Kategoriya: Adabiyot

Maqollar


       

1.Daraxt ildizi bilan kuchli,..... (Odam- do`stlari bilan

2.Daraxt yaprog`i bilan ko`rkam,.....(Odam- mehnati bilan).

3.Olim bo`lsang........(olam seniki).
4.Vatani borning baxti bor.......(Mehnati borning-taxti).

5.Otangni quyosh bilsang,.......(onangni oy bil).                   

6.Do`sting ming bo`lsa ham oz,....(Dushmaning bir bo`lsa ham-ko`p).

7.Nonsiz yashab bo`lmas,....(gapni oshab bo`lmas).

8.Salomatlik......(tuman boylik).
9.Hurmat qilsang......(hurmat topasan).                

10.Avval o`yla......(keyin so`yla).
11.Til tig`dan......(o`tkir).
12.Tilning yomoni.....(boshga balo).
13.Yaxshi so`z jon ozig`i,......(yomon so`z bosh qozig`i).

14.Dangasaga ish buyursang,.....(senga aql o`rgatadi). 

15.Ayrilganni ayiq yer,.....(Bo`linganni bo`ri yer).
16.O`n marta eshitgandan,....(bir marta ko`rgan afzal).

17.Kengashganga keng dunyo,...(Talashganga tor dunyo). 

18.Mard bir marta o`lar,....(nomard yuz marta o`lar). 

19.Izzat tilasang ko`p de,....(sihat tilasang kam de). 

20.Bilagi zo`r birni yiqar,......(bilimi zo`r mingni). 

21.Vaqting ketdi,....(baxting ketdi).               

22.Otalar so`zi,....(aqlning ko`zi).
23.Kattaga hurmatda......(kichikka izzatda).
24.Tili shirinning.......( do`sti ko`p).
25.Til beruvchi bo`lma......(til oluvchi bo`l).

26.Tilingda bo`lsa boling,......(kulib turar iqboling). 

27.Tilinga ixtiyot bo`l,.....(tishing sinmasin). 

28.Kam so`zla......(ko`p tingla). 

29.Mehnat-......(mehnatning tagi rohat). 

30.Bilimdan ortiq.....(boylik yo`q).
31.Ko`p o`qigan o`zadi,.....(o`qimagan to`zadi).

32.Eshik ochiq bo`lsa ........(ham so`rab kir). 

33.Gap bilan shoshma.....(ish bilan shosh). 

34.Bilim.......(xazina).                                              

36.Xato qildingmi,.......(kulib qo`y).
37.O`zgalar aybini ko`rishga zo`rsan, lekin o`z aybingni ....(bilmaysan, ko`rsan).

                                   


    

Reklama
Reklama