Kategoriya: Ish rejalar

4-sinf Ona tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Ona tili

Sinfi: 4-sinf

ONA TILI
fanidan 4-sinflar uchun
TAQVIMIY-MAVZULAR REJASI
(haftasiga 4 soat jami 136 soat)
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Takrorlash. 1-3-mashqlar 1
2-dars Tovushlar va harflar. 4-6-mashqlar 1
3-dars Soʻzlardagi tovushlar va harflar munosabati. 7-9-mashqlar 1
4-dars Unli tovushlar va harflar. 10-12-mashqlar 1
5-dars I va U unli tovushlari va harflar. 13-15-mashqlar 1
6-dars Yonma-yon kelgan unli tovush va harflar. 16-18-mashqlar 1
7-dars Undosh tovushlar va harflar. 19-21-mashqlar 1
8-dars Jarangli va jarangsiz undosh tovushlar. 22-24-mashq 1
9-dars Talaffuzi va imlosida farq qiladigan undosh tovushli soʻzlar. 25-27- mashq 1
10-dars 1-nazorat ishi. Diktant 1
11-dars X va h undosh tovushlari. 28-30-mashqlar 1
12-dars Soʻz oxirida ketma-ket kelgan har xil undoshli soʻzlarning talaffuzi va imlosi. 31-33-mashqlar 1
13-dars Yonma-yon kelgan bir xil undoshli soʻzlarning talaffuzi va imlosi. 34- 36-mashqlar 1
14-dars Soʻzlarni boʻgʻinga boʻlish va boʻgʻinlab koʻchirish. 37-39-mashqlar 1
15-dars Rasm asosida matn tuzish. 40-42-mashqlar 1
16-dars Harf birikmali soʻzlarni boʻgʻinga koʻchirish. 43-45-mashqlar 1
17-dars Tutuq belgili soʻzlarni boʻgʻinga koʻchirish. 46-48-mashqlar 1
18-dars 2-nazorat ishi. Bayon 1
19-dars Bayon tahlili. Bilimingizni tekshiring 1
20-dars Soʻzning maʼnosi va uning turlari. 49-51-mashqlar 1
21-dars Maʼnodosh soʻzlar. 52-54-mashqlar 1
22-dars Zid maʼnoli soʻzlar. 55-57- mashqlar 1
23-dars Shakldosh soʻzlar. 58-60- mashqlar 1
24-dars Mustahkamlash. 61-63-mashqlar 1
25-dars Soʻz va uning tarkibiy qismi. 64-66-mashqlar 1
26-dars Soʻz yasovchi qoʻshimchalar. 67-69-mashqlar 1
27-dars Soʻzlarni oʻzaro bogʻlovchi qoʻshimchalar. 70-72-mashqlar 1
28-dars Soʻz yasovchi qoʻshimchalarni qoʻshib, asosdosh soʻzlarni hosil qilish. 73-75-mashqlar 1
29-dars Soʻz yasovchi qoʻshimchalarni qoʻshib, yangi soʻzlarni hosil qilish. 76- 78-mashqlar 1
30-dars “Ijodkor bolalar” mavzusida kichik matn yaratish. 79-81-mashqlar 1
31-dars Asos va qoʻshimchalarni aniqlash. 82-84-mashqlar 1
32-dars Asosdosh soʻzlarni ajrata olish. 85-87-mashqlar 1
33-dars Soʻzlarni oʻzaro bogʻlovchi qoʻshimchalarni mustahkamlash. 88-90- mashqlar 1
34-dars Soʻz tarkibiga koʻra tahlil qilish. 91-93-mashqlar 1
35-dars 3-nazorat ishi. Diktant 1
36-dars Soʻz turkumlari. 94-96-mashqlar 1
II CHORAK
37-dars Soʻz turkumlarini mustahkamlash. 97-99-mashqlar 1
38-dars Ot soʻz turkumi. 100-102-mashqlar 1
39-dars Otlarning birlik va koʻplikda qoʻllanishi. 103-105-mashqlar 1
40-dars Otlarning egalik qoʻshimchalari bilan qoʻllanilishi. 106-108-mashqlar 1
41-dars Egalik qoʻshimchalarining birlik va koʻplik maʼnosini ifodalanishi. 109-111-mashqlar 1
42-dars Otlarning egalik qoʻshimchalari bilan qoʻllanishi. 112-114-mashqlar 1
43-dars Egalik qoʻshimchalarining unli va undoshdan keyin qoʻshiladigan shakllari. 115-117-mashqlar 1
44-dars “Kitob doʻkonida” rasmi asosida kichik hikoya tuzish. 118-120- mashqlar 1
45-dars 4-nazorat ishi. Diktant 1
46-dars Otlarning kelishik qoʻshimchalari bilan qoʻllanishi. 121-123-mashqlar 1
47-dars Otlarning kelishik qoʻshimchalari bilan qoʻllanishini mustahkamlash. 124-126-mashqlar 1
48-dars Bosh kelishik. 127-129-mashqlar 1
49-dars Bosh kelishikdagi otlarning gapdagi vazifasi. 130-132-mashqlar 1
50-dars Qaratqich kelishigi. 133-135-mashqlar 1
51-dars Qaratqich kelishigini mustahkamlash. 136-138-mashqlar 1
52-dars Tushum kelishigi. 139-141-mashqlar 1
53-dars Tushum kelishigini mustahkamlash. 142-144-mashqlar 1
54-dars Qaratqich va tushum kelishiklari. 145-147-mashqlar 1
55-dars 5-nazorat ishi. Bayon 1
56-dars Joʻnalish kelishigi. 148-150-mashqlar 1
57-dars Joʻnalish kelishigini mustahkamlash. 151-153-mashqlar 1
58-dars Joʻnalish kelishigidagi otlarning bogʻlanishi va gapdagi vazifasi. 154- 156-mashqlar 1
59-dars Oʻrin-payt kelishigi. 157-159-mashqlar 1
60-dars Oʻrin-payt kelishigini mustahkamlash. 160-162-mashqlar 1
61-dars Chiqish kelishigi. 163-165-mashqlar 1
62-dars Chiqish kelishigini mustahkamlash. 166-168-mashqlar 1
63-dars Matndan kelishik qoʻshimchalari bilan qoʻllangan otlarni aniqlash.169- 171-mashqlar 1
64-dars 6-nazorat ishi. Test 1
III CHORAK
65-dars Ot yasovchi qoʻshimchalar. 172-174-mashqlar 1
66-dars Otga va boshqa soʻzga qoʻshilib, yangi maʼnoli ot yasaydigan qoʻshimchalar. 175-177-mashqlar 1
67-dars Tarkibida yasovchi qoʻshimchasi boʻlgan otlarni aniqlash. Otlarni tahlil qilish. 178-180-mashqlar 1
68-dars Sifat – soʻz turkumi. 181-183-mashqlar 1
69-dars Sifatlarning otga bogʻlanishi. 184-186-mashqlar 1
70-dars Sifatlarning otga bogʻlanishini mustahkamlash. 187-189-mashqlar 1
71-dars Sifatlarning maʼno munosabati. 190-192-mashqlar 1
72-dars 7-nazorat ishi. Diktant 1
73-dars Oʻz va koʻchma maʼnodagi sifatlar. 193-195-mashqlar 1
74-dars Sifatlarning maʼno turlari. 196-198-mashqlar 1
75-dars Rang-tus, maza-taʼm bildiruvchi sifatlar. 199-201-mashqlar 1
76-dars Shakl bildiruvchi sifatlar. 202-204-mashqlar 1
77-dars Xil-xususiyatni bildiruvchi sifatlar. 205-207-mashqlar 1
78-dars Sifatlarning oʻzi bogʻlangan soʻzlar bilan yozilishi. 208-210-mashqlar 1
79-dars Sifat yasovchi qoʻshimchalar. 211-213-mashqlar 1
80-dars Sifatlarning imlosi. 214-216-mashqlar 1
81-dars Sifatlarning imlosi. 217-219-mashqlar 1
82-dars 8-nazorat ishi. 220-mashq asosida insho yozish 1
83-dars Insho tahlili. Bilimingizni tekshiring 1
84-dars Son-soʻz turkumi. 222-224-mashqlar 1
85-dars Soʻroqlar yordamida sonni topish. 225-227-mashqlar 1
86-dars Sonlarning turlari. 228-229-mashqlar 1
87-dars Rasm asosida hikoya tuzish. 230-232-mashqlar 1
88-dars Tartib sonlar. 233-235-mashqlar 1
89-dars Tartib sonlarni mustahkamlash. 236-238-mashqlar 1
90-dars Sanoq va tartib sonlar yordamida birikmalar hosil qilish. 239-241- mashqlar 1
91-dars Mustahkamlash. 242-244-mashqlar 1
92-dars Harfiy ifodalar. 245-247-mashqlar 1
93-dars 9-nazorat ishi. Diktant 1
94-dars Matndan sonlarni topish va tahlil qilish. 248-253-mashqlar 1
95-dars Kishilik olmoshlari. 254-256-mashqlar 1
96-dars Kishilik olmoshlarini mustahkamlash. 257-259-mashqlar 1
97-dars Kishilik olmoshlarining kelishik qoʻshimchalari bilan qoʻllanishi. 260- 262-mashqlar 1
98-dars Kishilik olmoshlarining kelishik qoʻshimchalari bilan qoʻllanishi. 263- 265-mashqlar 1
99-dars Matndan kishilik olmoshlarini aniqlash. 266-268-mashqlar 1
100-dars Kishilik olmoshlarni gaplarda toʻgʻri qoʻllash. 269-271-mashqlar 1
101-dars Feʼl-soʻz turkumi. 272-274-mashqlar 1
102-dars Berilgan feʼllarni maʼnolariga koʻra guruhlab yozish. 275-277- mashqlar 1
103-dars Feʼllarni oʻzi bogʻlangan soʻz bilan qoʻllanilishi. 278-280-mashqlar 1
104-dars 10-nazorat ishi. Test 1
IV CHORAK
105-dars Soʻroqlar yordamida feʼllarni aniqlash. 281-283-mashqlar 1
106-dars “Non – rizq-roʻzimiz” mavzusida kichik hikoya yozish. 284-286- mashqlar 1
107-dars Boʻlishli va boʻlishsiz feʼllar. 287-289-mashqlar 1
108-dars Boʻlishli feʼllar. 290-292-mashqlar 1
109-dars Boʻlishsiz feʼllar. 293-295-mashqlar 1
110-dars Boʻlishli feʼllardan boʻlishsiz feʼllarni hosil qilish. 296-298-mashqlar 1
111-dars Matnda feʼllarni toʻgʻri qoʻllash. 299-301-mashqlar 1
112-dars Boʻlishli va boʻlishsiz feʼllarni mustahkamlash. 302-304-mashqlar 1
113-dars Feʼl yasovchi qoʻshimchalar. 305-307-mashqlar 1
114-dars Feʼl yasovchi qoʻshimchalarning imlosi. 308-310-mashqlar 1
115-dars Feʼllarning kelishik soʻzlar bilan bogʻlanishi. 311-313-mashqlar 1
116-dars 11-nazorat ishi. Insho. 314-mashq asosida 1
117-dars Insho tahlili. Feʼl soʻz turkumi yuzasidan tahlil. 315-mashqlar 1
118-dars Gap. Gapda tinish belgilarining qoʻllanishi. 317-319-mashqlar 1
119-dars Gapning ifoda maqsadga koʻra turlari. 320-322-mashqlar 1
120-dars His-hayajon gaplar. 323-325-mashqlar 1
121-dars Gaplarning bosh boʻlaklari. 326-328-mashqlar 1
122-dars Ikkinchi darajali boʻlakli gaplar. 329-331-mashqlar 1
123-dars Gapda soʻzlarni oʻzaro bogʻlanishi. 332-334-mashqlar 1
124-dars Gaplarda maʼno jihatdan bogʻlanmagan soʻzlarni aniqlash. 335-337- mashqlar 1
125-dars Rasm asosida hikoya tuzish. 338-340-mashqlar 1
126-dars Nutq. 341-343-mashqlar 1
127-dars Matn. 344-346-mashqlar 1
128-dars Matnning tuzilishi. 347-349-mashqlar 1
129-dars Rasm asosida ertak yozish. 350-352-mashqlar 1
130-dars Matnga sarlavha topish. 353-355-mashqlar 1
131-dars Matnda gaplarning oʻzaro bogʻlanishi. 356-358-mashqlar 1
132-dars Matn yaratish. 359-361-mashqlar 1
133-dars Rasm asosida “Men sevgan kasb” hikoya yozish. 362-364-mashqlar 1
134-dars Matndagi soʻzlarni soʻz turkumlariga ajrata olish. 365-373-mashqlar 1
135-dars Gapning soʻzlardan tuzilishi. 1-6 mashqlar 1
136-dars 12-nazorat ishi. Test 1
Reklama
Reklama