Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Jismoniy tarbiya fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Jismoniy tarbiya

Sinfi: 8-sinf

8 - SINF
Jismoniy tarbiya 68 soat

Dastur bo‘limlari Yillik I-chorak II-chorak III- chorak IV-chorak

IX X XI XII I II III IV V

1 Nazariy bilimlar Dars jarayonida

2 Gimnastika 102 8
3 Yengil atletika 16 8

8


4 Sport o‘yinlari (maktab sharoitdan kelib chiqib ikkita sport turi tanlanadi) 22
4 6 8 4

5 Futbol 12
6
1 5

6 Kurash 6

67 Shaxmat 22

8 Nazorat ishi Nazorat ishi uchun alohida soat ajratilmagan bo‘li bo‘lim yakunida dars jarayonida olinadi. 3, har

Jami 68 soat 8 10 6 8 6 8 6 9 7

18 soat 14 soat 20 soat 16 soat

I-chorak

Dastur bo‘limlari I-chorak (18 soat)2 3 4 5 6 7 8 9 101 121 14 15 16 17 181, Nazariy bilimlar Dars jarayonida2, Gimnastika
3, Yengil atletika + + + + + + +

4, Sport o‘yinlari (maktab sharoitdan kelib chiqib ikkita sport turi tanlanadi)
+ + + +5, Futbol


+ + + + + +6, Kurash
7, Shaxmat

Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat

1-dars Nazariy: Yengil atletika Sog‘lom turmush tarzining ahamiyati.
Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari, tezlikni oshirib yugurish 2x30 m, pastki startdan 60 m ga yugurish
1


2-dars Nazariy: Yengil atletika Shaxsni hartomonlama kamol toptirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati. Amaliy: Maxsus yugurish mashqlari, tezlikni oshirib yugurish 2x30 m, pastki startdan 60 m ga yugurish (o‘quv me'yorini topshirish) Turgan joudan uzunlikka sakrash 1


3-dars Amaliy: Yengil atletika maxsus sakrash mashqlari, turgan joudan uzunlikka sakrash (o‘quv me'yorini topshirish), 5-6 qadam yugurib kelib “oyoqni bukib” usulida uzunlikka saklash, 10-12 qadam yugurib kelib
“oyoqni bukib” usuli bilan uzunlikka saklash.
1


4-dars Nazariy: Yengil atletika “O‘zbekiston iftixorlari” haqida suhbat.
Amaliy: Maxsus sakrash mashqlari, 5-6 qadam yugurib kelib “oyoqni bukib” usulida uzunlikka
1saklash, 10-12 qadam yugurib kelib “oyoqni bukib” usuli bilan uzunlikka saklash (o‘quv me'yorini topshirish)5-dars Nazariy: Yengil atletika To‘g‘ri nafas olish va yurak urishini tekshirish.
Amaliy: Maxsus sakrash mashqlari, yugurib, bir oyoqdan depsinib, sakrashda tepaga osilgan buyumga bir qo‘lini tekkazish.
Balandlikka sakrash - 4 qadamdan yugurib kelib “hatlab o‘tish” usulida balandlikka sakrash, 6-8 qadamdan yugurib kelib “hatlab o‘tish” usulida balandlikka sakrash (o‘quv me’yorini topshirish)
1


6-dars Nazariy: Yengil atletika Yozgi va qishki olimpiada musoboqalari haqida ma'lumot.
Amaliy: Turgan joydan tennis koptogini uzoqlikka uloqtirish, yon tomon bilan 3 qadam yugurib kelib tennis koptogini uloqtirish, yugurib kelib tennis koptogini
uloqtirish (o‘quv me'yorini topshirish) Stadion aylana bo‘ylab estafeta tayoqchasi bilan 4x60 m yugurish
1


7-dars Amaliy: Yengil atletika Yugurish bilan yurishni almashlab 1000 m yugurish. ( 100m + 100m) 1


8-dars Amaliy: Yengil atletika 800-1500 m masofaga yugurish. (o‘quv meyorini topshirish) Nafas tiklash maqsadda 200m yurish 1


9-dars Nazariy: Futbol. Futbol o‘yinining qoidalari.
Amaliy: To‘p bilan janglyor qilish; 30 metrga to‘pni olib yurish (soniya). Ikki tomonlama o‘yin.
1


10-dars Amaliy: Futbol 11 metrlik jarima to‘pini darvozaga aniq tepish; yo‘nalishni o‘zgartirib yurish va yugurish, maydonda joyni tanlash; Ikki tomonlama o‘yin 1


11-dars Nazariy: Futbol Futbol o‘yinining taktikasi.
Amaliy: Dumalab kelayotgan to‘pni oyoqning panja qismining ichki va tashqi tomonlari bilan to‘xtatish. Ikki tomonlama o‘yin
1


12-dars Amaliy: Futbol To‘pni oyoqni panja qismining ichki va tashqi tomonlari bilan tepib olib yurish. Ikki tomonlama o‘yin 1


13-dars Amaliy: Futbol Balanddan uchib kelayotgan to‘pni sakrab to‘htatish va keyin bir oyoqda yerga tushurish; to‘p bilan janglor qilish (texnik bajarishni baholash). Ikki tomonlama o‘yin 1


14-dars Amaliy: Futbol Aldamchi harakatlar (fintlar). To‘pni olib qo‘yish. Ikki tomonlama o‘yin 1


15-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol 1


(maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Basketbol harakatlar tehnikasini rivojlantirish bo‘yicha mashqlar: Turish, harakatlanish, to‘pni ushlash va uzatish tehnikasini takomillashtirish. O‘quv-mashq o‘yin
Voleybol - Voleybol o‘yin qoidalari, o‘yinchilarning maydonda joylashish tartibi, o‘rin almashishlar; voleybolda harakatlanish texnikasi takomillashtirish Gandbol - Gandbol sport turida mahsus jismoniy tayyorgarlik mashqlari sakrash, depsinish, v.x.k


16-dars Sport o'yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol — Basketbol harakatlar tehnikasini rivojlantirish bo‘yicha mashqlar: To‘pni harakatda bir- biriga uzatish. To‘pni o‘ng qo‘l, chap qo‘l bilan olib yurish. O‘quv-mashq o‘yin
Voleybol - voleybol o‘yinida turish, xarakatlanish, to‘xtash, tezlashish elementlari texnikasini o‘rganish va mustaxkamlash;
Gandbol - gandbol o‘yin texnikasini mustaxkamlash (ximoya, xujum, qarshi xujum, havodagi to‘pni ushlab olish va qulay vaziyatdagi sherigiga yetkazib berish)
1


17-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Basketbol harakatlar tehnikasini rivojlantirish bo‘yicha mashqlar: Ikki qo‘llab sakrab yuqoridan to‘pni uzatish. O‘quv-mashq o‘yin
Voleybol - to‘pni ikki qo‘llab yuqoridan uzatish va ikki qo‘lda bosh ustida o‘ynashni o‘rgatish, mustaxkamlash va to‘r ustidan o‘tkazish;
Gandbol - o‘yin jarayonida taktik usullar (3x2, 3x1, 5x1) qo‘llash;
1


18-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - Ikkita to‘pni joyida va harakatda juft-juft bo‘lib uzatish. To‘pni yaqinlashib kelayotgan raqibga uzatish. Uchtalikda joylarni almashtirish bilan harakatda to‘pni uzatish (“sakkizta”- “vosmerka”). O‘quv-mashq o‘yin.
Voleybol - to‘rga teskari turgan holda, to‘pni raqib maydondagi nishonga tushurish; to‘rga teskari turgan holda, to‘pni sakrab raqib maydondagi nishonga tushurish;
Gandbol - himoya jarayonida (6x0, 5x1, 3x3) sxemalarini qo‘llash
1


II-chorak

Dastur bo’limlari II-chorak (14 soat)19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 321, Nazariy bilimlar Dars jarayonida2, Gimnastika

3, Yengil atletika

4, Sport o‘yinlari (maktab sharoitdan kelib chiqib ikkita sport turi tanlanadi) + + + + + + + + + + + + + +5, Futbol

6, Kurash

7, Shaxmat
Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat

19-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - “10 ta uzatish” harakatli o‘yini (o‘yinchilar ikkita jamoaga bulinadi, ularning har biri o‘z o‘yinchilari orasida ketma-ket 10 ta uzatishni harakat qiladi, ikkinchi jamoa to‘pni ushlab olishga harakat qiladi va uni o‘z jamoasi o‘yinchilari orasida uzatishni boshlaydi).
Voleybol - to‘rga teskari turgan holda, to‘pni sakrab raqib maydondagi nishonga tushurish; to‘pni pastdan o‘yinga kiritishda
Gandbol - to‘pni aniq nishonga tushurish (7m dan, 9m dan). Tezlikda to‘pni yerga urib yugurish.
1


20-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: Basketbol - 3 sekundlik zonada 5-6 o‘yinchidan
iborat guruhlar, ularning har biri boshqa o‘yinchidan to‘pni urib urishga harakat qiladi.
Voleybol - maydonning belgilangan joylarga tushurishning mustahkamlash; qarama - qarshi kelayotgan to‘pga, to‘g'ri xujum zarbasi berish
Gandbol - to‘pni aniq nishonga tushurish (7m dan, 9m dan).
Tezlikda to‘pni yerga urib yugurish. (o‘quv meyorini topshiris ).
1


21-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - Maydonning turli nuqtalaridaT to'pni halkaga uloqtirishni takomillashtirish. O'quv-mashq o‘yin Voleybol - O'zlashtirilgan elementlarning kombinatsiyasi (topni qabul qilishlar, uzatishlar, zarbalar);
Gandbol - Yonboshlab to'pni o‘tish. 4 x 10m mokisimon yugurish (o’quv meyorini topshirish)
1


22-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - Orqa bilan oldinga mokisimon yugurish. To‘pni harakatda bir-biriga uzatish. To‘pni o‘ng qo‘l, chap qo‘l bilan olib yurish. yugurish.
Voleybol - o‘zlashtirilgan harakat va to‘pga egalik qilish elementlarini takomillashtirish;
Gandbol - o‘zlashtirilgan harakat va to‘pga egalik qilish elementlarini takomillashtirish;
1


23-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - Basketbol harakatlar tehnikasini rivojlantirish bo‘yicha mashqlar: Ikki qo‘llab sakrab yuqoridan to‘pni uzatish. O‘quv-mashq o‘yin
Voleybol - 3 zonada hujum o‘yin; soddalashtirilgan qoidalar asosida voleybol o‘yini
Gandbol - ikki tomonlama uyinda to‘pni otish, uzatish, ilib olishni takomillashtirish.
1


24-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - Ikkita to‘pni joyida va harakatda juftjuft bo‘lib uzatish. To‘pni yaqinlashib kelayotgan raqibga uzatish. Uchtalikda joylarni almashtirish bilan harakatda 1to‘pni uzatish ("sakkizta"- “vosmerka”). O‘quv-mashq o‘yin Voleybol - turgan joyda o‘yinchi ikki qo‘l bilan to'pni tepaga uzatish usulni takomillashtirish, turgan joyda o'yinchi ikki qo‘l bilan to'pni devolga urish usulni takomillashtirish.
Soddalashtirilgan qoidalar asosida voleybol o'yini Gandbol - To'pni aniq nishonga tushirish. (o'quv meyorini topshirish. Soddalashtirilgan qoidalar asosida voleybol o'yini
25-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol — “10 ta uzatish” harakatli o‘yini (o‘yinchilar ikkita jamoaga bulinadi, ularning har biri o‘z
o‘yinchilari orasida ketma-ket 10 ta uzatishni harakat qiladi, ikkinchi jamoa to‘pni ushlab olishga harakat qiladi va uni o‘z jamoasi o‘yinchilari orasida uzatishni boshlaydi).
Voleybol - O‘yinchilar ikki qatorda juft bo‘lib turib to‘pni bir- biriga uzatish. Soddalashtirilgan qoidalar asosida voleybol o‘yini
Gandbol - Yonboshlab otish. Soddalashtirilgan qoidalar asosida voleybol o‘yini
1


26-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - 3 sekundlik zonada 5-6 o‘yinchidan iborat guruhlar, ularning har biri boshqa o‘yinchidan to‘pni urib urishga harakat qiladi.
Voleybol - To‘pni to‘r bo‘ylab o‘tkazish: Ikkala tomonning oltita o‘yinchisi to‘r bo‘ylab joylashgan va to‘pni bir-birlariga tepadan uzatadi. Soddalashtirilgan qoidalar asosida voleybol o‘yini.
Gandbol - Yonboshlab otish. Soddalashtirilgan qoidalar asosida voleybol o‘yini
1


27-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol -to‘p bilan mashqlarni takomillashtirish ( baland yo‘l bo‘ylab qo‘lma-qo‘l otish, oyoqlari orasida "sakkiz", tananing atrofida aylatirnish, bosh atrofida aylantirish, to‘pni 180o va 360o aylantirish bilan yuqoriga otish)
Voleybol - To‘pni to‘r bo‘ylab o‘tkazish: Ikkala tomonning oltita o‘yinchisi to‘r bo‘ylab joylashgan va to‘pni bir-birlariga tepadan uzatadi. Soddalashtirilgan qoidalar asosida voleybol o‘yini
Gandbol - To‘pni yonboshlab otish. (texnik bajarishni baholash). O‘rganilgan texnika usullarni foydalanilgan holda ikki tomonlama o‘yin
1


28-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - O‘rganilgan texnika usullarni foydalanilgan holda ikki tomonlama o‘yin.
Voleybol - Juftlikda to‘pni, to‘r ustidan yuqoridan va pastdan bir
- biriga uzatishlar; to‘rdan qaytgan to‘pni qabul qilish Gandbol - Maydon bo‘ylab himoya; aralash himoya, yakka himoya va asta- sekin hujum qilish taktikalari
1


29-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - O‘rganilgan texnika usullarni foydalanilgan holda ikki tomonlama o‘yin.
Voleybol - Juftlikda to‘pni, to‘r ustidan yuqoridan va pastdan bir
- biriga uzatishlar; to‘rdan qaytgan to‘pni qabul qilish
1Gandbol - Maydon bo‘ylab himoya; aralash himoya, yakka himoya va asta-sekin hujum qilish taktikalari.


30-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - to‘p bilan mashqlarni takomillashtirish (to‘pni oldingizdan yuqoriga uloqtirish - orqadan ilib olish, to‘pni orqada o‘ng va chap elkalaridan yuqoriga otish, past sakragan to‘pni poldan ilib olish, polda yotgan to‘pni bir qo‘li bilan ko‘tarish, to‘pni o‘ng qo‘ldan chap qo‘lga oyoqlarning orasida uzatish)
Voleybol - Juftlikda to‘pni, to‘r ustidan yuqoridan va pastdan bir
- biriga uzatishlar; to‘rdan qaytgan to‘pni qabul qilish Gandbol - To‘p bilan ishlash texnikasini mukammallashtirish, ximoya va qarshi xujum taktikalarini mustaxkamlash;
1

31-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol- Harakatda otish tehnikasini takomillashtirish mashqlari (joydan ikki qadam bajargandan so‘ng - devorga yoki sherikga to‘pni o‘tish, to‘pni polga urib, ikki qadamdan so‘ng - to‘pni uzatish, shitga nisbatan 45o dan ikki qadam tashab to‘pni savatga tashlash);
Voleybol - to‘pni qabul qilish va uzatish texnik usullari; to‘pni o‘yinga kiritish usullari
Gandbol - maydon bo‘ylab jamoaviy xujum taktikalarini (styajka, liniyaviy, to‘siq qo‘yish, ximoyani yorib o‘tish, ximoya oldidan zarba berish) mustaxkamlash;
1

32-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi) Amaliy: Basketbol - ikki tomonlama o‘yin ( Ikki tomonlama o‘yin paytida texnik va taktik tayyorgarlikni takomillashtirish) Voleybol - to‘r orqali xujum zarbasi usullari; to‘siq qo‘yish usullari ( yakka va juftlikda); xujumda va ximoyada yakka, guruh va jamoaviy taktik harakatlar
Gandbol - 7 va 9 m li jarima to‘plaridan unumli foydalanish usullari; darvozabonga berilgan ustunliklar;
1

III-chorak
Dastur bo‘limlari I] I-chorak (20 soat)
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
1. Nazariy bilimlar Dars jarayonida
2. Gimnastika+ + + + + + + + + +


3. Yengil atletika
4. Sport o‘yinlari (maktab sharoitdan kelib chiqib ikkita sport turi tanlanadi) + + + +
5. Futbol
6. Kurash

+ + + + + +
7. Shaxmat
Dars Mavzu va vazifalar Soat Taqvimiy muddat
33-dars Sport o‘yinlar -Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: soddalashtirilgan qoidalar asosida ikki tomonlama o‘yin
1

34-dars Sport o‘yinlar - Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: soddalashtirilgan qoidalar asosida ikki tomonlama o‘yin
1

35-dars Sport o‘yinlar -Basketbol, Voleybol, Gandbol
(maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: soddalashtirilgan qoidalar asosida ikki tomonlama o‘yin
1

36-dars Sport o‘yinlar -Basketbol, Voleybol, Gandbol (maktab sharoitdan kelib chiqqan holda ikkita sport turi tanlanadi)
Amaliy: soddalashtirilgan qoidalar asosida ikki tomonlama o‘yin
1

37-dars Nazariy: Gimnastika Shaxsni har tomonlama kamol toptirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati.
Amaliy: Tayanib sakrash. Oyoqlarni kerib sakrashni takomillashtirish; (qiz bolalar 110 sm balandlikdagi) yonlamasi qo‘yilgan gimnastik “kozyol” ustidan
oyoqlarni bukib sakrab o‘tish;
1

38-dars Amaliy: Gimnastika (qiz bolalar) yonlamasi qo‘yilgan gimnastik “ko‘n” ustidan burchak hosil qilib sakrab o‘tish; (o‘g'il bolalar) yonlamasiga o‘rnatilgan gimnastika “kozyol” ustidan oyoqlarni bukib o‘tish; (texnik bajarishni baholash). 1

39-dars Amaliy: Gimnastika Tirmashib chiqish. Qiz bolalar; 4- 5 metrli arqonga, qo‘llar yordamida (vaqt hisobiga) tirmashib chiqish;
o‘g'il bolalar; 4-5 metrli arqonga, qo‘llar yordamida (vaqt hisobiga) tirmashib chiqish; oyoqlarni 90° burchak hosil qilib bajarish;
1

40-dars Amaliy: Gimnastika Osilish va tayanishlar. O‘g‘l bolalar: past turnikda osilib turish holatidan kuch bilan ko‘tarilib, tayanchga ko‘tarilish;
Qiz bolalar; gimnastik narvonda osilish holatidan 90° burchakka oyoqlarni ko‘tarib tushirish; (texnik bajarishni baholash)
1

41-dars Amaliy: Gimnastika o‘g‘il bolalar; Qo‘shpoyalarda qo‘llarda tayanishdan tebranib, oldinga siltanish bilan tayanchga ko‘tarilish; qo‘shpoyada tirsakka tayanib turishdan tebranib, orqaga siltanish bilan tayanchga ko‘tarilish; qo‘shpoyada tayanib tebranishda, (oldinga orqaga); yon tomonlarga 900 burilib sakrab tushishlar; polda qo‘llarga tayanib qo‘lni bukish va yozish. baland turnikda tortilish;
Qiz bolalar; qo‘shpoyaning yuqori poyasida osilgan holatda bukilib, pastki poyada oyoqlar bukilib, yozilish bilan tebranishlar; qo‘shpoyaning yuqori poyasiga bir
1


qo‘li bilan ushlab, ikkinchi qo‘l yon tarafda bo‘lib, oyoqlar orqaga yarim shpogat holda turish; oyoqlar bilan depsinib, bir qoli pastki poyani ushlagan holda yerga sakrab yumshoq tushish; past turnikda (balandligi 100 sm) oyoqlar yerga tayanib, qo'llarga osilgan holatda,
qollarni bukish va yozish;42-dars Nazariy: Gimnastika Sog‘lom turmush tarzining ahamiyati.
Amaliy: o‘g‘il bolalar; Qo‘shpoyalarda qo‘llarda tayanishdan tebranib, oldinga siltanish bilan tayanchga ko‘tarilish; qo‘shpoyada tirsakka tayanib turishdan tebranib, orqaga siltanish bilan tayanchga ko‘tarilish; qo‘shpoyada tayanib tebranishda, (oldinga orqaga); yon tomonlarga 900 burilib sakrab tushishlar; polda qo‘llarga tayanib qo‘lni bukish va yozish. baland turnikda tortilish; Qiz bolalar; qo‘shpoyaning yuqori poyasida osilgan holatda bukilib, pastki poyada oyoqlar bukilib, yozilish bilan tebranishlar; qo‘shpoyaning yuqori poyasiga bir qo'li bilan ushlab, ikkinchi qo‘l yon tarafda bo‘lib, oyoqlar orqaga yarim shpogat holda turish; oyoqlar bilan depsinib, bir qoli pastki poyani ushlagan holda yerga sakrab yumshoq tushish; past turnikda (balandligi 100 sm) oyoqlar yerga tayanib, qo'llarga osilgan holatda,
qollarni bukish va yozish;
1

43-dars Amaliy: Gimnastika Akrobatika. O‘g'il bolalar; uzoqlikka umbaloq oshish; oldinga va orqaga umbaloq oshish; yugurib kelib 40-60 sm balandlikdagi to‘siq ustidan umbaloq oshish; kuraklarda tik turish; bosh va qo‘llarga tayanib tik turish (o‘qituvchi yoki sherigi yordami bilan).
Qiz bolalar; Oldinga va orqaga umbaloq oshish; ketma- ket 2-3 marta oldinga va orqaga umbaloq oshish; kuraklar turish holati; turgan holatda o‘qituvchining yordamida “ko‘prik” hosil qilish; yarim shpogat bajarish; o‘qituvchining yordami bilan cho‘qqayib, tayanish holatidan qo‘llarda tik turish holatiga otish;
1

44-dars Gimnastika Amaliy: Gimnastika elementlaridan
akrobatika majmuasini bajarish. (texnik bajarishni baholash)
1

45-dars Gimnastika Amaliy: Muvozanatni saqlash mashqlari. Yakka cho‘pga tayanib turgan holatdan sakrab tayanishga va burilish bilan sonlarga o‘tirishga o‘tish; ikki qo‘li yakka cho‘p ustiga tayanib, bir oyog‘i yon tomonda yerga osilib, ikkinchi oyog‘i tizzasi yakka cho‘p ustida bo‘lib, oyoqlar uchi tortilgan holda, bosh tepaga qaratilib, yarim cho‘qqaygan holda; qo‘llarni yonga ochish va oldinga “polka”, “galop” qadamlari bilan siljish; 2-3 qadam yugurib borib oyoqda siltanib, boshqasida depsinib, kerishib sakrab tushish; (bu mashqlarni
gimnastik o‘rindiqda ham bajarish mumkin).
1

46-dars Amaliy: Gimnastika Muvozanatni saqlash mashqlari. yakkacho‘pda bir oyoq uchidan ikkinchi oyoq uchiga o‘tib yurish; qo‘llarni har xil xolatlarda ushlab, yarim shpogatda turish; bir oyoqda muvozanat saqlab, ikkinchi oyoqni bukkan holda oldinga uzatib, 1qo‘llarni turli vaziyatlarda tutish; yakka cho‘pda “qaldirg‘och” bo‘lib turish, 900 burilish va yerga sakrab yumshoq tushish.47-dars Amaliy: Kurash Kurash musobaqalariga tayyorgarlik mashqlari; Yengdan usshlab tashlash” Ikkala qol bilan
raqibning qolidan ushlab oyoqlarni juft holatda qoyib 180 darajaga burilib yelkadan oshirib tashlash.
1


48-dars Amaliy: Kurash maxsus kurash mashqlari; “yelkadan oshirib tashlash”; “muvozanatdan chiqarish “uzuli 1


49-dars Amaliy: Kurash maxsus kurash mashqlari; “qo‘llar yordamida qo‘ldan ushlab “yelkadan oshirib tashlash”. 1


50-dars Amaliy: Kurash maxsus kurash mashqlari; yelkadan
oshirib tashlash. bir oyoqda, qo‘llarni ushlagan holda (podhod) usuli; “muozanatdan chiqarish” uzuli
1


51-dars Amaliy: Kurash maxsus kurash mashqlari; ikki oyoqning oldidan oyoq bilan ko‘tarib tashlash”, “Oyoqlar yordamida yonboshdan ko‘tarib tashlash” usullar. 1


52-dars Amaliy: Kurash maxsus kurash mashqlari; “ikki oyoqning oldidan oyoq bilan ko‘tarib tashlash; (texnik bajarishni baholash); kurash tushish 1

IV-chorak
Dastur bo’limlari IV-chorak (20 soat)

53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

1. Nazariy bilimlar I >a jarayonida2. Gimnastika

3. Yengil atletika + + + + + + + +

4. Sport o‘yinlari (maktab sharoitdan kelib chiqib ikkita
sport turi tanlanadi)


5. Futbol+ + + + + +6. Kurash

7. Shaxmat

+ +


Dars Mavzu va vazifalar Soati Taqvimiy muddat

53-dars Nazariy: Yengil atletika Sog‘lom turmush tarzining ahamiyati.
Amaliy: Mahsus yugurish mashqlari, tezlikni oshirib yugurish 2x30 m, pastki startdan 60 m ga yugurish
1


54-dars Nazariy: Yengil atletika Shaxsni hartomonlama kamol toptirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati
Amaliy: Mahsus yugurish mashqlari, tezlikni oshirib yugurish 2x30 m, pastki startdan 60 m ga yugurish (o‘quv meyorini topshirish) Turgan joudan uzunlikka sakrash
1


55-dars Amaliy: Yengil atletika mahsus sakrash mashqlari, turgan joudan uzunlikka sakrash (o‘quv meyorini topshirish), 5-
6 qadam yugurib kelib “oyoqni bukib” usulida uzunlikka saklash, 10-12 qadam yugurib kelib
1


“oyoqni bukib” usuli bilan uzunlikka saklash.

56-dars Nazariy: Yengil atletika ”O‘zbekiston iftixorlari” haqida suhbat
Amaliy: mahsus sakrash mashqlari, 5-6 qadam
yugurib kelib “oyoqni bukib” usulida uzunlikka saklash, 10-12 qadam yugurib kelib “oyoqni bukib” usuli bilan uzunlikka saklash (o‘quv meyorini topshirish )
1
57-dars Nazariy: Yengil atletika To‘g‘ri nafas olish va yurak urishini tekshirish.
Amaliy: mahsus sakrash mashqlari, yugurib, bir oyoqdan depsinib, sakrashda tepaga osilgan buyumga bir qo‘lini tekkazish.
Balandlikka sakrash - 4 qadamdan yugurib kelib “hatlab o‘tish” usulida balandlikka sakrash, 6-8 qadamdan yugurib kelib “hatlab o‘tish” usulida balandlikka sakrash
(o‘quv meyorini topshirish)
1
58-dars Nazariy: Yengil atletika Yozgi va qishki olimpiada musoboqalari haqida ma'lumot.
Amaliy: Turgan joydan tennis ko‘ptogini uzoqlikka uloqtirish, yon tomon bilan 3 qadam yugurib kelib tennis koptogini uloqtirish, yugurib kelib tennis koptogini uloqtirish (o‘quv meyorini topshirish).
Stadion aylana bo‘ylab estafeta tayoqchasi bilan 4x60 m yugurish
1
59-dars Amaliy: Yengil atletika Yugurish bilan yurishni almashlab 1000 m yugurish. (100m + 100m) 1
60-dars Amaliy: Yengil atletika 800-1500 m masofaga yugurish. (o‘quv meyorini topshirish) Nafas tiklash maqsadda 200m yurish 1
61-dars Amaliy: Futbol To‘pni ikki qo‘llab bosh ustidan o‘yinga kiritish Dumalab kelayotgan va tushib kelayotgan to‘plarni oyoqning panja qismining ichki va tashqi tomonlari bilan to‘xtatishni o‘rgatish; Ikki taraflama o‘yin. 1
62-dars Futbol Amaliy: Koptokni oyoq uchida harakatlantirish (jonglyor); To‘pni uzatish, chalg‘itish usullari;Ikki
taraflama o‘yin.
1
63-dars Futbol Amaliy: 11 metrlik jarima to‘pidan darvozaga aniq tepish; uzoq masofaga to‘pni tepish; Ikki
taraflama o‘yin.
1
64-dars Amaliy: Futbol yurish yo‘nalishini o‘zgartirib yurish va yugurish, maydonda joyni tanlash; To‘pni oyoqni panja qismining ichki va tashqi tomonlari bilan tepib olib yurish. To‘p bilan janglyor qilish; Ikki taraflama o‘yin. 1
65-dars Amaliy: Futbol Darvozabonning har xil balandlikda uchib kelayotgan to‘plarni musht bilan urib yuborishi; Futbolchilar maydonda to‘g‘ri joy tanlash, harakat
yo‘nalishlarini o‘zgartirib yugurish. Ikki taraflama o‘yin.
1
66-dars Amaliy: Futbol To‘pni uzatish, chalg‘itish usullari. Futbolchilar maydonda to‘g‘ri joy tanlash, harakat yo‘nalishlarini o‘zgartirib yugurish. Ikki taraflama o‘yin. 1
67-dars Nazariy: Shaxmat; Debyut harakatlari. Amaliy: Debyut qonunlari; shoxning xavfsizligi, 1

debyutdagi vazifalar, shaxmatda farzin yordamida mot qilish.

68-dars Shaxmat Amaliy: Debyut qonunlari; shoxning
xavfsizligi, debyutdagi vazifalar, shaxmatda farzin yordamida mot qilish.
1
Reklama
Reklama