Kategoriya: Ish rejalar

9-sinf Ona tili fanidan yillik ish reja


2022-2023 o'quv yili uchun yillik ish reja

Fan: Ona tili

Sinfi: 9-sinf

ONA TILI
fanidan 9-sinflar uchun
TAQVIMIY-MAVZULAR REJASI
(haftasiga 2 soat jami 68 soat)
Darslar
tartibi
Mavzu nomi Soat Taqvimiy muddat
I CHORAK
1-dars Dunyo tillari orasida oʻzbek tili 1
2-dars Mustahkamlash. Matn va lugʻat bilan ishlash 1
3-dars Soʻz birikmasi va gap boʻlaklari boʻyicha oʻtilganlarni takrorlash 1
4-dars Uyushiq va ajratilgan boʻlaklar boʻyicha oʻtilganlarni takrorlash 1
5-dars Undalmali va kirish soʻzli gaplar boʻyicha oʻtilganlarni takrorlash 1
6-dars Matn va lugʻat bilan ishlash 1
7-dars 1-nazorat ishi. Diktant 1
8-dars Sodda va qoʻshma gaplar 1
9-dars Qoʻshma gap qismlari va ularni bogʻlovchi vositalar 1
10-dars Qoʻshma gaplar tasnifi 1
11-dars Mustahkamlash. Matn va lugʻat bilan ishlash 1
12-dars Bogʻlangan qoʻshma gap haqida maʼlumot 1
13-dars Biriktiruv bogʻlovchisi yordamida bogʻlangan qoʻshma gaplar 1
14-dars Zidlov bogʻlovchilari yordamida bogʻlangan qoʻshma gaplar 1
15-dars Ayiruv bogʻlovchilari yordamida bogʻlangan qoʻshma gaplar 1
16-dars Inkor bogʻlovchisi yordamida bogʻlangan qoʻshma gaplar 1
17-dars Boʼlsa, esa soʼzlari yordamida bogʻlangan qoʻshma gaplar 1
18-dars Mustahkamlash darsi 1
II CHORAK
19-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
20-dars Ergashgan qoʻshma gap haqida maʼlumot 1
21-dars Bosh va ergash gap 1
22-dars Ergash gapni bosh gapga bogʻlovchi vositalar 1
23-dars Ergashtiruvchi bogʻlovchili ergashgan qoʼshma gaplar 1
24-dars Koʻmakchili qurilmalar yordamida ergashgan qoʻshma gaplar 1
25-dars Deb soʻzi yordamida ergashgan qoʻshma gaplar 1
26-dars Shart mayli vositasida ergashgan qoʻshma gaplar 1
27-dars Koʻrsatish olmoshli ergashgan qoʻshma gaplar 1
28-dars 2-nazorat ishi. Bayon 1
29-dars Nazorat ishi tahlili 1
30-dars Nisbiy soʻzli ergashgan qoʻshma gaplar 1
31-dars Ergashgan qoʻshma gaplarning sodda gap bilan maʼnodoshligi 1
32-dars 3-nazorat ishi. Test sinovi 1
III CHORAK
33-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
34-dars Mustahkamlash darsi 1
35-dars Ergashgan qoʻshma gaplar yuzasidan tahlil 1
36-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
37-dars Bogʻlovchisiz qoʻshma gap haqida maʼlumot 1
38-dars Bogʻlovchisiz qoʻshma gaplarda tinish belgilarining ishlatilishi 1
39-dars Bogʻlovchisiz qoʻshma gaplarning boshqa qoʻshma gap turlari bilan maʼnodoshligi 1
40-dars Mustahkamlash 1
41-dars Bogʻlovchisiz qoʻshma gaplarning boshqa qoʻshma gap turlari bilan maʼnodoshligi yuzasidan tahlil 1
42-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
43-dars 4-nazorat ishi 1
44-dars Nazorat ishi tahlili 1
45-dars Ko‘chirma gapli qoʻshma gap haqida maʼlumot 1
46-dars Koʻchirma gapli qoʻshma gapning tuzilishi 1
47-dars Koʻchirma gapli qoʻshma gaplarda tinish belgilarining qoʻllanishi 1
48-dars Koʻchirma va oʻzlashtirma gaplar 1
49-dars Koʻchirma gapni oʻzlashtirma gapga aylantirish 1
50-dars Mustahkamlash 1
51-dars Nazorat ishi. Test sinovi 1
52-dars Matn va lugʻat ustida ishlash 1
IV CHORAK
53-dars Matn va uning maqsadi. Hikoya matni 1
54-dars Tasviriy matn 1
55-dars Muhokama matni 1
56-dars Matn va gap 1
57-dars Tinish belgilari va ularning yozma nutqdagi ahamiyati 1
58-dars Nuqta va vergulning ishlatilishi 1
59-dars Soʻroq va undov belgilarining qoʻllanishi 1
60-dars Ikki nuqta va nuqtali vergulning ishlatilishi 1
61-dars Tire va qoʻshtirnoqning qoʻllanishi 1
62-dars Koʻp nuqta va qavsning ishlatilishi 1
63-dars 5-nazorat ishi. Diktant 1
64-dars Mustahkamlash. Tinish belgilari. Matn ustida ishlash 1
65-dars Ish qogʻozlari ustida ishlash 1
66-dars Takrorlash. Qoʻshma gaplar boʻyicha oʻtilganlarni takrorlash 1
67-dars Koʻchirma va oʻzlashtirma gap, tinish belgilari boʻyicha oʻtilganlarni takrorlash 1
68-dars Matn ustida ishlash 1
Reklama
Reklama