Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Biologiya fanidan yillik taqvim mavzu ish rejasi


2023-2024 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Biologiya

Sinfi: 7-sinf

7-SINF BIOLOGIYA

(haftasiga 2 soatdan, jami 68 soat)


7 SINF


Darslar
tartibi
Mavzu nomi
Soat
Taqvimiy
muddat
I CHORAK
I BOB TIRIK ORGANIZMLARNING XILMAXILLIGI
1 Biologiya – hayot haqidagi fan
1

2

Tirik organizmlarning xilma xilligi

1

3 Bakteriyalar. Protoktistalar. Zamburug‘lar
1

4 O‘simliklarning xilmaxilligi.  Sporali o‘simliklar
1

5 Urug‘li o‘simliklar
1

6 Umurtqasiz hayvonlarning xilmaxilligi
1

7 Umurtqali hayvonlarning xilmaxilligi. Baliqlar, amfibiyalar va reptiliyalar
1

8 Qushlar va sutemizuvchilar
1

9
Amaliy mashg‘ulot. O‘simlik va hayvonot dunyosining sistematik guruhlarini o‘rganish


10 Nazorat ishi – 1
1


II BOB. TIRIKLIKNING MOLEKULA VA HUJAYRA DARAJASI


11 Hujayra – tirik organizmlarning tuzilish birligi
1

12 To‘qimalar
1

13

Laboratoriya mashg‘uloti:

1. Kattalashtirib ko‘rsatuvchi asboblar 

2. O‘simlik to‘qimasidan vaqtinchalik preparat tayyorlash

1

14 Nazorat ishi – 2
1


III BOB. ORGAN VA ORGANLAR SISTEMASI
1

15 Gulli o‘simliklarning vegetativ organlari Ildiz
1

16 Novda
1

17
Amaliy mashg‘ulot. Vegetativ organlar metamorfozini o‘rganish


18 O‘simliklarning generativ organlari. Gul
1


II CHORAK
1

19 Meva
1

20 Odam va hayvonlarning organlari va organlar sistemasi
1

21 Nazorat ishi – 3
1


IV BOB. KOORDINATSIYA VA O‘Z-O‘ZINI BOSHQARISH
1

22 Tirik organizmlarning o‘z-o‘zini boshqarish
1

23

Amaliy mashg‘ulot. Reflektor yoyini modellashtirish 

1

24 Nerv sistemasi. Nazorat ishi – 4
1

25 Laboratoriya mashg‘uloti. Yomg‘ir chuvalchangining refleksini kuzatish
1


V BOB. OZIQLANISH


26 Organizmlarning oziqlanishi
1

27 Loyiha ishi. Mineral o‘g‘itlarning o‘simlik rivojiga ta’sirini o‘rganish
1

28 Laboratoriya mashg‘uloti. Bargda organik moddalarning hosil bo‘lishi
1

29
Hayvonlarning oziqlanishi


30 Odamning ovqat hazm qilish sistemasi
1

31 Amaliy mashg‘ulot. Ovqat hazm qilish sistemasini modellashtirish
1

32 Nazorat ishi – 5
1


III CHORAKVI BOB. NAFAS OLISH33 Nafas olishning mohiyati. O‘simliklarning nafas olishi
1

34 Odam va hayvonlarning nafas olishi
1

35 Laboratoriya mashg‘uloti. O‘simliklarning nafas olishini o‘rganish
1

36 Amaliy mashg‘ulot. Fotosintez va nafas olish jarayonlarini taqqoslash
1

37 Nazorat ishi – 6
1


VII BOB. TIRIK ORGANIZMLARDA MODDALAR TRANSPORTI


38 O‘simliklarda moddalar transporti
1

39 Laboratoriya mashg‘uloti. O‘simliklarda moddalar transportini o‘rganish
1

40 Laboratoriya mashg‘uloti. Barglarning suv bug‘latishini o‘rganish
1

41 Umurtqasizlarning qon aylanish sistemasi
1

42 Amaliy mashg‘ulot. Umurtqasizlarning qon aylanish sistemasini modellashtirish va taqqoslash
1

43 Umurtqalilarning qon aylanish sistemasi
1

44 Amaliy mashg‘ulot. Umurtqalilarning qon aylanish sistemasini modellashtirish va taqqoslash
1

45
Nazorat ishi – 7
1


VIII BOB. AYIRISH (ekskretsiya)


46 Ayirish
1

47 Odam va hayvonlarning ayirishi
1

48 Amaliy mashg‘ulot. Odamning ayirish organlarini modellashtirish.
Nazorat ishi – 8
1


IX BOB. HARAKATLANISH


49 Tirik organizmlarning harakatlanishi
1

50 Loyiha ishi. O‘simliklardagi fototropizm, fotonastiya, geotropizm hodisalarini kuzatish
1

51 Umurtqasizlarning harakatlanish organlari
1

52 Laboratoriya mashg‘uloti. Tufelka infuzoriyasining harakatlanishini kuzatish
1


IV CHORAK


53 Umurtqalilarning tayanch-harakat organlari
1

54 Amaliy mashg‘ulot. Umurtqali hayvonlarning tayanch-harakat sistemasini modellashtirish
1

55 Nazorat ishi – 9
1


X BOB. REPRODUKSIYA, O‘SISH VA RIVOJLANISH56 Organizmlarning ko‘payishi
1

57 Loyiha ishi. O‘simliklarning vegetativ ko‘payishini o‘rganish
1

58 O‘simliklarning individual rivojlanishi
1

59 Amaliy mashg‘ulot. Urug‘li o‘simliklarning hayot siklini o‘rganish
1

60 Hayvonlarning ko‘payishi
1

61 Hayvonlarning individual rivojlanishi
1

62 Amaliy mashg‘ulot. Hayvonlarning to‘g‘ri va noto‘g‘ri rivojlanishini qiyosiy tahlil asosida o‘rganish
1

63 Nazorat ishi – 10
1


XI BOB. TUR, POPULYATSIYA, EKOSISTEMA, BIOSFERA


64

Tur, populyatsiya

1

65 Amaliy mashg‘ulot. Tirik organizmlarning tashqi muhitga moslashishini o‘rganish
1

66 Ekosistemalar. Biosfera
1

67 Amaliy mashg‘ulot. Oziq zanjiri va oziq to‘ri tuzish
1

68 Nazorat ishi – 11
1


Jami:
68

Reklama
Reklama