MMIBDO' hujjatlari

Yangi nomenklatura bo'yicha hujjatlar jamlanmasi. Xalq ta'limi Vazirligining 2016 yildagi 33-sonli buyrug'iga asosan Ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha yuritilayotgan 37 ta yo‘nalishdagi hujjatlar 19 ta yo‘nalishga qisqartirilib, 14 ta yo‘nalishlar umumlashtirilgan, 2 ta yo‘nalish boshqa xodimga yuklatilgan, 2 ta yo‘nalish bekor qilingan edi. Ammo bugungi kungacha bir qancha o'zgarishlar kiritildi. Masalan 263 - qaror o'z kuchini yo'qotdi, 2017 yil 14-martdagi  PQ-2833-sonli qaror bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqilib, tizimli ishlar olib borilmoqda. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha 451 -qaror o'z kuchini yo'qotgan bo'lib, o'rniga 3160-sonli qaror bo'yicha hujjatlar tayyorlanmoqda.  "Orasta qizlar to'garagi" o'rniga "Qizlarjonlar klubi" tashkil etildi. 10-papka xotin-qizlar hujjatlari ham 2018 yil 2-fevraldagi PQ-5325-sonli qaror va nizomga asosan boshlang'ich xotin-qizlar qo'mitasi hujjatlari qayta ishlab chiqilgan. 18 papka obodonlashtirish ishlari hujjatlari ham Xalq ta'limi vazirining buyrug'iga asosan o'zgartirildi. Xarakatlar strategiyasi hujjatlari kiritildi. Shu kabi bir qancha o'zgartirishlarga asosan ishlab chiqilgan hujjatlar Word dokumenti holatdagisini 20 000 so'm evaziga cklick orqali to'lovni amalga oshirib sotib olishingiz mumkin. Bog'lanish uchun 998 99 906 82 01

 

 

Xalq ta'limi Vazirligining 2016 yildagi 33-sonli buyrug'iga asosan Ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha yuritilayotgan 37 ta yo‘nalishdagi hujjatlar 19 ta yo‘nalishga qisqartirilib, 14 ta yo‘nalishlar umumlashtirilgan, 2 ta yo‘nalish boshqa xodimga yuklatilgan, 2 ta yo‘nalish bekor qilingan edi. Ular quyidagilardan iborat edi:

 1. MANAVIY-MA’RIFIY ISHLAR BO’YICHA DIREKTOR O’RINBOSARI YILLIK ISH REJASI
 2.  VOYAGA YETMAGAN YOSHLAR O’RTASIDA JINOYATCHILIK VA HUQUQBUZARLIK PROFILAKTIKASI TO’G’RISIDAGI QONUN (360,263) VA BOSHQA TEGISHLI XUJJATLAR IJROSI YUZASIDAN HUJJATLAR
 3. VAZIRLAR MAHKAMASINING 2012 YIL 19-IYULDAGI 175-SONLI QARORI IJROSINI TA’MINLASH YUZASIDAN HUJJATLAR
 4. GIYOHVANDLIKGA QARSHI KURASH BO’YICHA AMALGA OSHIRILAYOTGANTADBIRLAR YUZASIDAN HUJJATLAR
 5. YO’L HARAKATI XAVFSIZLIGI OLDINI OLISHGA QARATILGAN HUJJATLAR
 6. YONG’IN XAVFSIZLIGI YUZASIDAN OLIB BORILAYOTGAN HUJJATLAR
 7. MAKTABDA VA MAKTABDAN TASHQARI TASHKIL ETILGAN TO’GARAKLARGA O’QUVCHILARNI JALB ETISH YUZASIDAN AMALGA OSHIRILAYOTGAN HUJJATLAR
 8. YOSHLARGA OID DAVLAT SIYOSATINI AMALGA OSHIRISH YUZASIDAN HUJJATLAR
 9. “ORASTA QIZLAR” TO’GARAGI HUJJATLAR
 10. “XOTIN-QIZLAR” HUJJATLAR
 11. TA’TIL TADBIRLARI HUJJATLAR
 12. TARBIYAVIY SOATLARNI NAZORAT HUJJATLAR
 13. TAHLIL DAFTARI HUJJATLAR
 14. YIL NOMLARI BO’YICHA DAVLAT DASTURLARINI AMALGA OSHIRISH HUJJATLAR
 15. “YOSHLAR ITTIFOQI” VA “KAMALAK” TASHKILOTLARI FAOLIYATI NAZORATI HUJJATLAR
 16. SINF RAHBARLARI USLUBBIRLASHMASI FAOLIYATIGA DOIR HUJJATLAR
 17. SURUNKALI DARS QOLDIRUVCHI O’QUVCHILAR BILAN ISHLASH YUZASIDAN OLIB BORILAYOTGAN HUJJATLAR
 18. OBODONLASHTIRISH ISHLARINI AMALGA OSHIRISH HUJJATLAR
 19. YOZGI TA’TIL KUNLARI OROMGOH VA KUNDUZGI SPORT SOG’LOMLASHTIRISH MAYDONCHALAR FAOLIYATI HUJJATLAr

 

Yangi qarorlar, buyruqlar, axborot, bayonnoma, chora tadbirlar rejasi, yillik, oylik haftalik ish rejalar,oylik, choraklik hisobotlar.....

2018 yil bahorda berilgan nomenklatura ham bor. U quyidagicha:

Мактабларда  Маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш бошқариш ва мувофиқлаштириш.

1-папка:  Маънавий –маърифий ишлар бўйича директор ўринбосарларининг йиллик иш режаси

 •   ММТИБДЎ хақида маълумот

1.2     Маънавий- маърифий ишлар бўйича директор ўринбосарининг  йиллик режаси, ойлик режаси, хафталик режаси

 • Йиллик режа асосида хисобот
 • Йиллик режа асосида амалга оширилган ишлар (тадбирлар, ўқувчилар билан ўтказилган сухбатлар, учрашувлар ва хк)

 2- папка: Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори № ПҚ-3160  “Маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш ва соҳани ривожлантиришни янги босқичга кўтариш тўғрисидаги “

(28 июл 2017 й)  бўйича амалга оширилган ишлар

2.1.Титул варағи

2.2 . Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори № ПҚ- 3160 ,28 июл 2017 йил

2.3   Туман буйруғи, ишчи гурухи

2.4    Мактаб буйруғи, ишчи гурухи,чора-тадбир режаси,чора- тадбир асосида баённомалар жамланмаси, хисобот  (1 йилда икки маротаба берилади)

2.5  Маънавият соатлари ва миллий истиқлол фани, одобнома. Ватан туйғуси, дин тарихи фанларнинг тахлили

2.6 Кутубхона фаолияти

 

3-папка: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар махкамасининг “Баркамол авлодни тарбиялашда оила институти ва фуқароларни ўзини-ўзи бошқариш органларининг таълим муассасалари биланўзаро хамкорлигини янада ривожлантириш чора-тадбирлари” тўғрисида

 175-сонли қарори (2012 й 19 июн) бўйича амалга оширилган ишлар

 • “Оила-маҳалла- таълим муассасаси” хамкорлик жамоат кенгаши юзасидан қилинган ишлар (ойда бир марта йиғилиш ўтказиши шарт)
 • Умумий ота-оналар мажлиси юзасидан қилинган ишлар ( бир йилда икки марта йиғилиш ўтказиши шарт)
 • Ноқобил оила фарзандлари

 Оила махалла ва таълим муассасаси асосида амалга оширилган ишлар:  (1.Титул варағи, мактаб буйруғи, ишчи гурухи,чора-тадбир режаси (жамоат кенгаши тамонидан тасдиқланади),чора- тадбир асосида баённомалар жамланмаси,хисобот  (1 йилда икки маротаба берилади)

 4- папка: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг “Ижтимоий маънавий мухитни янада соғломлаштириш, диний ақидапарастликнинг олдини олиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги

130- сонли қарори бўйича амалга оширилган ишлар

4.1.Титул варағи

4.2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори № ПҚ- 130

4.3.Туман буйруғи, ишчи гурух

4.4.Мактаб буйруғи,ишчи гурухи,чора-тадбир режаси, чора- тадбир асосида баённомалар жамланмаси, хисобот  (1 йилда икки маротаба берилади)

4.5 .Махалла имом хатилар режаси, чора-тадбир режаси ва улар билан  ўтказилган сухбатлар, учрашувлар ва х.к

5- папка: Мактабда Хавфсизлик чоралари.

5.1  Йул харакати қоидалари. Режа, чора-тадбир режаси, Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизматчи ходимлари (инспекторлар) билан ўтказилган сухбатлар, учрашувлар ва х.к

5.2  Ёнғин хавфсизлиги харакати қоидалари. . Режа, чора-тадбир режаси, Ёнғин  хавфсизлиги хизматчи ходимлари (инспекторлар) билан ўтказилган сухбатлар, учрашувлар ва х.к

5.3  Темир йўл хавфсизлиги қоидалари . Режа, чора-тадбир режаси, Темир йўл  ҳаракати хавфсизлиги хизматчи ходимлари (инспекторлар) билан ўтказилган сухбатлар, учрашувлар ва х.к

5.4  Таътил кунлари учун хавфсизлик кафолат хатлари, баённомалари киради.

(.Титул варағи, Туман буйруғи, Мактаб буйруғи, ишчи гурухи

Чора-тадбир режаси, Режа асосида хисобот)

 6.папка: Вояга етмаган ёшлар ўртасида жиноятчиликни ва хуқуқбузарликни олдини олиш юзасидан амалга оширилган ишлар

       6 .1.Титул варағи

       6.2  Вояга етмаганлар билан ишлаш режаси, чора-тадбир режаси, Вояга етмаганлар билан ишлаш  ходимлари (инспекторлар) билан ўтказилган сухбатлар, учрашувлар

        6.3.  30 жадвал киради.

        6.4.   Одам савдосига қарши курашиш

        6.5.  Ички назоратга олинган ўқувчилар

 7-папка: Ўқувчиларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш юзасидан амалга оширилган ишлар

7.1.Титул варағи

7.2.Туман буйруғи,мактаб буйруғи,ишчи гурухи

7.3 Мактабда ташкил этилган тўгараклар хақида маълумот

7.4 Ўқувчиларни тўгаракларга жалб этилганлиги хақида маълумот

7.5.Мактабдан ташқари тўгаракга қатнашувчи ўқувчилар хақида маълумот.(Жадвал асосида)

7.6  Таътил кунларида ўқувчиларни бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш режаси , режа асосида амалга оширилган ишлар

 8-папка : Мактабларда Тарбиявий соатлар ва очиқ тарбиявий соатларнинг ўтилиши

8.1.Титул варағи

8.2. Синфнинг тарбиявий соатлар режаси ва режа асосида олиб борилган ишлар

8.3.Очиқ тарбиявий соатлар режаси ва режа асосида олиб борилган ишлар

8.4  Тарбиявий соатлар тахлили

9-папка  Мактабда бошланғич Хотин-қизлар  фаолияти юзасидан олиб борилган ишлар

9.1.Титул варағи

9.2. Туман буйруғи,ишчи гурух

9.3. Мактаб буйруғи (Мактаб хотин-қизлар қўмитаси рахбарини  сайлаш, пед кенгашдан кўчирма баённома,ишчи гурухи

9.4.Режа, режа асосидаги амалга оширилган ишлар

9.5.Мактабдаги барча педагог ходимлар  хақида тўлиқ маълумот

9.6 Зулфияхоним кизлари хақида маълумот

 10-папка  Мактабда ” Давомат” юзасидан амалга оширилган ишлар

10.1.Титул варағи

10.2.Мактаб буйруғи,ишчи гурухи

10.3 .Сурункали дарс қолдирувчи ўқувчилар билан ишлаш режаси ( махалла инспекторлари ва мактабга бириктирилган махалла ходимлари ) билан ўтказилган сухбатлар, учрашувлар ва х.к

 11-папка. Мактабда “ Қизларжон” клуби фаолияти

11.1.Титул варағи

11.2. Туман буйруғи,ишчи гурух

11.3. Мактаб буйруғи (қизларжон клубига рахбар педагог ходимни  сайлаш, пед кенгашдан кўчирма баённома,ишчи гурухи

11.4.Режа, режа асосидаги амалга оширилган ишлар

11.5.Мактабдаги 1-10 синф қизлар хақида тўлиқ маълумот

12-папка: Ёзги таътил кунларида ташкил этиладиган оромгоҳ  ва соғломлаштириш майдончаларини ташкил этиш юзасидан олиб борилган ишлар

12.1.Титул варағи

12.2. Туман буйруғи,ишчи гурух

12.3.Мактаб буйруғи, пед кенгашдан кўчирма баённома,ишчи гурухи

12.4.Режа,режа асосидаги амалга оширилган ишлар

12.5.Мактабда 1-10 синф ўқувчиларни ёзги соғломлаштириш майдончасига жалб этилганлиги  хақида маълумот

 13-папка: Синф рахбарлар услуб бирлашмаси фаолияти юзасидан олиб борилган ишлар

13.1.Титул варағи

13.2..Мактаб буйруғи( синф рахбарликга сайлаш), режа, режа асосида амалга оширилган ишлар

13.3..Объективка (синф рахбарлар)

13.4.Синф рахбарлар билан олиб борилган сухбат баённомалар :

-Ўзбекистон Республикаси Халқ Таълими Вазирлигининг 2013 йил 28-февралдаги 74-сонли “Умумтаълим муассасаларидаги ўқитувчи ва ўқувчиларнинг одоб ахлоқ қоидалари тўғрисида”ги қарори

- Ўзбекистон Респуьликаси Вазирлар Махкамасининг 2012 йил 21.05даги 139-сонли “Таълим муассасаларида мобил телефонлардан фойдаланишни тартибга солиш чора-тадбирлари” тўғрисидаги қарори

- Мактаб ўқувчилари сафида бўлиб, хозирги кунда чет давлатларга  чиқиб кетган ўқувчилар тўғрисида маълумот

13.6  Ота-оналар мажлис баённомалари

13.7  Синф рахбарида бўлиши лозим бўлган хужжатларнинг йиғма жилди:

 • Синф рахбарнинг шахсий хужжатлар жамланмаси;
 • Синф рахбарининг НИЗОМИ;
 • Синф рахбарининг йиллик иш режаси  ва ойлик , йиллик  хисоботлари;
 • Синф ўқувчилари хақида умумий маълумот ( чин ва ярим етим , кам таъминланган , ички назоратга олинган ,ДЕО, иқтидорли , қобилиятли ,бўш ўзлаштирувчи, ногирон , тўгаракларга жалб қилинган ўқувчилар хақида );
 • Синф ўқувчиларининг шахсий йиғма жилди:(туғилганлик ҳақида маълумотнома,ота- онасининг паспорт нусхалари, ота- онасининг иш жойидан маълумотнома, махалладан маълумотнома, табел, ташхис дафтари,расм. Тиббий дафтарчаси)
 • Синф ўқувчиларнинг ижтимоий паспорти
 • Тарбиявий соатлар режаси ва уларнинг баённомалари ҳамда тадбирлар папкалари ;
 • Маънавият соатлар режаси ва уларнинг баённомалари ;
 • Ўқувчилар ва уларнинг ота-оналари билан суҳбат дафтари ;
 • “ Қизларжон” клуби иш режаси ва унинг баённомалари ;
 • Ота- оналар йиғилиши ўтказиш режалари ва уларнинг баённомалари;
 • Фильтр дафтари;
 • Синф рахбарлик журнали;

14-папка :Йил номланиши юзасидан амалга  оширилган шлар

14.1  Титул варағи

14.2  Дастур ,дастур асосида амалга оширилган ишлар

 15 папка .Эрталабки сафланишлар ва Хафта кунлари бўйича амалга оширилган ишлар. (Бу папкани асосан ёшлар иттифоқининг бошланғич ташкилоти билан ўтказилади)

 15.1.Титул варағи

15.2.Мактаб буйруғи, ишчи гурухи

15.3  Хафта кунлар бўйича режа, режа асосида амалга оширилган ишлар

(  Душанба: Хуқуқий саводхонликни ошириш куни ( ЁИ етакчиси ва МФЙ)  Сешанба: Спорт ва Саломатлик куни( мактаб психологи ва ҚШП)  Чоршанба: Хуқуқий саводхонликни ошириш  куни.(ЎТИБДЎ ва МИҒ услуб бирлашма, имом хатиблар) Пайшанба: Прафилактика куни( ИИБ  ва мактаб ЧЁТ  )Жума: Маънавият куни (ММТИБДЎ ва кутубхоначи, пед ходимлар) Шанба: Тозалик ва ободонлаштириш куни) ХИБДЎ ва синф рахбарлар

 16 папка: Мактабдаги ижтимоий химояга мухтож оила фарзандлари юзасидан олиб борилган ишлар

16.1.Титул варағи

16.2. Ижтимоий химояга мухтож оила фарзандлари хақида маълумот

16.3 Кам таъминланган ва ижтимоий химояга мухтож оила фарзандларини спорт ва қишги кийим бош билан таъминланиши.(.Мактаб буйруғи,ишчи гурух,  пед кенгашдан кўчирма баённома, кийим бош ведимести ота-онанинг аризаси, далолатномаси, махалладан маълумотнома, ўқувчининг туғилганлик хақида маълумоти)

16.4.Васийликга олинган ўқувчилар

 17 папкаси: Ички назоратга олинган ўқувчилар  билан ишлаш хужжатлари.

17.1.Титул варағи

17.2. 3   Ички назоратга олинган ўқувчилар билан ишлаш(титул варағи,мактаб буйруғи, пед кенгашдан кўчирма баённома,ишчи гурухи)

Режа, ўқувчи хақида маълумот  (ижтимоий паспорт, метирка копия, ота-онасини пос копия, махалладан тавсифнома, маълумотнома, психолог ва синф рахбар тавсифномаси, оилавий шароитини ўрганилганлиги юзасидан далолатнома, улар билан олиб борилган сухбат дафтарлари  )

 

18 папка: Ўзбекистон Республикаси Президентининг

ПҚ-2124  “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида” амалга оширилган ишлар

18.1.Титул варағи

18.2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори № ПҚ- 2124

18.3.Туман буйруғи, ишчи гурух

18.4.Мактаб буйруғи,ишчи гурухи,чора-тадбир режаси, чора- тадбир асосида баённомалар жамланмаси, хисобот  (1 йилда икки маротаба берилади)

18.5 Иқтидорли ўқувчилар базаси

18.6  Мактабга ташриф буюрган ўқувчилар учун кино, театр, цирк томошалари ва маданий хордиқ чиқариш учун олиб борилган театр, музейлар  хақида маълумотнома ва далолатнома.

 19-папка Мактабда тиббий маданиятни ошириш юзасидан олиб борилган ишлар

 19.1 Титул вароғи

19.2 Юқори ташкилотлардан келган буйруқ ва хатлар (Грипп, Гипатит А, ОИВ ва Спид, қутириш, батулизм ва хк)

19.3 Мактаб буйруғи, ишчи гурухи, чора тадбири, чора-тадбир асосида амалга оширилган ишлар

19.4 Саломатлик ва тозалик юзасидан келган сес ва ҚШП ходимлари  билан ўтказилган сухбатлар, учрашувлар ва х.к

20-папка: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги Ф-4947-сонли  Фармони 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида

 20.1.Титул варағи

20.2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги Ф-4947-сонли  Фармони 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисидаги  фармони

20.3.Туман буйруғи, ишчи гурух

20.4.Мактаб буйруғи,ишчи гурухи,чора-тадбир режаси, чора- тадбир асосида баённомалар жамланмаси, хисобот  (1 йилда икки маротаба берилади)

20.5  ММИБДЎ нинг 5 йиллик истиқбол режаси

21- папка: Мактаб паспорти. Ўқувчилар хақида маълумот

21.1.Титул варағи

21.2 Мактаб паспорти

 21.3.Ўқувчиларнинг расмли ижтимоий паспорти.

 

Chop etilgan MMIBDO', O'qituvchilarga sana 27 yan, 2019

Ko'p ko'rilgan maqolalar

Do'stlarga ulashing:

Kommentariya qo'shish