Psixolog nomenklaturasi


1-O‘zbekiston respublikasi qonunlari,qonun osti huquqiy-normativ hujjatlari papkasi;

2-Maktab psixologining yillik ish rejasi va o‘tkazilgan trening mashg‘ulotlari, tadbirlarining bayoni xamda hisobotlarining papkasi;

3-Maktab psixologining o‘quvchilar uchun mo‘ljallangan psixologik-pedagogik (psixologik treninglar, psixodiagnostika,proektiv, korrektsion-rivojlatiruvchi, kasb-xunarga yo‘naltirish) metodikalar papkasi;

4-Maktab psixologining o‘qituvchilar,ota-onalar uchun mo‘ljallangan psixologik-pedagogik (psixologik treninglar, psixodiagnostika, proektiv, korrektsion-rivojlatiruvchi, kasb-xunarga yo‘naltirish) metodikalar papkasi maktabni birinchi sinfiga qabul qilingan bolalarning maktabga moslashuvi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar papkasi;

5-Maktabni birinchi sinfiga qabul qilingan bolalalarning maktabga moslashuvi bo’yicha amalga oshirgan ishlari papakasi;

6-Maktabni beshinchi sinf o‘quvchilarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar papkasi;

7-Maktabni yuqori (8,9,10,11) sinf o‘quvchilarini oilaviy xayotga tayyorlash, erta turmush qurishni oldini olish bo‘yicha amalga oshirilgan ishlar papkasi;

8-Maktabda deviant (delikvent, assotsial,autodestruktiv) xulq-atvorli o‘quvchilar bilan amalga oshirilgan ishlar papkasi;

9-Maktab fan o‘qituvchilarining darslarini,o‘tkazgan tadbirlarini kuzatish va tahlillari papkasi;

10-Maktab o‘quvchilarini kasb-xunarga yo‘naltirish papkasi.

Reklama
Reklama