Kategoriya: Ish rejalar

8-sinf O'zbek tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yiliga mo'ljallangan yillik ish reja.

Fan: O'zbek tili

Sinfi: 8-sinf

O‘ZBEK TILI
(haftasiga 3 soatdan jami 102 soat)

VIII SINF

Darslar tartibi Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Mustaqil O‘zbekiston 1
2-3-dars Fe’l nisbatlari. Aniq nisbatdagi fe’llar 2
4-5-dars Orif To‘xtashning hayoti va ijodiy faoliyati. “Ona
– Vatan ” she’ri
2
6-dars Ona yurt manzaralari 1
7-8-dars Fe’lning o‘zlik va majhul nisbati, ularning
yasalishi va qo‘llanishi
2
9-10-dars Shukur Sa'dulla. “To‘rt fasl” she'ri 2
11-dars Hosil bayrami 1
12-13-dars Fe’lning birgalik nisbati, uning yasalishi va
qo‘llanishi
2
14-dars Ilyos Muslim. “Shirinak” she'ri 1
15-dars N.I.-1. Matn yaratish. “Bilm hazina” 1
16-dars Xatolar ustida ishiash 1
17-dars Bug‘doy –rizq-ro‘zimiz 1
18-19-dars Fe’lning orttirma nisbati , uning yasalishi va
imlosi
2
20-dars Dilshod Rajab. Bug’doy – Rizq-ro’zimiz 1
21-dars Buyuk allomalar 1
22-23-dars Nisbat qo‘shimchalarining birdan ortiq
qo‘llanishi, ularning imlosi va talaffuzi
2
24-dars Habib Sa’dulla. “Uchrashuv” she’ri 1
25-dars N.I.-2. Test topshiriqlari 1
26-27-dars Takrorlash 2
II CHORAK
28-dars O‘zbek yozuvchilari. (Fe’lning vazifaviy shakllari 1
29-30-dars Harakat nomi, uning yasalishi va qo‘llanishi) 2
31-dars Zulfiya Mo’minova. “Bolaga kitob bering!”
she’ri
1
32-dars Men sevgan asar 1
33-34-dars Ravishdosh, uning yasalishi va imlosi 2
35-dars Xudoyberdi To’xtaboyev. “Sariq devni minib”
asaridan parcha
1
36-dars N.I.-3. Matn yaratish 1
37-dars Xatolar ustida ishiash 1
38-dars Milliy hunarmandchilik (Sifatdosh, uning
yasalishi va imlosi)
1
39-40-dars Obid Rasul 2
41-dars “Hunarmand” she’ri 1
42-dars Hunarmand maktabi. ( Sifatdoshlarning ot o’rnida
qo‘llanishi)
1
43-44-dars Xalq og‘zaki ijodi 2
45-dars “Keksa kulol va shogird” (rivoyat) 1
46-dars N.I.-4. Test topshiriqlari 1
47-48-dars Takrorlash 2
III CHORAK
49-dars Do‘stlik qudrati 1
50-51-dars Bog‘lovchilar. Ularning turlari va qo‘llanishi 2
52-53-dars Xalq og‘zaki ijodi. Noahillik oqibati. (sharq
ertagi)
2
54-dars Sog‘lik - tuman boylik. (Biriktiruv va zidlov
bog‘lovchilari, ularning qo‘llanishi va imlosi)
1
55-56-dars Mahmuda Toirova 2
57-58-dars “O‘ttiz ikki qo‘riqchimiz omon bo‘lsin” hikoyasi 2
59-60-61-
dars
Dunyo mo‘jizalari. (Ayiruv va inkor bog‘lovchilari , ularning imlosi va talaffuzi) 3
62-63-dars Ginesning rekordlar kitobi. 2
64-dars N.I.-5. Matn yaratish 1
65-dars Xatolar ustida ishiash 1
66-dars O‘zbek tilshunoslari (Modal so‘zlar. Ishonch va
tasdiqni bildiruvchi modal so‘zlar)
1
67-68-dars Sa’dulla Hakim hayoti va ijodi. “Ona tilim” she’ri 2
69-70-dars “Ona tilim” she’ri 2
71-dars Hashar (Fikrning tartibi va kimga qarashliligini
bildiruvchi modal so‘zlar)
1
72-73-dars Ne’mat Orif 2
74-75-dars “Umumxalq hashari” she’ri 2
76-dars N.I.-6. Test topshiriqlari 1
77-78-dars Takrorlash 2
IV CHORAK
79-dars Tejamkor bo‘laylik. (Gumon va taxminni bildiruvchi modal so‘zlar) 1
80-81-dars Ibrohim Rahim 2
82-83-dars “Uvol bilan zavol” she’ri 2
84-dars O‘zbekistonning tabiiy boyliklari. (Fikrni
xulosalashda qo‘llanadigan modal so‘zlar)
1
85-86-dars Abdulla Oripov 2
87-88-dars “Men nechun sevaman O’zbekistonni ?” she’ri 2
89-dars N.I.-7. Matn yaratish 1
90-dars Xatolar ustida ishiash 1
91-dars Mardlik – mangulik (Ko‘makchilar va yuklamalar, ularning imlosi va qo‘llanishi) 1
92-93-dars Nazarmat 2
94-95-dars “Vatan madhi” she’ri 2
96-dars Kelgusi rejalarim. (Undov so‘zlar, ularning qo
llanishi va imlosi)
1
97-98-dars Fazliddin Po’latov 2
99-dars “Yozda” she’ri 1
100-dars N.I.-8. Test (PISA) 1
101-102-
dars
Takrorlash 2
Reklama
Reklama