikki tomonlama oyin jarayonida Xakamlik ko’nikmalarini mustaxkamlash.


36 Sport o’yinlari: Basketbol, Voleybol, Gandbol. (maktab sharoitidan kelib chiqqan xolda 2 ta sport turiи tanlanadi) Nazariy: O’zbek sportchilarining musobaqalardagi ishtiroki.
Amaliy:
Basketbol - Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
Voleybol – Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.
O'yin qoidasi asosida o'quv mashq o'yini. Gandbol- Ikki tomonlama oyin jarayonida o’rganilgan texnik usullarni va ko'nikmalarni takomillashtirish.


37 Gimnastika Nazariy: Xalqning reproduktiv salomatligini saqlash xaqidagi qonunlar.
Amaliy:
Tayanib sakrashlar. “Ko’prik”ni asta uzoqlashtirib “Kozyol” dan Tayanib sakrashlar.
- O’g’il bolalar 120 sm balandlik “ko’prik”
1

1 m uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni bukish usulida)
- Qiz bolalar 110 sm balandlik “ko’prik”
1 m uzoqlikkacha suriladi.(oyoqni kerish usulida)


38 Gimnastika Nazariy: Gimnastika bilan shug’ullanishda Texnika xavfsizligiga rioya qilish.
Amaliy:
Tayanib sakrashlar. “Ko’prik”ni asta uzoqlashtirib “Kozyol” dan Tayanib sakrashlar.
- O’g’il bolalar 120 sm balandlik “ko’prik” 1 m uzoqlikkacha suriladi.
(oyoqni bukish usulida)
- Qiz bolalar 110 sm balandlik “ko’prik” 1 m uzoqlikkacha suriladi.
(oyoqni kerish usulida)
1
39 Gimnastika Nazariy:
Gimnastik mashg’ulotlar jarayonida 1- tibbiy yordam ko’rsatish.
Amaliy:
Arqonga tirmashib chiqish.
5-m.li Arqonga oyoqlar yordamida tirmashib chiqish. (vaqt xisobga olinadi). Arqonga belgilangan joylarida to’xtab-
to’xtab tirmashib chiqish.
1
40 Gimnastika Nazariy: Gimnastika darslarida o’z-o’zini nazorat qilish. Amaliy:
Arqonga tirmashib chiqish.
5-m.li Arqonga oyoqlar yordamida tirmashib chiqish. (vaqt xisobga olinadi). Arqonga belgilangan joylarida to’xtab-
to’xtab tirmashib chiqish.
1
41 Gimnastika Amaliy:
Osilishlar.
O’g’il bolalar: - Turnikda osilib turishdan, tebranish bilan aylanib (podyom perevarot usulida) kuch bilan ko’tarilib, yuqorida tayanish xolatiga o’tish.
Qizlar – Turnikda osilib turishda tebranish, gavdani bukib-yozish va tebranib oldinga va orqa tomonlarga sakrab tushish.
Past turnikda tortilish
1
42 Gimnastika Amaliy:
Osilishlar.
O’g’il bolalar: - Turnikda osilib turishdan, tebranish bilan aylanib (podyom perevarot usulida) kuch bilan ko’tarilib, yuqorida tayanish xolatiga o’tish.
Qizlar – Turnikda osilib turishda tebranish, gavdani bukib-yozish va tebranib oldinga va orqa tomonlarga sakrab tushish.
Past turnikda tortilish
1
43 Gimnastika
Amaliy:
Tayanishlar: “Qo’shpoyada mashqlar”
– O’g’il bolalar: - Qo’shpoyada tirsaklarga tayanib turishdan, bir oyoq bilan poldan depsinib, ikkinchi oyoqni tebratish
yordamida, qo’llarga tayanish xolatiga ko’tarilish. So’ng tebranishdan 90о burilib sakrab tushish. Qo’shpoyada tayangan xolda qo’llarni bukib yozish.
Qizlar: – Qo’shpoyaning yuqori poyasiga osilib turib, pastki poyasida chap oyoqni, o’ng oyoq, o’ng oyoqni chap oyoq ustidan o’tkazib shalishtirish orqali yarim yotish xolatiga o’tish va 270о burilib o’tirish.
So’ng osilib tebranishdan, yerga sakrab tushish
1
44 Gimnastika
Amaliy:
Tayanishlar: “Qo’shpoyada mashqlar”
– O’g’il bolalar: - Qo’shpoyada tirsaklarga tayanib turishdan, bir oyoq bilan poldan depsinib, ikkinchi oyoqni tebratish
yordamida, qo’llarga tayanish xolatiga ko’tarilish. So’ng tebranishdan 90о burilib sakrab tushish. Qo’shpoyada tayangan xolda qo’llarni bukib yozish.
Qizlar: – Qo’shpoyaning yuqori poyasiga osilib turib, pastki poyasida chap oyoqni, o’ng oyoq, o’ng oyoqni chap oyoq ustidan o’tkazib shalishtirish orqali yarim yotish xolatiga o’tish va 270о burilib o’tirish.
So’ng osilib tebranishdan, yerga sakrab tushish
1
45 Gimnastika: Amaliy: Akrobatika.
O’g’il bolalar:– Xar xil xolatdan oldinga umbaloq oshish, 40-50 sm balandlikdagi to’siqdan umbaloq oshish, yugurib kelib uzunlikka umbaloq oshish, sherigi yordamida qollarda tik turish (svechka) va boshda tik turish.
Qizlar:– Ikki marta oldinga va orqaga umbaloq oshish, Kuraklarda tik turish (svechka). Tik turish xolatidan “ko’prik” xosil qilib, so’ng yon tomonga o’girilb bir
tizzaga tayanib cho’qqayish xolatiga o’tish.
1
46 Gimnastika
Amaliy: Akrobatika O’g’il bolalar:– Xar xil xolatdan oldinga umbaloq oshish, 40-50 sm balandlikdagi to’siqdan umbaloq oshish, yugurib kelib uzunlikka umbaloq oshish, sherigi yordamida qollarda tik turish (svechka) va boshda tik turish.
Qizlar:– Muvozanat saqlash mashqlari:
1

Depsinib “Yakkacho’p”ga chiqish. Ikki oyoqlab sakrash orqali o’tirish, 90о burilib tizzalarga tayangan xolda cho’qqayib o’tirish, Yakkacho’pda tik turgan xolda sakrab oyoqlar o’rnini almashtirish, oyoqlarni yarim o’tirish xolatida sirpantirib yurish, oyoq uchlarida yurish va burilishlar. Oldinga umbaloq oshish, yarim cho’qqayib o’tirish. Yonga aylanish, o’ng tomonga yonga dumalab oyoqlarni kerib o’tirish. So’ng cho’qqayib o’tirish xolatiga o’tish, orqaga umbaloq oshish, Kuraklarda tik turish (svechka)., oldinga tushib cho’qqayib o’tirib gruppirovka qilish.
Oyoqlarni uzatib burchak xolatda o’tirib qo’llarni ikki yonga yoyosh. Tik turish xolatidan “ko’prik” xosil qilib, so’ng yon tomonga o’girilb bir tizzaga tayanib
cho’qqayish xolatiga o’tish


47 Gimnastika
Amaliy:
O’g’il bolalar:–Kuchni rivojlantiruvchi mashqlar: Polga tayangan xolda qo’llarni bukib yozish, Bakand turnikda tortilish, Turli usullar bilan tosh va gantellar ko’tarish.
Qizlar:– Muvozanat saqlash mashqlari: Depsinib “Yakkacho’p”ga chiqish. Ikki oyoqlab sakrash orqali o’tirish, 90о burilib tizzalarga tayangan xolda cho’qqayib o’tirish, Yakkacho’pda tik turgan xolda sakrab oyoqlar o’rnini almashtirish, oyoqlarni yarim o’tirish xolatida sirpantirib yurish, oyoq uchlarida yurish va
burilishlar.
1
48 Gimnastika
Amaliy:
O’g’il bolalar:–Kuchni rivojlantiruvchi mashqlar: Polga tayangan xolda qo’llarni bukib yozish, Bakand turnikda tortilish, Turli usullar bilan tosh va gantellar ko’tarish.
Qizlar:– Muvozanat saqlash mashqlari: Depsinib “Yakkacho’p”ga chiqish. Ikki oyoqlab sakrash orqali o’tirish, 90о burilib tizzalarga tayangan xolda cho’qqayib o’tirish, Yakkacho’pda tik turgan xolda sakrab oyoqlar o’rnini almashtirish, oyoqlarni yarim o’tirish xolatida sirpantirib yurish, oyoq uchlarida yurish va burilishlar.
1
49 Кurash:
Nazariy: Kurashda Xakamning ishoralari.
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari.
1


Kurashda ximoyalanish,
“Ko’tarish va oyoq yordamida yonbosh” usullarini qo’llash.

50 Кurash:
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Kurashda ximoyalanish,
“Ko’tarish va oyoq yordamida yonbosh” usullarini qo’llash.
(Bajarish texnikasini baxolash)Кураш
151 Кurash:
Amaliy:
Kurashchining maxsus mashqlari. Gavdadan oshirib tashlash, “Chil” usuli, tizzada o’tirishdan, yelka va yoqadan ushlab, yelkadan oshirib tashlash usullari.
152 Кurash:
Nazariy: Kurashchining maxsus tayyorgarlik mashqlari.
Amaliy:
Raqibni qo’llaridan ushlab bir oyoqda “Podxod” usuli. “Yonbosh” “Chil” usullari.
(Bajarish texnikasini baxolash)
O’quv mashq kurashishlar.
1


IV – четвертьDastur bo’limlari Darslar (16 soat)
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1, Nazariy bilimlar Dars jarayonida
2, Gimnastika
3, Yengil atletika + + + + + + + +
4, Sport o’yinlari (maktab sharoitidan kelib chiqib 2 ta sport turi tanlanadi.
5, Futbol+ + + + + +


6, Kurash
7 Shaxmat

+ +
Dars
Mavzular Ber
soat
O’tkazilish
sanasi
Uyga vazifa Izox


53 Yengil atletika:
Nazariy: O’pkaning tiriklik sig’imi xaqida tushuncha.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: Qisqa masofaga yugurishda marraga kirish qoidasi.
60, 100 м.ga past startdan yugurish.
1

54 Yengil atletika:
Nazariy: jismoniy mashqlarning, organizmning asosiy tizimlariga ta’siri. Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari: 100 m.ga past startdan yugurish.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Arg’amchida 1 daqiqa davomida sakrash
155 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: Joydan va yugurib kelib “oyoq bukish
usulida” uzunlikka sakrash.
1


56 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari Joydan va yugurib kelib “oyoq bukish usulida” uzunlikka sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
1


57 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka sakrash.
Granata ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatis takrorlash.
1


58 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus sakrashsh mashqlari: yugurib kelib “xatlab o’tish usulida” balandlikka sakrash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Granata ushlash va uloqtirish usullarini o’rgatishni takomillashtirish. yugurib kelib uloqtirishni takomillashtirish. (sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
1


59 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:. 4х10м.ga Mokisimon yugurish 4 х 100 м aylana bo’ylab Estafetali yugurish
Aylana bo’ylab 6 daqiqa davomida yugurish.
1


60 Yengil atletika:
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari:.. O’g’il bolalar 3000 m,
Qizlar 1000 м.ga yugurish
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
1


61 Futbol
Amaliy: To’pni jonglyor qilish,. To’p bilan aldamchi xarakatlar. O’rganilgan usullarni Ikki tomonlama oyin jarayonida qo’llash.
1


62 Futbol
Amaliy: Uchib kelayotgan to'pni sakrab bosh bilan qaytarish, Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1


63 Futbol
Amaliy: Burchakdan to’pni o’yinga kiritish.. Chap va o'ng oyoqda to'pni uzoqlikka tepish. Ikkala oyoqda uzoqqa tepilgan summani baxolash.
(sinov meyorlarini bajarish, baxolash)
Ikki tomonlama oyin.
1
64 Futbol
Amaliy: Burchakdan to’pni o’yinga kiritish. Darvozabon: Yuqoridan uchib
kelayotgan to’pni ikki qollab qaytarish. Ikki tomonlama oyin.
1


65 Futbol
Amaliy: Raqibdan to'pni olib qo'yish texnikasi. To'pni uzoqlikka tepish.
Ikki tomonlama oyin jarayonida texnik va taktik usullarni takomillashtirish.
1


66 Futbol
Amaliy: 11-меtrli zabalarni bajarish. (sinov meyorlarini bajarish, baxolash) Ikki tomonlama oyin Футбол.
1


67 Shaxmat
Amaliy: “Ikki tomonlama qopqon” (vilka) usuli bilan shox berish.
Farzinni boy berish. O’rtoqlik o’yini
1


68 Shaxmat
Nazariy: Debyut turlari.
Amaliy: “Ikki tomonlama qopqon” (vilka) usuli bilan shox berish.
Farzinni boy berish. O’rtoqlik o’yini
1


Reklama
Reklama