Kategoriya: Ish rejalar

4-sinf Tasviriy san'at fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja.

Fan: Tasviriy san'at

Sinfi: 4-sinf

TASVIRIY SAN'AT
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat)

IV SINF

Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Tasviriy san’atning turlari va janrlari 1
2-dars “Qovun va anor” mavzusida natyurmort ishlash 1
3-dars “Qovun saylida” mavzusida kompozitsiya ishlash 1
4-dars “Qovun saylida” mavzusida kompozitsiya ishlash 1
5-dars “Raqqosa” haykalini ishlash 1
6-dars “Kuzgi gullar” mavzusida rasm ishlash 1
7-dars Kub rasmini chizish 1
8-dars Nazorat ishi 1
9-dars “Qushlar hayoti” mavzusida kompozitsiya ishlash 1
II CHORAK
10-dars “O‘zbekiston me’moriy yodgorliklari” mavzusida
suhbat
1
11-dars Kvadrat shaklida naqsh ishlash 1
12-dars “Sport o‘yinlari” mavzusida kompozitsiya ishlash 1
13-dars “Sport o‘yinlari” mavzusida kompozitsiya ishlash 1
14-dars Nazorat ishi 1
15-dars “Qish keidi” mavzusida rasm ishlash 1
16-dars “Qish keldi” mavzusida rasm ishlash 1
III CHORAK
17-dars Doira shaklida naqsh ishlash 1
18-dars “Tuya bilan bo‘taloq mavzusida” haykalini ishlash 1
19-dars “Ur to‘qmoq” ertagiga illustratsiya ishlash 1
20-dars “Ur to‘qmoq” ertagiga illustratsiya ishlash 1
21-dars “Harakatlanayotgan robot” mavzusida kompozitsiya
ishlash
1
22-dars “Harakatlanayotgan robot” mavzusida kompozitsiya 1
23-dars "Futbolchi" mavzusida haykal ishlash 1
24-dars "Tog'da bahor" mavzusida kompozitsiya ishlash 1
25-dars "Tog'da bahor" mavzusida kompozitsiya ishlash 1
26-dars Nazorat ishi 1
IV CHORAK
27-dars "Bahor gullari" mavzusida kompozitsiya ishlash 1
28-dars "Bahor gullari" mavzusida kompozitsiya ishlash 1
29-dars "Bokschi" mavzusiga haykal ishlash 1
30-dars “Poyga” mavzusiga rasm ishlash 1
31-dars “Poyga” mavzusiga rasm ishlash 1
32-dars Nazorat ishi 1
33-dars “Bo‘ri bilan turna” masaliga illustratsiya ishlash 1
34-dars “Bo‘ri bilan turna” masaliga illustratsiya ishlash 1
Reklama
Reklama