Kategoriya: Ish rejalar

5-sinf Texnologiya fanidan (1-yo'nalish) yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Texnologiya 1-yo'nalish (O'g'il bolalar)

Sinfi: 5-sinf


TEXNOLOGIYA
(haftasiga 2 soatdan jami 68 soat)V SINF


TEXNOLOGIYA VA DIZAYN YO‘NALISHI

Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1-2-dars Mehnat jarayonini tashkil etishda texnika va texnologiyalarning o‘rni va roli. 2
3-4-dars Texnika turlari. Texnikaning klassifikatsiyasi va tavsiflari. 2
5-6-dars Texnik tizimlar haqida tushuncha. Texnologik mashinalar. 2
7-8-dars Texnikaning asosiy konstruktiv elementlari. Texnikaning
ishchi organlari. Nazorat ishi №1
2
9-10-dars Trasnport vositalarini konsturksiyalash va modellashtirish. 2
11-12-dars Yog‘ochga ishlov berish ustaxonasining tuzilishi. 2
13-14-dars Yog‘ochga ishlov berishda ish o‘rnini tashkil etish va xavfsizlik texnikasi qoidalari. 1-amaliy mashg‘ulot: Duradgorlik dastgohiga ish qismlarini mahkamlash
usullarini o‘rganish.
2
15-16-dars Yog‘och konstruksion material sifatida. Nazorat ishi №2 2
17-18-dars Yog‘ochga ishlov berish stanoklari va ularning turlari.
Yog‘och materiallaridan buyum yasash bosqichlari.sbob- uskuna va moslama turlari.
2
II CHORAK
19-20-dars Duradgorlik buyumlari detallarini tayyorlash. 2
21-22-dars 2-amaliy mashg‘ulot: To‘g‘ri tirnoqli birikma hosil qilishni o‘rganish. 2
23-24-dars 3-amaliy mashg‘ulot: Tampon tayyorlash. Nazorat ishi
№3
2
25-26-dars Metallga ishlov berish ustaxonasining tuzilishi. Xavfsizlik texnikasi qoidalari.
4-amaliy mashg‘ulot: Chilangarlik dastgohi va tiskisi
tuzilishini o‘rganish.
2
27-28-dars Metallning turmushda va iqtisodiyot tarmoqlaridagi ahamiyati, tuzilishi va turlari, sohalari. Metall va uning qotishmalari. Qora va rangli metallar. 2
29-30-dars Metallarning tashqi ko‘rinishi va o‘ziga xos belgilari. 5-amaliy mashg‘ulot: Metall va uning qotishmalari xususiyatlarini o‘rganish. Asbob-uskuna, moslama va
stanok turlari. Nazorat ishi №4
2
31-32-dars Metallga ishlov berish turlari (rejalash, kesish, to‘g‘rilash, bukish).
6-amaliy mashg‘ulot: Yupqa metallarni rejalash, kesish,
2
III CHORAK
33-34-dars Yumshoq simlarga ishlov berish.
7-amaliy mashg‘ulot: Yumshoq simlardan halqa hosil qilish.
2
35-36-dars Metall va yupqa simlardan har xil buyumlar yasash.
8-amaliy mashg‘ulot: Metall va yupqa simlardan xomut va prujina yasash.
2
37-38-dars Kompozit materiallar va ularning turlari, foydalanish qoidalari. Xavfsizlik texnikasi. Kompozit materiallarga ishlov berishda ishlatiladigan asbob-uskuna va moslamalar. 2
39-40-dars Polimer loydan suvenir yasash. 2
41-42-dars 9-amaliy mashg‘ulot: Polimer loyidan kitobcha shaklidagi
brelok yasash.Nazorat ishi №5
2
43-44-dars 3D ruchkada har xil uch o‘lchamli obektlar yasash.
10-amaliy mashg‘ulot: 3D ruchkada foydalanib turli geometrik shakllar yasash.
2
45-46-dars Energiya turlari (mexanik, elektr, Quyosh va Atom energiyasi). Elektr dvigatellar (motorlar). Batareyalar va ularning turlari. 2
47-48-dars Gidravlik uzatmalar. 2
49-50-dars Loyiha ishi va uning bosqichlari. Loyiha ishi: Harakatlanuvchi sodda mexanizmlarni loyihalash va
yasash. Nazorat ishi №6
2
51-52-dars Mexatronika haqida tushuncha. Oddiy mexanizmlar. 2
IV CHORAK
53-54-dars Aylanma harakatlanuvchi sodda mexanizm yasash.
Karusel. Karusel tezligini oshirish.
2
55-56-dars 11-amaliy mashg‘ulot: Aylanma harakatlanuvchi sodda
Karusel yasash.
2
57-58-dars Robotlarning atrof-muhit bilan o‘zaro aloqasi. Asosiy
algoritmik konstruksiyalar.
2
59-60-dars Robototexnik tizimni loyihalash.
12-amaliy mashg‘ulot: Otto robotini yig‘ish.Robotlar musobaqasi. Nazorat ishi №7
2
61-62-dars Robototexnik tizimni loyihalash.
13-amaliy mashg‘ulot: Otto robotini yig‘ish.Robotlar musobaqasi.
2
63-64-dars Robototexnik tizimni loyihalash. 14-amaliy mashg‘ulot:
Otto robotini yig‘ish.Robotlar musobaqasi.
2
65-66-dars Oila iqtisodiyotining inson hayotidagi o‘rni. Nazorat ishi
№8.
2
67-68-dars Loyiha ishi: Eko parkni tashkil qilish. 2
Reklama
Reklama