Kategoriya: Ish rejalar

11-sinf Ona tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Ona tili

Sinfi: 11-sinf

ONA TILI
fanidan 11-sinflar uchun
TAQVIMIY-MAVZULAR REJASI
(haftasiga 2 soat jami 68 soat)
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Oʻzbek tili va uning taraqqiyoti 1
2-dars Nutq madaniyati 1
3-dars Мadaniy nutq va uni shakllantiruvchi asosiy sifatlar 1
4-dars Nutqning toʻgʻriligi 1
5-dars Yozma nutqning toʻgʻriligi va meʼyor 1
6-dars Mustahkamlash 1
7-dars 1-nazorat ishi. Ijodiy bayon 1
8-dars Nazorat ishi tahlili 1
9-dars Nutqning aniqligi 1
10-dars Nutqning aniqligi va badiiy nutq 1
11-dars Nutqning mantiqiyligi 1
12-dars Mantiqiylik va grammatik vositalar 1
13-dars Mantiqiylik va matn kompozitsiyasi 1
14-dars Nutqning sofligi 1
15-dars Nutqning sofligi va badiiy nutq 1
16-dars Mustahkamlash 1
17-dars Nutqning boyligi 1
18-dars 2-nazorat ishi. Test sinovi 1
II CHORAK
19-dars Nutqning boyligini taʼminlovchi vositalar 1
20-dars Nutqning joʻyaliligi 1
21-dars Joʻyalilik va uslublar 1
22-dars Mustahkamlash 1
23-dars 3-nazorat ishi. Ijodiy bayon 1
24-dars Nazorat ishi tahlili 1
25-dars Nutqning ifodaliligi 1
26-dars Ifodalilik va ibora 1
27-dars Ifodalilik va koʻchimlar 1
28-dars Ifodalilik va kinoya 1
29-dars Ifodalilik va oʻxshatishlar 1
30-dars Mustahkamlash 1
31-dars 4-nazorat ishi. Test 1
32-dars Nutq madaniyati va nutq texnikasi 1
III CHORAK
33-dars Nutq texnikasida urgʻu va toʻxtam 1
34-dars Ish qogʻozlari ustida ishlash 1
35-dars Talaffuz va imlo 1
36-dars Nutqda oʻzgaruvchi unlilar 1
37-dars Nutqda oʻzgaruvchi undoshlar 1
38-dars Matn va lugʻat bilan ishlash 1
39-dars Urgʻu talaffuzi 1
40-dars Qоʼshib yoziladimi, ajratib? 1
41-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
42-dars 5-nazorat ishi. Insho 1
43-dars Nazorat ishi tahlili 1
44-dars Nutqda оʼrinli va noоʼrin sоʼzlar 1
45-dars Nutqdagi taqiqlar 1
46-dars Evfemizmlar va disfemizmlar 1
47-dars Olmoshlar uslubiyati 1
48-dars Mustahkamlash 1
49-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
50-dars Soʻz va ibora teng emas 1
51-dars Soʻz va ibora teng emas 1
52-dars 6-nazorat ishi. Test sinovi 1
IV CHORAK
53-dars Maqolni oʻrinli qoʻllash 1
54-dars Maqolni oʻrinli qoʻllash 1
55-dars Tasviriy ifoda – koʻtarinki nutq vositasi 1
56-dars 7-nazorat ishi. Insho 1
57-dars Nazorat ishi tahlili 1
58-dars Ortiqcha qоʼshimchalar 1
59-dars Qoʻshimchalarni tanlash 1
60-dars Nutqda shakl va mazmun mosligi 1
61-dars Nutqda shakl va mazmun mosligi 1
62-dars Tinish belgilarini tоʼgʻri qoʻllash meʼyorlari 1
63-dars Matn va lugʻat bilan ishlash 1
64-dars Mustahkamlash 1
65-dars Ish qogʻozlari ustida ishlash 1
66-dars Ish qogʻozlari ustida ishlash 1
67-dars 8-nazorat ishi. Test sinovi 1
68-dars Yil davomida oʻtilganlarni takrorlash 1
Reklama
Reklama