Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Geografiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Geografiya

Sinfi: 8-sinf

8-SINF
Geografiya
(haftasiga 1,5 soatdan, jami 51 soat)


Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat


I CHORAK


1-dars Kirish. O‘zbekistonning geografik o‘rni 12-dars O‘zbekistonning ma’muriy-hududiy tuzilishi 13-dars Ijtimoiy-iqtisodiy xaritalar 14-dars O‘zbekistonning tabiiy sharoit va tabiiy boyliklari 15-dars O‘zbekiston tabiiy sharoiti va tabiiy boyliklarining iqtisodiyotdagi ahamiyati 16-dars O‘zbekiston aholisi. O‘zbekiston aholisining tarkibi 17-dars Aholi punktlari. Nazorat ishi - 1 18-dars O‘zbekiston milliy iqtisodiyotining tuzilishi 19-dars Sanoat – milliy iqtisodiyotning tayanch tarmog‘i 110-dars Yoqilg‘i-energetika majmuasi 111-dars Neft va gaz sanoati. Ko‘mir sanoati 112-dars Elektroenergetika 113-dars Kimyo sanoati. Nazorat ishi - 2 114-dars Qora metallurgiya 1II CHORAK


1-dars Rangli metallurgiya 12-dars Mashinasozlik va uning tarmoqlari 13-dars Avtomobilsozlik 14-dars Yog‘ochni qayta ishlash sanoati 15-dars Qurilish materiallari sanoati. Nazorat ishi - 3 16-dars Sanoat va ekologik muammolar 17-dars Agrosanoat majmuasi 18-dars Qishloq xo‘jaligi. Dehqonchilik 19-dars Chorvachilik. Nazorat ishi - 4 110-dars O‘zbekistonda qishloq xo‘jaligining geografik tiplari 1III CHORAK


1-dars Yengil sanoat. Oziq-ovqat sanoati 12-dars Sanoatni hududiy tashkil etish hamda joylashtirish shakllari 13-dars Transport. O‘zbekiston transportining zamonaviy rivojlanishi 1
4-dars Aholiga xizmat ko‘rsatish sohalari Nazorat ishi - 5 15-dars O‘zbekistonda rekreatsiya va turizm 16-dars O‘zbekistonning tashqi iqtisodiy aloqalari 17-dars Amaliy mashg‘ulot. O‘zbekiston iqtisodiyotini hududiy tashkil etish 18-dars Toshkent iqtisodiy rayoni 19-dars Toshkent viloyati 110-dars Toshkent shahri. Nazorat ishi - 6 111-dars Mirzacho‘l iqtisodiy rayoni 112-dars Sirdaryo viloyati 113-dars Jizzax viloyati 114-dars Farg‘ona iqtisodiy rayoni. Nazorat ishi - 7 115-dars Andijon viloyati 1IV CHORAK


1-dars Farg‘ona viloyati 12-dars Namangan viloyati 13-dars Zarafshon iqtisodiy rayoni 14-dars Samarqand viloyati 15-dars Navoiy viloyati. Buxoro viloyati 16-dars Janubiy iqtisodiy rayon. Nazorat ishi - 8 17-dars Qashqadaryo viloyati 18-dars Surxondaryo viloyati 19-dars Quyi Amudaryo iqtisodiy rayoni 110-dars Xorazm viloyati 111-dars Qoraqalpog‘iston Respublikasi 112-dars Amaliy mashg‘ulot. Umumlashtiruvchi dars 1


8-SINF
Geografiya (haftasiga 1,5 soatdan, jami 51soat)
Chorak Haftalar soni Soat Nazariy mashg‘ulot Amaliy mashg‘ulot Nazorat ishi
1-chorak 9 14 15 1 2
2-chorak 7 10 13 1 2
3-chorak 10 15 18 - 3
4-chorak 8 12 14 1 1
O‘quv yili 34 51 60 3 8
Reklama
Reklama