Kategoriya: Sinf soati

Ilm va hunar ko’kka yetaklar. Sinf soati dars ishlanmasi


Sana:                       31-mavzu:Ilm va hunar ko’kka yetaklar

Mashg’ulotning maqsadi: O`quvchilarga kasb-hunar turlari vaularning ahamiyati haqida ma`lumot berish.  O`quvchilarni kasbga qiziqishlarini oshirish.  O'quvchilarning og`zaki nutqini ,xotirasini  rivojlantirish,

Kun Shiori: Hunarli kishi xor bo’lmas

  • Kommunikativ kompetensiya:
  • o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda bayon qila olish, savollarni to‘g‘ri qo‘ya olish va unga javob bera oladi;
  • O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi:
  • shaxs sifatida o‘z-o‘zini jismoniy, ma’naviy rivojlantirib boradi;
  • Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi:

jamiyat va oilasi manfaatlari uchun xizmat qilish

  • Ma’naviy-axloqiy madaniyatlilik kompetensiyasi:

bo‘sh vaqtini to‘g‘ri tashkil eta oladi.

 O’tish usuli: Tushuntirish , suhbat, ko’rsatmalilik,savol-javob,tarmoqlash, amaliy. 

Dars jihozi: Mavzuga mos rasm va plakatlar.

I. Mashg’ulotni tashkil qilish.  1. Salomlashish.

                                         2. Davomatni aniqlash.         

                                         3. O’quvchilarni mashg’ulotga tayyorlash.

II. Yangi mavzu bayoni.

Dunyoda kasb-hunarlar ko’p. Hayotda har bir kasbning o’ziga yarasha o’rni, ahamiyati bor. Novvoy xalq dasturxonini to’yimli va shifobaxsh nonlar bilan ta'minlasa, shifokor bemorlarni davolaydi. Haydovchi odamlarning uzog'ini yaqin qilsa, dehqon el dasturxoniga shirin-shakar qovun-tarvuzlar, don mahsulotlari va sabzavotlar yetkazib beradi. Chevar xushbichim kiyim-kechaklar tikadi, me'mor yurt ko’rkiga ko’rk qo’shuvchi mahobatli binolar quradi...

Ota-bobolarimiz «Hunarli — unar», «Hunarli kishi xor bo’lmas», «Husniga emas,  hunariga  boq»,  «Bir yigitga qirq  hunar oz» degan  edilar . Inson qaysi kasbni tanlashidan qafi nazar o’z oldiga aniq maqsadlar qo’yishi va uni amalga oshirish uchun tinmay intilishi lozim. Hayotda mashaqqatlarga chidagan va ularni yengib o’tganlargina o’z kasbining ustasi sifatida hurmat-e'tiborga sazovor bo’ladilar.

Kasb-hunar haqida hadislardan namunalar aytish.

Kasbning eng yaxshisi kishining o`z qo`li bilan bajaradigan ishi va halol savdodir.

  Ilm o`rganish har bir mo`min uchun farzdir.

IIIMashg’ulotni yakunlash;

O’quvchilarga quyidagi savollarni berib,ularni javoblari baholanadi.

1.Hunar  deganda  nimani  tushunasiz ?

2.Kasb- hunarlarning birini  ikkinchisidan ustun qo’yish mumkinmi?

3.Kasb-hunar haqidagi hadislarni  o’qing ?

4.Rasmlarda  qaysi  kasb- hunar  egalari  tasvirlangan ?

5.Siz  katta  bo’lganingizda  kim  bo’lmoqchisiz ?

Faol qatnashgan o’quvchilar rag’batlantiriladi.Reklama
Reklama