Kategoriya: Sinf soati

Ona tabiat qo’ynida. Sinf soati dars ishlanmasi


Sana:                         27-mavzu: Ona  tabiat qo’ynida

I.Kirish:

Tarbiyaviy mashg`ulotning maqsad: Tabian nima? Nima ucun biz unu  asrashimiz va  g`amxo`rlik qilishimiz kerakligi haqida suhbat o`tkazish.

O‘zini o‘zi rivojlantirish kompetensiyasi — doimiy ravishda o‘z-o‘zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayoti davomida mustaqil o‘qib-o‘rganish, va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikmalarini egallaydi

Ijtimoiy faol fuqarolik kompetensiyasi — jamiyatda bo‘layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o‘zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, va huquqiy madaniyatga ega bo‘lish layoqatlarini shakllantiradi

Kun shiori: Biz tabiatni asraymiz !

Tarbiyaviy mashg`ulotning jihozi:Tabiat manzarasi , o`simliklar ,hayvonlar aks ettirilgan rasmlar va videotasmalar.

Tarbiyaviy mashg`ulotning borishi:

Tashkiliy qism. Mashg`ulot maqsadi bilan tanishtirish.      


II Asosiy qism :

Tabiatmanzarasiaksettirilgan : yurtimizko`chalari ,bog`larihayvonotdunyosivaqushlar, gulzorbog`larvatog`laraksettirilganvideolavhanamoyishetiladi. Bularning  barchasi bir so`z bilan  tabiat deb atalishi  aytib o`tiladi.


O`qituvchi :  Tevarak  atrofimizni  o`rab turgan , mana shu lavhada ko`rgan barcha narsalar  tabiat deb ataladi. Tabiat jonli va jonsiz tabiatga  bo`linadi.

Hozir ko`rgan lavhani  ko`z oldingizga  keltiring  va shu yerdan qaysilari jonli tabiatga , qaysilari jonsiz tabiatga kirishina aniqlab olamiz.

O`quvchilar guruhlarga bo`linib jonli va jonsiz tabiatga kiruvchi harsalar alohida- alohida   yozib chiqishadi va uni doskaga osib qo`yiladi. Hamma ishni yakunlagach, tushunchalar umumlashtiriladi.

 Demak , Hayvonlar ham odamlardek nafas olishi, ovqatlanishi, ulg`ayishi va qandaydir holatlarda insonlarga foyda keltirishi mumkin ekan. O`simliklar ham ildizlari orqali suv ishadi, oziqlanadi, barglari orqali nafas oladi, bizlarga iflos havoni barglari orqali tozalab, toza havo yetkazib  beradi .

 Baland osmono`par tog`larimiz,  suvlar, qum, toshlar, ter osti bo`yliklarimiz- oltin, kumush , mis, toshko`mir, neft va tabiiy gaz ham tabiat ne`matlaridir . Ular yer yuzida insoniyat barpo bo`lgandan boshlab insonga xizmat qiladi.Inson ongi rivojlanib borgan sari bu tabiat ne`matlarini o`rganib keldi . Ularning tarkibi, nima uchun ishlatish mumkinligini va qanday foydalanish kerakligini olimlarimiz o`rganib bordilar.  Hozirgi paytda bizning yer osti va yer usti boyliklarimizdan xo`jaligimizning turli sohalarida ishlatilib kelinmoqda.

Yer yuzining tabiiy xaritasidan  mintaqalardagi tabiatning xilma- xilligi, hayvon va o`simliklardagi farqi ko`rsatib o`tiladi.

III Yakuniy qism :

Bugun  biz sizlar bilan tabiat haqida suhbatlashdik. Yerimizdagi har bir xas- cho`p ham biz uchun qadrli ekani haqida bilib oldik. Tasavvur qiling, agar uyimizda bir kun kechgacha suv, tabiiy gaz va elektr nuri bo`lmasa qanday holat yuzaga keladi.  Endi bu holatni yer yuzida bo`lmasligini  ko`z oldingizga keltiring. Buning uchun bizlar nima qilishimiz kerak? Albatta tabiatni asrab –avaylashimiz kerak . Shundagina kelajak avlodlarimiz ham bu ne`matlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo`ladilar. Shu maqsadda O`zbekiston ham ko`p davlatlar qatori “EKOSAN” jamgarmasiga  a`zo bo`lgan .   Bu jamg`armaning asosiy maqsadi yer yuzida nobud bo`lib ketayotgan ba`zi bir hayvonlar, o`simliklarni ko`paytirish  va saqlash, suv  va havoning ifloslanishining oldini olish choralarini ko`rishga qaratilgan.

 Bu ishda biz ham o`z hissamizni qo`shishimiz kerakligini tushunib oldik.

  • Dars yakunida o’quvchilar rag’batlantiriladi. 


Reklama
Reklama