Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Tarbiya fanidan yillik ish reja


2021-2022 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Tarbiya

Sinfi: 7-sinf

 

Dars raqami Dars mavzusi Uyga vazifa
1 Inson ezgulik ijodkori  Uyga vazifanin o'qib kelish
2 Ezgu maqsadlar bilan yashash  Uyga vazifanin o'qib kelish
3 Muvaffaqiyat –qunt va qat’iyat natijasi  Uyga vazifanin o'qib kelish
4 Umr–umid, sinov –imkoniyat  Uyga vazifanin o'qib kelish
5 Umr–umid, sinov –imkoniyat. (amaliy mashg‘ulot)  Uyga vazifanin o'qib kelish
6 Tabiatni asrash–hayotni asrash  Uyga vazifanin o'qib kelish
7 Inson axloqi bilan go‘zal  Uyga vazifanin o'qib kelish
8 Inson odobida aks etuvchi fe’l atvor   Uyga vazifanin o'qib kelish
9 Insonlarni birlashtiruvchi umuminsoniy xislatlar  Uyga vazifanin o'qib kelish
10 Baxtiyor hayotning ustunlari  Uyga vazifanin o'qib kelish
11 Baxtiyor hayotning ustunlari (amaliy mashg‘ulot)  Uyga vazifanin o'qib kelish
12 Hammasi o‘z qo’limizda  Uyga vazifanin o'qib kelish
13 Inson umri  Uyga vazifanin o'qib kelish
14 Ogohlik  Uyga vazifanin o'qib kelish
15 Ko‘zga ko‘rinmas xatarlar  Uyga vazifanin o'qib kelish
16 Takrorlash / Nazorat ishi    Takrorlash
17 Men qanday odamman?  Uyga vazifanin o'qib kelish
18 Men qanday odamman? (amaliy mashg‘ulot)  Uyga vazifanin o'qib kelish
19 Muomala uchun zarur odoblar  Uyga vazifanin o'qib kelish
20 Kirishimlilik–muvaffaqiyat kaliti  Uyga vazifanin o'qib kelish
21 Samarali muloqat sirlari  Uyga vazifanin o'qib kelish
22 Samarali muloqat sirlari (amaliy mashg‘ulot)  Uyga vazifanin o'qib kelish
23 Farzand oila ko‘zgusi  Uyga vazifanin o'qib kelish
24 Farzand oila ko‘zgusi. (amaliy mashg‘ulot)  Uyga vazifanin o'qib kelish
25 Avval tinglashni o‘rganing  Uyga vazifanin o'qib kelish
26 Harakat qilmagan baxtga yetolmas  Uyga vazifanin o'qib kelish
27 Yaxshilik yo‘lida hamkorlik  Uyga vazifanin o'qib kelish
28 Yaxshilik yo‘lida hamkorlik (amaliy mashg‘ulot)  Uyga vazifanin o'qib kelish
29 Do‘stlik  Uyga vazifanin o'qib kelish
30 Insoniylik xalqimizning ezgu fazilati  Uyga vazifanin o'qib kelish
31 Bag‘rikenglik tinchlik va totuvlik sari muhim qadam  Uyga vazifanin o'qib kelish
32 Daxldorlik  Uyga vazifanin o'qib kelish
33 Mahallamiz farovonligi – bizning farovonligimiz  Uyga vazifanin o'qib kelish
34 Nazorat ishi / Yakunlovchi dars  Takrorlash
Reklama
Reklama