Kategoriya: Ish rejalar

5-sinf Tasviriy san'at fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja.

Fan: Tasviriy san'at

Sinfi: 5-sinf

TASVIRIY SAN'AT
(haftasiga 1 soatdan jami 34 soat)

V SINF

Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Tasviriy san’atning ifodaviy vositalari 1
2-dars “Qalamtasvirda geometrik jismlar chizish 1
3-dars Rangtasvir xususiyatlari (Asarni badiiy idrok etish
asosida)
1
4-dars Rangtasvirda natyurmort chizish bosqichlari. 1
5-dars Rang- tus jihatidan qarama-qarshi (Kontrast)
buyumlardan tashkil topgan natyurmort ishlash.
1
6-dars
1
7-dars
1
8-dars 1-Nazorat ishi. Natyurmort 1
9-dars Tabiat manzarasi fonida natyurmort ishlash. 1
II CHORAK
10-dars Rangtasvir va grafikada manzara 1
11-dars Tabiatning obrazli manzarasini tasvirlash. 1
12-dars Oq va qora rangda manzara rasmini 1
13-dars Turli holatdagi manzara rasmini ishlash. 1
14-dars Oydin tundagi yoki quyoshning botish chog'idagi
daraxtni tasvirlash.
1
15-dars 2-Nazorat ishi. Devoriy gazeta ishlash. 1
16-dars Tasviriy san'atda animalistik janr 1
III CHORAK
17-dars "Men ham askar bo'laman" mavzusida kompozitsiya
ishlash
1
18-dars "Binokorlik" mavzusida kompozitsiya ishlash 1
19-dars Sharqona shahar tasvirining eskizini ishlash 1
20-dars Naqsh kompozitsiyasini tuzish 1
21-dars Naqsh kompozitsiyasini tuzish 1
22-dars Buyumga naqshli bezak berish 1
23-dars Buyumga naqshli bezak berish 1
24-dars 3-Nazorat ishi. Bayramga devoriy gazeta ishlash 1
25-dars Badiiy bezak grafikasi 1
26-dars Badiiy bezak grafikasi 1
IV CHORAK
27-dars Tasviriy san'atda portret janri 1
28-dars "Tarixiy shaxslar" mavzusida portret ishlash 1
29-dars "Adabiy asar qaxramoni" mavzusida portret ishlash 1
30-dars Plastilin yoki loydan portret rel'yefini ishlash 1
31-dars Odam haykalining turli vaziyatdagi holatini yasash 1
32-dars "Sanoat roboti" mavzusida rasm ishlash 1
33-dars 4-Nazorat ishi 1
34-dars "Aqlli mashinalar" mavzusida rasm ishlash 1
Reklama
Reklama