Kategoriya: Ish rejalar

6-sinf Matematika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Matematika

Sinfi: 6-sinf

2022-2023 - OʻQUV YILI UCHUN MATEMATIKA FANIDAN TAQVIM-MAVZU REJA
( haftasiga 5 soatdan, jami 170 soat )
VI SINF
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I CHORAK
1 Natural sonlar ustida amallar 1
2 Tub va murakkab sonlar, EKUB va EKUK 1
3 Bir xil maxrajli va oʻnli kasrlarni qoʻshish va ayirish 1
4 Bir xil maxrajli va oʻnli kasrlarni qoʻshish va ayirish 1
5 Geometrik shakl va oʻlchashlarga doir masalalar 1
6 Teng kasrlar 1
7 Teng kasrlar 1
8 Kasrlarni qisqartirish 1
9 Kasrlarni qisqartirish 1
10 Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish 1
11 Kasrlarni umumiy maxrajga keltirish 1
12 Har xil maxrajli kasrlarni taqqoslash 1
13 Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish 1
14 Har xil maxrajli kasrlarni qo‘shish 1
15 Har xil maxrajli kasrlarni ayirish 1
16 Har xil maxrajli kasrlarni ayirish 1
17 Aralash kasrlarni qo‘shish va ayirish 1
18 Aralash kasrlarni qo‘shish va ayirish 1
19 1-nazorat ishi 1
20 Xatolar ustida ishlash 1
21 Kasrlarni koʻpaytirish 1
22 Kasrlarni koʻpaytirish 1
23 Kasrlarni koʻpaytirish 1
24 Aralash sonlarni koʻpaytirish 1
25 Aralash sonlarni koʻpaytirish 1
26 Aralash sonlarni koʻpaytirish 1
27 Sonning qismini topish 1
28 Sonning qismini topish 1
29 Qulay usullarda hisoblash 1
30 Qulay usullarda hisoblash 1
31 Oʻzaro teskari sonlar 1
32 Oʻzaro teskari sonlar 1
33 Kasrlarni boʻlish 1
34 Kasrlarni boʻlish 1
35 Kasrlarni boʻlish 1
36 Aralash sonlarni boʻlish 1
37 Aralash sonlarni boʻlish 1
38 Aralash sonlarni boʻlish 1
39 Qismiga koʻra sonning oʻzini topish 1
40 Qismiga koʻra sonning oʻzini topish 1
41 Kasrlar ustida toʻrt amalga doir misollar 1
42 Kasrlar ustida toʻrt amalga doir misollar 1
43 Kasrlar ustida toʻrt amalga doir misollar 1
44 2-nazorat ishi 1
45 Xatolar ustida ishlash 1
II CHORAK
1 O‘nli kasrlarni natural songa ko‘paytirish 1
2 O‘nli kasrlarni natural songa ko‘paytirish 1
3 O‘nli kasrlarni 10 ga, 100 ga, 1000 ga ko‘paytirish 1
4 O‘nli kasrlarni ko‘paytirish 1
5 O‘nli kasrlarni ko‘paytirish 1
6 O‘nli kasrlarni natural songa bo‘lish 1
7 O‘nli kasrlarni natural songa bo‘lish 1
8 O‘nli kasrlarni 10 ga, 100 ga, 1000 ga boʻlish 1
9 O‘nli kasrlarni bo‘lish 1
10 O‘nli kasrlarni bo‘lish 1
11 Kasrni oʻnli kasrga keltirish 1
12 Davriy kasrlar 1
13 Davriy kasrlar 1
14 Oʻnli kasrlarni yaxlitlash 1
15 Oʻnli kasrlarni yaxlitlash 1
16 Oʻnli kasrlar ustida toʻrt amalga doir misollar 1
17 Oʻnli kasrlar ustida toʻrt amalga doir misollar 1
18 Loyiha ishi 1
19 3-nazorat ishi 1
20 Xatolar ustida ishlash 1
21 Musbat va manfiy sonlar. Butun sonlar haqida tushuncha 1
22 Musbat va manfiy sonlar. Butun sonlar haqida tushuncha 1
23 Musbat va manfiy sonlarni sonlar o‘qida tasvirlash 1
24 Musbat va manfiy sonlarni sonlar o‘qida tasvirlash 1
25 Qarama - qarshi sonlar. Sonning moduli 1
26 Qarama - qarshi sonlar. Sonning moduli 1
27 Butun sonlarni taqqoslash 1
28 Butun sonlarni taqqoslash 1
29 Butun sonlarni qoʻshish 1
30 Butun sonlarni qoʻshish 1
31 Butun sonlarni qoʻshish 1
32 Butun sonlarni ayirish 1
33 Butun sonlarni ayirish 1
34 Butun sonlarni ayirish 1
35 Butun sonlarni ayirish 1
III CHORAK
1 Butun sonlarni koʻpaytirish 1
2 Butun sonlarni koʻpaytirish 1
3 Butun sonlarni koʻpaytirish 1
4 Butun sonlarni boʻlish 1
5 Butun sonlarni boʻlish 1
6 Butun sonlarni boʻlish 1
7 Butun sonlar ustida toʻrt amalga doir misollar 1
8 Butun sonlar ustida toʻrt amalga doir misollar 1
9 4-nazorat ishi 1
10 Xatolar ustida ishlash 1
11 Ratsional son haqida tushuncha 1
12 Ratsional son haqida tushuncha 1
13 Ratsional sonlarni qoʻshish 1
14 Ratsional sonlarni qoʻshish 1
15 Ratsional sonlarni ayirish 1
16 Ratsional sonlarni ayirish 1
17 Ratsional sonlarni koʻpaytirish 1
18 Ratsional sonlarni koʻpaytirish 1
19 Ratsional sonlarni boʻlish 1
20 Ratsional sonlarni boʻlish 1
21 Ratsional sonlar ustida toʻrt amalga doir misollar 1
22 Ratsional sonlar ustida toʻrt amalga doir misollar 1
23 Loyiha ishi 1
24 5-nazorat ishi 1
25 Xatolar ustida ishlash 1
26 Dekart koordinatalar sistemasi 1
27 Koordinatalar sistemasida shakllar yasash 1
28 Koordinatalar sistemasida shakllar yasash 1
29 Uchburchaklar, uning elementlari va perimetri 1
30 Uchburchaklar, uning elementlari va perimetri 1
31 Uchburchak turlari 1
32 Uchburchakning yuzi 1
33 Uchburchakning yuzi 1
34 Katakli qogʻozda yuzlarni hisoblash 1
35 Aylana va doira 1
36 Aylana va doira 1
37 Aylana uzunligi va doira yuzi 1
38 Aylana uzunligi va doira yuzi 1
39 Murakkab shakllarning yuzi 1
40 Murakkab shakllarning yuzi 1
41 Fazoviy jismlar hajmi 1
42 Fazoviy jismlar hajmi 1
43 Oʻlchov birliklari orasidagi munosabatlar 1
44 6-nazorat ishi 1
45 Xatolar ustida ishlash 1
46 Nisbat va proporsiya 1
47 Nisbat va proporsiya 1
48 Proporsiyaning asosiy xossasi 1
49 Proporsiyaning asosiy xossasi 1
50 Proporsiya asosiy xossasining tatbiqlari 1
IV CHORAK
1 Proporsiya asosiy xossasining tatbiqlari 1
2 Foizlar 1
3 Foizlar 1
4 Sonning foizini va foizga koʻra sonni topish 1
5 Sonning foizini va foizga koʻra sonni topish 1
6 Fozilarni hisoblashga oidr masalalar 1
7 Toʻgʻri va teskari proporsional miqdorlar 1
8 Toʻgʻri va teskari proporsional miqdorlar 1
9 Toʻgʻri va teskari proporsional miqdorlar tadbiqlari 1
10 Toʻgʻri va teskari proporsional miqdorlar tadbiqlari 1
11 Masshtab 1
12 Masshtab 1
13 Loyiha ishi 1
14 7-nazorat ishi 1
15 Xatolar ustida ishlash 1
16 Sonli va harfli ifodalar 1
17 Sonli va harfli ifodalar 1
18 Tengliklar va ularning xossalari 1
19 Tengliklar va ularning xossalari 1
20 Tenglamalar 1
21 Tenglamalar 1
22 Iqtisodiy mazmundagi masalalar 1
23 Iqtisodiy mazmundagi masalalar 1
24 Bajarilgan ishga doir masalalar 1
25 Bajarilgan ishga doir masalalar 1
26 8-nazorat ishi 1
27 Xatolar ustida ishlash 1
28 Jadvallar. Jadvallarni oʻqish va tuzish 1
29 Jadvallar. Jadvallarni oʻqish va tuzish 1
30 Ma’lumotlar qatori 1
31 Ma’lumotlar qatori 1
32 Ma’lumotlar tahlili 1
33 Ma’lumotlar tahlili 1
34 9-nazorat ishi 1
35 Xatolar ustida ishlash 1
36 Takrorlash 1
37 Takrorlash 1
38 Takrorlash 1
39 Takrorlash 1
40 Takrorlash 1


170 soat
Reklama
Reklama