Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Informatika fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Informatika

Sinfi: 7-sinf

Дарс раками Дарс мавзуси Уйга вазифа
1 Axborot tushunchasi va bilish haqida 4-bet, 1-dars
2 Axborotlar ustida bajariladigan amallar 9-bet, 2-dars
3 Axborotlarni kodlash usullari. 17-bet, 3-dars
4 Amaliy mashg‘ulot 21-bet, 4-mashq
5 Sanoq sistemalari haqida 21-bet, 4-dars
6 Ikkilik sanoq sistemasida amallar bajarish. 29-bet, 5-dars
7 Amaliy mashg‘ulot 32-bet, 6-dars
8 Takrorlash darsi 32-bet, 3-mashq
9 Amaliy mashg‘ulot. Takrorlash 32-bet, 4-mashq
10 Bir sanoq sistemasidagi sonlarni boshqa sanoq
sistemasida tasvirlash.
32-bet, 7-dars
11 Amaliy mashg‘ulot 35-bet, 8-dars
12 Takrorlash darsi 36-bet, 2-mashq
13 Axborotlarning kompyuterda tasvirlanishi. 36-bet, 9-dars
14 Amaliy mashg‘ulot 43-bet, 10-dars
15 Takrorlash darsi 44-bet, 8-mashq
16 Nazorat ishi 44-bet, 15-mashq
17 Axborot texnologiyalari 45-bet, 11-dars
18 Axborotli olam muammolari va Internet 51-bet, 12-dars
19 Amaliy mashg‘ulot 57-bet, 1-mashq
20 Takrorlash darsi Takrorlash
21 Internetda ishlashni ta’minlovchi dasturlar 57-bet, 13-dars
22 Amaliy mashg‘ulot 61-bet, 1-mashq
23 Takrorlash darsi 62-bet, 4-mashq
24 Internetda ma’lumotlarni izlash 62-bet, 14-dars
25 Amaliy mashg‘ulot 66-bet, 1-mashq
26 Amaliy mashg‘ulot. Takrorlash 67-bet, 6-mashq
27 Elektron pochta 67-bet, 15-dars
28 Amaliy mashg‘ulot 72-bet, 1-mashq
29 Axborotlarni himoyalash va antiviruslar haqida 73-bet, 16-dars
30 Amaliy mashg‘ulot 78-bet, 2-mashq
31 Amaliy mashg‘ulot Internetda ishlash
32 Internet aishlash asoslari bobini takrorlash 79-bet, Testlar
33 Nazorat ishi Takrorlash
34 Yakuniy takrorlash 80-bet, 2-variant


Reklama
Reklama