Kategoriya: Maqolalar

Ustamalarni baholash mezonlari


(Vazirlar Mahkamasi №823 qarori asosida)


1.  Sinf jurnallari asosida o‘quvchilar bilimining sifati

("4" va "5"). 

0-55 % - 0 ball

56-70% - 3 ball

71-85% - 4 ball

86-100 % - 5 ball


2.  O‘rta maktab o‘qituvchilari uchun o‘quvchilarning olimpiadalarda, Bilimlar bellashuvida, boshqa tanlovlarda (tuman, shahar, Respublika)

(Faqat 10-11 sinf o‘qituvchilari uchun)

0-55 % - 0 ball

56-70% - 10 ball

71-85% - 15 ball

86-100 % - 20 ball


3.  Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun-ochiq dars va tadbirlar o‘tkazishda faolligi:

0-55 % - 0 ball

56-70% - 10 ball

71-85% - 15 ball

86-100% - 20 ball ( tuman, shahar)


4.  Tajribani ommalashtirish:

Maktabda - 4 ball

Tumanda - 6 asosiy

Shaharda - 8 ball

Respublikada - 10 ball


5.  Pedagogik ish staji:

1-5 yil – 4 ball

6-10 yil – 6 ball 

11-15 yil – 8 ball

16 yildan ortiq – 10 ball


6.  Sinf rahbarligi:

Tarbiyaviy soatlar, tadbirlar, IIB hisobi, davomat-95% (jurnal bo‘yicha)

5-10-15 ball


7.  Malaka oshirish kurslarini o‘z vaqtida yakunlash + sertifikat

5 ball


8.  Tugarak va sinfdan tashqari ishlarning sifati.

Mavzu bo‘yicha o‘quvchilarning to‘garak ishlarini yoritish-30%

3-5 ball


9.  Ilmiy ishlar (ommaviy axborot vositalarida nashrlar va chiqishlar, o‘quv qo‘llanmalar, qo‘llanmalar nashr)

Tumanda - 5 ball

Shaharda - 10 ball

Respublikada - 15 ball


10.  Ota-onalar bilan ishlash (so‘rovnoma asosida)

"yaxshi" va "a'lo"

55-70% - 5 ball

71-85 % - 10 ball

86-100 % - 15 ball


Maksimal mumkin bo‘lgan ball-100 ball.

Ustama hajmi:

65-70 ball-10%

71-75 ball-15%

76-80 ball-20%

81-85 -25 ball %

86-90 ball-30%

Reklama
Reklama