Kategoriya: Ish rejalar

7-sinf Texnologiya (O'g'il bolalar) fanidan yillik ish reja


2021-2022 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: Texnologiya (O'g'il bolalar)

Sinfi: 7-sinf

 

Dars raqami Dars mavzusi Uyga vazifa
1 Yog‘ochning kimyoviy va texnologik xossalari. Yog‘ochni quritish va saqlash qoidalari. Yog‘ochlar va ularga ishlov berish materillarini turlarga ajratish va hususiyatlarini aniqlash Yog'ochning kimyoviy va texnologik xossalarini o'rganish.
2 Yog‘ochning kimyoviy va texnologik xossalari. Yog‘ochni quritish va saqlash qoidalari. Yog‘ochlar va ularga ishlov berish materillarini turlarga ajratish va hususiyatlarini aniqlash Yog'ochlar va ularga ishlov berish materillarini turlarga ajratish va hususiyatlarini aniqlashni o'rganish.
3 Yog‘ochga ishlov berishda qo‘l asboblaridan foydalanish texnologiyasi. Iskana asbobidan foydalanish Yog'ochga ishlov berishda qo'l asboblaridan foydalanish  texnologiyasini o'rganish.
4 Yog‘ochga ishlov berishda qo‘l asboblaridan foydalanish texnologiyasi. Iskana asbobidan foydalanish Iskana asbobidan foydalanish qoidalarini o'rganish.
5 Yog‘ochga ishlov beruvchi qo‘l asboblarini ishga tayyorlash hamda ish joyini tashkil qilish Asboblarni ishga tayyorlash hamda ish joyini tashkil qilishni o'rganish.
6 Yog‘ochga ishlov beruvchi qo‘l asboblarini ishga tayyorlash hamda ish joyini tashkil qilish Asboblarni ishga tayyorlash hamda ish joyini tashkil qilishni o'rganish.
7 Yog‘ochdan uy-ro‘zg‘or buyumlari yasash. Nazorat ishi №1 Yog'ochdan uy-ro'zg'or buyumlarini yasash.
8 Yog‘ochdan uy-ro‘zg‘or buyumlari yasash. Nazorat ishi №1 Takrorlash
9 Kichik ko‘rinishdagi mebel to‘plami: stul va stol, shkaf yasash. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilish. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni o'rganish
10 Kichik ko‘rinishdagi mebel to‘plami: stul va stol, shkaf yasash. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilish. Xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni o'rganish
11 Yog‘ochdan uy-ro‘zg‘or buyumlari yasash. Kichik ko‘rinishdagi mebel to‘plami: shkaf yasash.Nazorat ishi №2 Uy -ro'zg'or buyumlarini yasashni o'rganish.
12 Yog‘ochdan uy-ro‘zg‘or buyumlari yasash. Kichik ko‘rinishdagi mebel to‘plami: shkaf yasash.Nazorat ishi №2 Takrorlash
13 Tokarlik, parmalash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalari Tokarlik,parmalash stanoklarining vazifasi,tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalarini o'rganish.
14 Tokarlik, parmalash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalari Tokarlik,parmalash stanoklarining vazifasi,tuzilishi va ular bilan ishlash qoidalarini o'rganish.
15 Tokarlik stanogida detallarga ishlov berish texnologiyasi Tokarlik stanogida detallarga ishlov berishni o'rganish.
16 Tokarlik stanogida detallarga ishlov berish texnologiyasi Tokarlik stanogida detallarga ishlov berishni o'rganish.
17 Yog‘ochga ishlov berishda parmalash stanogida operatsiyalarni ajarish Parmalash stanogida operatsiyalarni ajratishni o'rganish.
18 Yog‘ochga ishlov berishda parmalash stanogida operatsiyalarni ajarish Parmalash stanogida operatsiyalarni ajratishni o'rganish.
19 Uy-ro‘zg‘or, turmushda va maktabda qo‘llanilayotgan texnika va konstruktsiyalash elementlari. Eskizlar asosida buyumlar tayyorlash Uy-ro'zg'or , turmushda va maktabda qo'llanilayotgan texnika va konstruktsiyalash elementlarini o'rganish.
20 Uy-ro‘zg‘or, turmushda va maktabda qo‘llanilayotgan texnika va konstruktsiyalash elementlari. Eskizlar asosida buyumlar tayyorlash Eskizlar asosida buyumlar tayyorlashni o'rganish.
21 Shakli silindrsimon, konussimon va fasonli, burchakli sathlar birikuvidan hosil qilingan detallar Shakli silindirsimon, konussimon va fasonli,burchakli sathlar birikuvidan hosil qilingan detallarni o'rganish.
22 Shakli silindrsimon, konussimon va fasonli, burchakli sathlar birikuvidan hosil qilingan detallar Shakli silindirsimon, konussimon va fasonli,burchakli sathlar birikuvidan hosil qilingan detallarni o'rganish.
23 Yog‘och va metallga ishlov berishni uyg‘unlashtiruvchi xalq hunarmandchiligi turlari bo‘yicha ish usullari Xalq hunarmandchiligi turlari bo'yicha ish usullarini o'rganish.
24 Yog‘och va metallga ishlov berishni uyg‘unlashtiruvchi xalq hunarmandchiligi turlari bo‘yicha ish usullari Xalq hunarmandchiligi turlari bo'yicha ish usullarini o'rganish.
25 Konussimon va fason burchak sathli detallarni va ularning eskizlarini chizish va chizmalarini tayyorlash Konussimon va fason burchak sathli detallarni va ularning eskizlarini chizish va tayyorlashni o'rganish.
26 Konussimon va fason burchak sathli detallarni va ularning eskizlarini chizish va chizmalarini tayyorlash Konussimon va fason burchak sathli detallarni va ularning eskizlarini chizish va tayyorlashni o'rganish.
27 Tayyorlanadigan buyumlarga texnologik xaritalar chizish Tayyorlanadigan buyumlarga texnologik xaritalar chizishni o'rganish.
28 Tayyorlanadigan buyumlarga texnologik xaritalar chizish Tayyorlanadigan buyumlarga texnologik xaritalar chizishni o'rganish.
29 Yog‘och va metallga ishlov berishni uyg‘unlashtiruvchi xalq hunarmandchiligi turlariga bo‘yicha ish usullari asosida buyumlar (yog‘och qishiq, kapkir) tayyorlash.Nazorat ishi №3 Yog'och qishiq va kapkir tayyorlash.
30 Yog‘och va metallga ishlov berishni uyg‘unlashtiruvchi xalq hunarmandchiligi turlariga bo‘yicha ish usullari asosida buyumlar (yog‘och qishiq, kapkir) tayyorlash.Nazorat ishi №3 Takrorlash
31 Yog‘och va metallga ishlov berishni uyg‘unlashtiruvchi xalq hunarmandchiligi turlariga bo‘yicha ish usullari asosida buyumlar (shvabra) tayyorlash Shvabra tayyorlashni o'rganish.
32 Yog‘och va metallga ishlov berishni uyg‘unlashtiruvchi xalq hunarmandchiligi turlariga bo‘yicha ish usullari asosida buyumlar (shvabra) tayyorlash Shvabra tayyorlashni o'rganish.
33 Kauchuk to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar. Polimerlar va metallarning birikmalaridan hosil bo‘lgan konstruksiyalar. Nazorat ishi №4 Polimerlar va metallarning birikmalaridan hosil bo'lgan konstruksiyalarni yozish.
34 Kauchuk to‘g‘risida umumiy ma’lumotlar. Polimerlar va metallarning birikmalaridan hosil bo‘lgan konstruksiyalar. Nazorat ishi №4 Takrorlash
35 Kauchuklardan buyumlar tayyorlash texnologiyasi Kauchuklardan buyumlar tayyorlash texologiyasini o'rganish.
36 Kauchuklardan buyumlar tayyorlash texnologiyasi Kauchuklardan buyumlar tayyorlash texologiyasini o'rganish.
37 Polimerlar va metall birikmalardan buyumlar (xokondoz) tayyorlash. Xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish Polimerlar va metall birikmlaradan buyumlar tayyorlashni o'rganish.
38 Polimerlar va metall birikmalardan buyumlar (xokondoz) tayyorlash. Xavfsizlik texnikasi qoidalariga rioya qilish Xavfsizlik   texnikasi  qoidalariga rioya qilishni o'rganish
39 Rangli metallar va ularning qotishmalarining mexanik xossalari. Yupqa tunukalar, simlar, metallarga chilangarlik va tokarlik ishlov berish turlari va usullari Rangli mettallar va ularning qotishmalarini o'rganish.
40 Rangli metallar va ularning qotishmalarining mexanik xossalari. Yupqa tunukalar, simlar, metallarga chilangarlik va tokarlik ishlov berish turlari va usullari Chilangarlik va tokarlik ishlov berish turlarini o'rganish.
41 Sterjen, tunuka va simlarni qirqish, bukish va to‘g‘rilash asboblaridan foydalanish. Sterjen, tunuka, simlarga ishlov berish asboblarini ishga tayyorlash va ular bilan ishlash Asboblardan foydalanishni o'rganish.
42 Sterjen, tunuka va simlarni qirqish, bukish va to‘g‘rilash asboblaridan foydalanish. Sterjen, tunuka, simlarga ishlov berish asboblarini ishga tayyorlash va ular bilan ishlash Asboblarni shga tayyorlash va ular bilan ishlashni o'rganish.
43 O‘lchash asboblari yordamida aniqlik sinflarini tekshirish Shtangensirkul, nutromer, shablonlar, mikrometrning tuzilishi va o‘lchash usullari. Nonius bilan hisoblash.Nazorat ishi №5 O'lchash asboblari va o'lchash usullarini o'rganish.
44 O‘lchash asboblari yordamida aniqlik sinflarini tekshirish Shtangensirkul, nutromer, shablonlar, mikrometrning tuzilishi va o‘lchash usullari. Nonius bilan hisoblash.Nazorat ishi №5 Takrorlash
45 Frezalash, charxlash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ishlov berish texnologiyasi. Tokarlik, frezalash, parmalash va charxlash stanoklarida oddiy operatsiyalarni bajarish Frezalash va charxlash stanogida ishlov berish texnologiyasini o'rganish.
46 Frezalash, charxlash stanoklarining vazifasi, tuzilishi va ishlov berish texnologiyasi. Tokarlik, frezalash, parmalash va charxlash stanoklarida oddiy operatsiyalarni bajarish Parmalash va charxlash stanoklarida oddiy operatsiyalar bajarishni o'rganish.
47 Rangli metallarga ishlov berishga oid xalq hunarmandchiligi turlari bo‘yicha ish usullari Rangli mettallarga ishlov berishni o'rganish.
48 Rangli metallarga ishlov berishga oid xalq hunarmandchiligi turlari bo‘yicha ish usullari Xalq hunarmandchiligi turlari bo'yicha ish usullarini o'rganish.
49 Voronkani texnologik xaritasini tayyorlash, eskizini chizish va yasash Voronkani texnologik xaritasini tayyorlashni o'rganish.
50 Voronkani texnologik xaritasini tayyorlash, eskizini chizish va yasash Eskiz chizish va yasashni o'rganish.
51 Qirg‘ichni texnologik xaritasini tayyorlash, eskizini chizish va yasash Qirg'ichni texnologik xaritasini tayyorlashni o'rganish.
52 Qirg‘ichni texnologik xaritasini tayyorlash, eskizini chizish va yasash Eskiz chizish va yasashni o'rganish.
53 Uy-ro‘zg‘or isitgich asboblarining tuzilishi. Elektr isitgich
asboblaridan xavfsiz foydalanish qoidalari. Issiqlik relesining tuzili-shi va ishlash prinsipi. Yasama issiqlik relesini konstruksiyalash
Uy-ro'zg'or asboblarini tuzilishini o'rganish.
54 Uy-ro‘zg‘or isitgich asboblarining tuzilishi. Elektr isitgich
asboblaridan xavfsiz foydalanish qoidalari. Issiqlik relesining tuzili-shi va ishlash prinsipi. Yasama issiqlik relesini konstruksiyalash
Yasama issiqlik relesini konstruksiyalashni o'rganish.
55 Xonadon (oshxona, zal) elektr tarmog‘ini montaj qilish. Ikki qutbli vklyuchatel bilan bitta, ikkita, uchta lampani ulash. Nazorat ishi №7 Elektr tarmog'ini montaj qilishni o'rganish.
56 Xonadon (oshxona, zal) elektr tarmog‘ini montaj qilish. Ikki qutbli vklyuchatel bilan bitta, ikkita, uchta lampani ulash. Nazorat ishi №7 Takrorlash
57 Elektromagnitlar va ularning qo‘llanishi. Elektromagnitning
tuzilishi va ishlashi bilan tanishish. Elektromagnitdan foydalanib, kompleks buyum detallarini konustruktsiyalarini ishlab chiqish va tayyorlash
Elektromagnitlar va ularning qo'llanishini o'rganish.
58 Elektromagnitlar va ularning qo‘llanishi. Elektromagnitning
tuzilishi va ishlashi bilan tanishish. Elektromagnitdan foydalanib, kompleks buyum detallarini konustruktsiyalarini ishlab chiqish va tayyorlash
Elektromagnitdan foydalanb, kompleks buyum detallarini konustrukiyalarini ishlab chiqish va tayyorlashni o'rganish.
59 Elektr qo‘ng‘iroqning tuzilishi va ishlash prinsipi Elektr qo'ng'iroqni tuzilishini o'rganish.
60 Elektr qo‘ng‘iroqning tuzilishi va ishlash prinsipi Elektr qo'ng'iroqni tuzilishini o'rganish.
61 Elektrotexnik doskaga elektr konstruktor detallaridan foydalanib, elektr qo‘ng‘iroqni yig‘ish Elektr qo'ng'iroqni yig'ishni o'rganish.
62 Elektrotexnik doskaga elektr konstruktor detallaridan foydalanib, elektr qo‘ng‘iroqni yig‘ish Elektr qo'ng'iroqni yig'ishni o'rganish.
63 Elektromagnetrele. Kollektorlik elektrodvigatellarning tuzilishi. Elektrodvigateldan foydalanib, elektromobil yasash. Nazorat ishi №8 Elektromobil yasash.
64 Elektromagnetrele. Kollektorlik elektrodvigatellarning tuzilishi. Elektrodvigateldan foydalanib, elektromobil yasash. Nazorat ishi №8 Takrorlash
65 Shahar va qishloq uylarida suv, gaz, elektr energiyasi va issiqlik
ta’mi-noti tizimi va undan foydalanish qoidalari. Uy va xonadonlarni ta’mirlash ishlarining asosiy turlari. (vintel, jo‘mraklarni sozlashda mayda ta’mirlash ishlari)
Elektr energiyasi va issiqlik ta'minoti tzimi va undan foydalanish qoidalarini o'rganish.
66 Shahar va qishloq uylarida suv, gaz, elektr energiyasi va issiqlik
ta’mi-noti tizimi va undan foydalanish qoidalari. Uy va xonadonlarni ta’mirlash ishlarining asosiy turlari. (vintel, jo‘mraklarni sozlashda mayda ta’mirlash ishlari)
Xonadonlarni ta'mirlashni turlarini o'rganish.
67 Ta’mirlashda qo‘llaniladigan zamonaviy qurilish materiallari. Uy va xonadonlarni ta’mirlashda qo‘llaniladigan asosiy ish asboblari. Qurilish va ta’mirlash bilan bog‘liq kasb-hunarlar to‘g‘risida ma’lumot. Shahar va qishloq uylarida suv, gaz, elektr energiyasi va issiqlik ta’minoti tizimi sxematik tasvirini tayyorlash Zamonaviy qurilish materiallarini o'rganish.
68 Ta’mirlashda qo‘llaniladigan zamonaviy qurilish materiallari. Uy va xonadonlarni ta’mirlashda qo‘llaniladigan asosiy ish asboblari. Qurilish va ta’mirlash bilan bog‘liq kasb-hunarlar to‘g‘risida ma’lumot. Shahar va qishloq uylarida suv, gaz, elektr energiyasi va issiqlik ta’minoti tizimi sxematik tasvirini tayyorlash Sxematik tasvir tayyorlashni o'rganish.
Reklama
Reklama