Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Iqtisodiy bilim asoslari fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Iqtisodiy bilim asoslari

Sinfi: 9-sinf

IQTISODIY BILIM ASOSLARI (haftasiga 0,5 soatdan jami 17 soat)
IX SINF
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy
muddat
I-CHORAK
1 -dars Kirish. Tadbirkorlik. Firma va uning turlari 1
2- dars Aksiyadorlik jamiyati. Firmani tashkil qilish 1
3 -dars Firma mablag‘lari va xarajatlari. Yalpi daromad, foyda va zarar 1
4 -dars Takrorlash 1
5 -dars Iqtisodiy faoliyat tahlili. Firmani boshqarish – menejment 1
II-CHORAK
6- dars Marketing. Ishlab chiqarish va ekologiya 1
7- dars Davlatning iqtisodiy vazifalari. Davlat byudjeti 1
8- dars Bank tizimi. Davlatning iqtisodiy siyosati. 1
9 -dars Nazorat ishi-1 Daromad solig‘i. 1
III-CHORAK
10 -dars Mol-mulk solig‘i va yer solig‘i. Aksiz va qo‘shilgan qiymat
solig‘i.
1
11- dars Asosiy makro iqtisodiy ko‘rsatkichlar. Iqtisodiy o‘sish va rivojlanish. 1
12 -dars O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy salohiyati.
Takrorlash
1
13 -dars Inflyatsiya va uning turlari. Inflyatsiya oqibatlari. 1
14 -dars Ishchi kuchi bozori va ishsizlik. Ijtimoiy himoya vositalari. 1
IV-CHORAK
15- dars Xalqaro savdo. Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. 1
16- dars Valyuta kursi. Jahon iqtisodiyoti muammolari 1
17 -dars Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi. Nazorat ishi 1
Reklama
Reklama