Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf Ona tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Ona tili

Sinfi: 8-sinf

ONA TILI
fanidan 8-sinflar uchun
TAQVIMIY-MAVZULAR REJASI
(haftasiga 3 soat jami 102 soat)
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Kirish suhbati. “Soʻzdan soʻzning farqi bor” 1
2-dars Adabiy nutq meʼyorlari. Nutqning koʻrinishlari 1
3-dars Mustaqil soʻz turkumlari 1
4-dars Yordamchi soʻzlar 1
5-dars Undov, modal, taqlid soʻzlar 1
6-dars Olmoshlarning maʼno turlari 1
7-dars Ravishning maʼno turlari 1
8-dars 1-nazorat ishi 1
9-dars Nazorat ishi tahlili 1
10-dars Maʼlumotnoma matni va ijodiy-tavsifiy matn 1
11-dars Insho- ijodiy ish 1
12-dars Inshoning mavzu va mazmuniga koʻra turlari 1
13-dars Insho rejasi 1
14-dars Sodda va murakkab rejalar 1
15-dars Adabiy mavzulardagi insholar 1
16-dars Erkin mavzudagi insholar 1
17-dars Inshoga epigraf tanlash 1
18-dars Ilmiy insho 1
19-dars Mustahkamlash darsi 1
20-dars 2-nazorat ishi. Insho 1
21-dars Nazorat ishi tahlili 1
22-dars Sintaksis haqida umumiy tushuncha. Soʻz birikmasi 1
23-dars Teng bogʻlanish va tobe bogʻlanish 1
24-dars Soʻz birikmasi va soʻzlar qoʻshilmasi, qoʻshma soʻz 1
25-dars Mumtoz matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
26-dars Mumtoz matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
27-dars “Eng chiroyli va taʼsirchan nutq” tanlovi 1
II CHORAK
28-dars Gapning ifoda maqsadi 1
29-dars Mumtoz matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
30-dars Gapning tuzilishiga koʻra turlari 1
31-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
32-dars Mustahkamlash darsi 1
33-dars 3-nazorat ishi. Insho 1
34-dars Nazorat ishi tahlili 1
35-dars Sodda gap. Gap boʻlaklari 1
36-dars Mumtoz matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
37-dars Kesim. Feʼl kesim va ot kesim 1
38-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
39-dars Sodda kesim va murakkab kesim 1
40-dars Bogʻlamalar 1
41-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
42-dars Kesimning birikma va ibora bilan ifodalanishi 1
43-dars Ogʻzaki nutq mahorati boʻyicha nazorat ishi 1
44-dars 4-nazorat ishi. Bayon 1
45-dars Nazorat ishi tahlili 1
46-dars Ot kesim va ega orasida tirening ishlatilishi 1
47-dars Ega 1
48-dars Egali va egasiz gap 1
III CHORAK
49-dars Atov gap 1
50-dars Soʻz-gap 1
51-dars Yigʻiq va yoyiq gap 1
52-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
53-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
54-dars Sodda gap va gap boʻlaklari yuzasidan tahlil 1
55-dars Sodda gap va gap boʻlaklari yuzasidan tahlil 1
56-dars 5-nazorat ishi 1
57-dars Nazorat ishi tahlili 1
58-dars Hol 1
59-dars Mumtoz matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
60-dars Mumtoz matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
61-dars Toʻldiruvchi 1
62-dars Mumtoz matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
63-dars Aniqlovchi va uning turlari 1
64-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
65-dars 6-nazorat ishi. Bayon 1
66-dars Nazorat ishi tahlili 1
67-dars Gap boʻlaklari tartibi 1
68-dars Gap boʻlaklari tartibi 1
69-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
70-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
71-dars Gap urgʻusi 1
72-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
73-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
74-dars Toʻliq va toʻliqsiz gaplar 1
75-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
76-dars Gapning ikkinchi darajali boʻlaklari yuzasidan tahlil 1
77-dars 7-nazorat ishi. Bayon 1
78-dars Nazorat ishi tahlili 1
IV CHORAK
79-dars Gapning ikkinchi darajali boʻlaklari yuzasidan tahlil 1
80-dars Gapning uyushiq boʻlaklari 1
81-dars Mumtoz matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
82-dars Mumtoz matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
83-dars Uyushiq boʻlakli gaplarda umumlashtiruvchi soʻz va unda 1
84-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
85-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
86-dars Ajratilgan boʻlakli gaplar 1
87-dars Ajratilgan boʻlakli gaplarda ohang va tinish belgilari 1
88-dars Ajratilgan boʻlakli gaplarda ohang va tinish belgilari 1
89-dars 8-nazorat ishi 1
90-dars Nazorat ishi tahlili 1
91-dars Kiritmalar (Kirish soʻz) 1
92-dars Undalma 1
93-dars Undalmalarda tinish belgilari 1
94-dars Undalmalarda tinish belgilari 1
95-dars Matn va lugʻatlar bilan ishlash 1
96-dars Mustahkamlash 1
97-dars 9-nazorat ishi 1
98-dars Nazorat ishi tahlili 1
99-dars Ish qogʻozlari ustida ishlash 1
100-dars Asosiy atamalar ustida ishlash 1
101-dars Takrorlash. Test sinovi 1
102-dars Yakuniy dars va yozgi taʼtil uchun topshiriqlar 1
Reklama
Reklama