Kategoriya: Sinf soati

Men va mening oilam. Sinf soati dars ishlanmasi


Sana:                           21-mavzu-Men va mening oilam

I.Kirish:

Tarbiyaviy mashg`ulotning maqsadi: o'quvchilarga oilada doimo mehr hukmron bo’lishi  haqida  bilim  berish, mustaqillik ne’matlari  bilan tanishtirish va bilim, ko’nikmalarni shakllantirish. O'quvchilarni ijodiy flkrlashga, o'rganganlaridan xulosa chiqara olishga o'rgatish. Og’zaki nutqini yangi so’zlar bilan boyitish

O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi — doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayoti davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikmalarini egallaydi

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantiradi

Kun shiori: Oila-kichik Vatandir !

Mavzuga oid tayanch tushunchalar: Vatan,oila,,ona,kelajak,mehr,tinchlik

Tarbiyaviy mashg`ulotning  jihozi:DVD,disk, tarqatma material,rasmlar,plakat.

Tarbiyaviy mashg`ulotning  borish:

Tashkiliy qism.

O`quvchilarning mashg`ulotga tayyorgarligi,navbatchi axboroti.

II Asosiy qism:     Har bir insonning o’z oilasi bor. Oilada ota-ona, buva-buvi, aka-uka, opa-singillar ahil yashaydilar. Ular bir-biriga yordam berishi lozim. Oila kichik Vatandir.

  Oila bu – Vatan ichidagi Vatan hisoblanadi. Vatan ostonadan boshlanadi degan naql shundan kelib chiqqan. Biz oilamizni, aka uka ,opa-singil, ota-ona, buva-buvijonlarimiz bilan  kichik vatan hisoblanamiz. Shunday ekan biz o’z vatanimizni  asrashimiz  befarq bo’lmay hushyor bo’lishiniz zarur.

Xalqimizda qadimdan qariyalarga katta hurmat va e'tibor ko’rsatilganini bilib oling!

Kattaga hurmatda bol, kichikka izzatda bo’l.

Oila haqidagi maqollarni davom ettiring.....

III. Yakuniy qism: .

Oila a'zolaringiz haqida so’zlab bering.

Vatanimizda qariyalar qanday e'zozlanadi?

Yurtimizda bolalarga qanday e'tibor ko’rsatilishi haqida aytib bering?

  •  Sizning oilangiz ahil oila-mi?
  •  Oilangizda kimlar yashaydi?

O`quvchilar o`zlari o`rnak olishlari mumkin bo`lgan kishilar haqida so`zlab berishadi va mashg`ulot yakunlanadi.

 

Mashg’ilot  yakunida o`quvchilar fikri umumlashtirilib, rag`batlantiriladi.


Reklama
Reklama